Merktekens van A tot Z

881 merktekens gevonden
Merkteken

A

A
A - H
A D
A H & Co
A H & Co
A H & Co
A H & Co
A NAUTA YEST
A T
A. HOEKSTRA & Co WARGA
A. AKERBOOM
A. DE VRIES - VAN WARGA
A. PLOMP - BERGEN
A. VAN VLIET
A.A.BAGGERMAN
A.B
A.C. V.D. BOSCH
A.C. V.D. BOSCH
A.C. V.D. BOSCH
A.C.V.D.BOSCH
A.d.C.
A.Damsma - Irnsum
A.Damsma - Irnsum
A.E.S.
A.Hoekstra&Co Wergea
A.J. STALLINGA - LEIDEN
A.K. HOEKSTRA & Co WARGA
A.K.HOEKSTRA & Co
A.K.Hoekstra & Co WARGA
A.K.Hoekstra & Co. WARGA
A.K.HOEKSTRA & Co. WARGA
A.K.HOEKSTRA & Co. WARGA
A.KETEL
A.Korver, Vinkeveen
A.SCHAKEL BENSCHOP
A.SINNEMA SCHAATSHOUTZETTER OOSTERSINGEL 80 LEEUWARDEN
A.V.D.
A.V.D.Bosch
A.VAN DIJK,VLEUTEN
A.VAN IPEREN SCHOONHOVEN
A.W. Nauta
A.W. NAUTA
A.W.NAUTA CZ HEEG
A.W.Nauta CZN
AB
AB
AB
ACIER SUPERIEUR GODFRIN
ACIER SUPERIEUR GODFRIN
ADIDAS
AF
ALCMARIA
ALCMARIA
ARCHIPEL
ARCHIPEL
ARMADA
ARMADA
ARMADA
ARMADA
AV
AV
AVIA
AVIA met een vliegtuig erboven
AVIS
AVO
AVO

B

B.BOUMA.ZA.GROUW
B.Lantinga Warga
B.Lantinga Warga
B.V.D.HOFF
BANDOR
BATAVIER IJLST
BATAVIER IJLST
BATAVIER YLST
BATAVIER YLST
BATAVUS
BATAVUS
BATAVUS SCHAATS A.GAASTRA.HEERENVEEN
BATAVUS HEERENVEEN
BATAVUS HEERENVEEN
BATAVUS HEERENVEEN met twee vlaggen eronder
BATAVUS SNEEK
BATAVUS SNEEK
BECKER, GRONINGEN
Bendy
BERGMAN
BL
Brabantse Jongens
Brabantse Jongens
BRAXHOOFDEN
BREUR - ROTTERDAM
Burkhard & Ypma
BUS&COMP ROTTERDAM
BVDHOFF - UTRECHT

C

C
C. FABER
C. FABER
C. VAN HEUN
C.BOON
C.F. VAN MILL
C.FABER&Zoon Ylst
C.FABER&Zoon Ylst
C.H. NUMEIJER
C.J. VAN DEN BROEK
C.J.FABER YLST
C.J.FABER YLST
C.L.NAUTA HEEG (Fr)
C.MOLS BUSSUM
C.VAN ZESSEN
C.VLAANDEREN - DEN HAAG
C.WAHLEN
CB
CG7 & Co
CGH
CH
CH
CHR.v.d.GOOT IJLST
CL
Condor
CS
CVD
CVD

D

D
D
D.
D. BOVENGA WARGA
D. Horsmeier
D.B.
D.D. V.D. BERG - EXMORRA
D.DOUMA VAN IJLST
D.DOUMA VAN IJLST
D.E
D.G.M.
D.G.MINKEMA OOSTERLITTENS
D.G.MINKEMA OOSTERLITTENS
D.H.K.
D.J.DOUMA YLST
D.KANNINGA - DRACHTEN
D.M.
D.SCHAKEL - SCHOONHOVEN
D.SCHAKEL SCHOONHOVEN
D.SCHOTANUS
D.V.D.BOSCH - NAALDWIJK
D.V.D.W.
D.V.D.W.
D.V.D.W.
D.V.D.W.
DE FRIESCHE SCHAATS
DE OLDENHOVE - DOESBURG
DE OLDENHOVE - DOESBURG
De Valk - IJlst
De Valk - IJlst
De Valk - IJlst
De Valk - IJlst
De Valk - IJlst
De Valk IJlst
De Valk IJlst
De Valk IJlst
De Valk IJlst
De Valk IJlst
DE VRIES VAN WARGA
DELFTSE SCHAATSIMPORT
DEN DUNGEN - J.J.C. VAN THIEL
DRAYER & ZN
DUPLEX ZWOLLE

E

E. VONK - OUDESCHOOT - KAMPIOENSCHAATS
E. VONK OUDESCHOOT
E.VONK OUDESCHOOT
EB
EDELSTAAL
EDELSTAAL
EIJL. ster schaats
EIKENBERG AMSTERDAM
Elfstedenschaats
Elfstedenschaats
Elfstedenschaats
Elfstedenschaats
EMPO - VORDEN
Eszet
Eternit
EVD
EXELLENTIA
EXELLENTIA

F

F. BREWE
F. V.D. LEEN - TERHORNE
F.D.BASTET
F.D.G
F.FABER.YLST
F.H. VAN DUN
F.H.H.
F.J. OTMA - LEEUWARDEN
F.L. HOEBERECHTS - MAASTRICHT
F.NAUTA WZN.
Fa de Boer - FINSTERWOLDE
FA G.S.RUITER AKKRUM
FA M.V.D.SCHAAF - BEETSTERZWAAG
FA S. v.d. MOLEN-DRACHTEN
FA SCHAKEL - MOORDRECHT
FA SCHAKEL MOORDRECHT
FA STIENSTRA & V.D. SCHAAF - HEERENVEEN
FA STIENSTRA & V.D. SCHAAF - HEERENVEEN
Fa. B. de Boer - FINSTERWOLDE
FA. G.H. NIJDAM ORANJEWOUD (FR)
Fa. G.S.Ruiter Akkrum
FA. G.S.RUITER BOLSWARD
Fa. Joh. SMULDERS
FA. KOERTS & ZN - LEEUWARDEN
FA. KUIPERS GARIJP
FA. KUIPERS GARIJP
FA. KUIPERS GARIJP
FA. KUIPERS GARIJP
Fa. Weber-Leens
Fa. Z. Planting&Zn
Fa. Z. Planting&Zn
Fa.D.G.MINKEMA, SNEEK
Fa.D.G.MINKEMA, SNEEK
FA.DE REK. DIEREN
FA.DE REK. DIEREN
FA.L.PLANTING & ZONEN IJLST
FA.L.PLANTING & ZONEN IJLST
FA.L.PLANTING & ZONEN IJLST
FA.L.PLANTING & ZONEN IJLST
FA.L.PLANTING & ZONEN IJLST
Fa.R.J.Houwing Alkmaar
FABER FRANEKER
FABER FRANEKER
FERME JONGENS
FERME JONGENS
FERME JONGENS
FERME JONGENS
Finn Bleutraeck
Finn Chromeblade
Finn Gold
Finn Goldrunner
Finn Silver
FIRMA A.U.FABER - SNEEK
Flash
Flex
FRANS FRIS
FRIESCHE SCHAATS
FRIESCHE SCHAATS
FRIESCHE SCHAATS
FRIESCHE SCHAATS AKKRUM
FRIESCHE SCHAATS AKKRUM
FRIESCHE SCHAATS WARGA
FRIESE SCHAATS
FRIESE SCHAATS
FRIESLAND
FRIESLAND
FRISIA
FRISIA YLST
FRISIA YLST
FRISIA YLST
FRISIA YLST
FRISIA-YLST
FRISIA-YLST
FRISIA-YLST
FRYSLANS ROM
FRYSLANS ROM
FS
FS

G

G
G
G Gb POELDIJK
G POOL SCHAATSEN
G WARINGA
G. BIJLSMA - HARLINGEN
G. OSKAM - LEKKERKERK
G. v.d. SCHAAF - BEETSTERZWAAG
G. VIS
G. VIS
G. VIS - WADDINXVEEN
G.ERNENS GRONINGEN
G.GB POELDIJK
G.GROEVELD & ZN YLST
G.H.N.
G.H.N. DIPLOMA
G.J.D. van Leeuwen - O. a/d IJ
G.L.BRANTE - AMSTERDAM
G.Pool, Warga
G.POSTMA LEEUWARDEN
G.RUITER FA G.S. RUITER BOLSWARD
G.RUITER FA G.S. RUITER BOLSWARD
G.S. RUITER AKKRUM
G.S. RUITER AKKRUM
G.S.Ruiter
G.S.RUITER, BOLSWARD
G.S.Ruiter, Bolsward
G.S.Ruiter, Bolsward
G.S.RUITER-HUIZUM
G.SCHOUS
G.SPOORMAKER OUDERKERK A/D IJSSEL
G.v.B.
G.V.D.B.
G.W.VAN Dillen jr.
G.W.van Dillen Jr. Utrecht
GARANTIE ROTTERDAM
Gb
GB A
GBR D ROOIJ
GBR D ROOIJ
GBR de Rooij
GBR DE ROOY
GBR DE ROOY
GBR DE ROOY
GEB.de ROOY
GEB.de ROOY
GEB.de ROOY
GEB.de ROOY
GEBR. BROKX
GEBR. KRAMER
GEBR. MUSSCH
GEBR. RUEGG - BUSSUM
GEBR. STAVENGA - AKKRUM-ROORDAHUIZUM
GEBR. STAVENGA - AKKRUM-ROORDAHUIZUM
GEBR. STRAATSBURG
Gebr. Streuding - Vlagtwedde
Gebr. Streuding - Vlagtwedde
GEBR. VAN KARSSEN
Gebr.v.M.
Gebr.v.M.
GEBR.VALK ENKHUIZEN
GEBR.VALK ENKHUIZEN
GEBROEDERS LUCKEIJ
GELRIA
GEORGE VAN VUGHT - GUARANTED CASTSTEEL
GER. M. DEE
Gracia
GUNTERS&MEUSER AMSTERDAM
GUNTERS&MEUSER AMSTERDAM met een oog
gvo

H

H
H
H
H
H
H
H R FERWERDA
H SIKKEMA FRANEKER
H-M
H-M
H-M
H. BECKER. GRONINGEN
H. DUBEL
H. KEULEN - PARREGA
H.E. WESTRA - HARDEGARIJP
H.G. Schmitt
H.J.C.B.
H.J.GORTER ZWOLLE
H.J.GORTER ZWOLLE
H.J.GORTER ZWOLLE
H.J.GORTER ZWOLLE
H.K. V.D. VEEN - SUAWOUDE
H.NAUTA - IJLST
H.NAUTA IJLST
H.NAUTA YLST
H.NAUTA YLST
H.NAUTA, IJLST
H.NAUTA,IJLST
H.NYDAM AKKRUM
H.NYDAM AKKRUM
H.PEEREBOOM N.NIEDORP
H.RODRIGUES
H.SIKKEMA FRANEKER
H.SIKKEMA FRANEKER
H.SIKKEMA FRANEKER - VOORHEEN WARGA
H.SIKKEMA VAN WARGA
HAAMSTRA
HAITSMA
HAMAR POPULAIR
HAMAR POPULAIR
HAMAR POPULAIR
HAMAR POPULAIR
HAMAR RAPIDE
HAMAR RAPIDE
HAMAR RAPIDE
HAMAR RAPIDE
HARTELUST LEEUWARDEN
HB
HB
HE
HEENK EN - WEFERS BETTINK - HAARLEM
HEENK'S IJZERHANDEL HAARLEM
HERCULES
HEYA V in een W RACER
HEYA V in een W RACER
HH aan elkaar
HJELMAR SCHAATS
HK
HK
HOLLIJWA
HOVINGA LEEUWARDEN
HP

I

I
IH
IISNOCHT met twee vlaggen
IJSKONING
IJSNOCHT
IJSNOCHT
IJSNOCHT met twee vlaggen
IJSNOCHT met twee vlaggen
IJSNOCHT met twee vlaggen
IJSNOCHT met twee vlaggen
IJSNOCHT met twee vlaggen
IKE
IKE + gereedschap
Ivana
IWD

J

J
J in een hartje
J. DE GRUYTER
J. DE GRUYTER
J. DE GRUYTER
J. DOKTER,AKKRUM
J. V.D. GEEST - HILLEGOM
J. VISSER . YLST
J.Blom - Breezand
J.C. MORTIER & Zn
J.C.H.
J.C.v.d.Sande
J.DE JONG, SUAWOUDE
J.DE REUVER
J.DE. JONG - VAN WARGA
J.EERLAND - KRIMPENa.d.IJSEL
J.EVERAARTS - AKKRUM
J.F.
J.G.
J.G. VIERTELHAUSEN
J.G.V.WYK
J.H. BURGERS
J.H. DOUMA.YLST
J.H.DOUMA EN ZOON YLST
J.H.W. WACHTELS - LEEUWARDEN
J.J. DE GRUYTER
J.J. DE GRUYTER
J.J. DE GRUYTER
J.J.C.v.Thiel Den Dungen
J.J.QUANT - LEYDEN
J.K
J.KORT
J.LEMER - GORINCHEM
J.NIJDAM AKKRUM
J.NOOITGEDAGT
J.NOOITGEDAGT
J.NOOITGEDAGT
J.NOOITGEDAGT
J.NOOITGEDAGT&ZN
J.NOOITGEDAGT&ZN
J.NOOITGEDAGT&ZN
J.NOOITGEDAGT&ZN
J.NOOITGEDAGT&ZN IJLST
J.NOOITGEDAGT&ZN IJLST
J.NOOITGEDAGT&ZN IJLST
J.NOOITGEDAGT&ZN IJLST
J.NOOITGEDAGT&ZN IJLST
J.NOOITGEDAGT&ZN IJLST
J.NOOITGEDAGT&ZN IJLST
J.NOOITGEDAGT&ZN IJLST
J.NOOITGEDAGT&ZN IJLST
J.NOOITGEDAGT&ZN IJLST
J.NOOITGEDAGT&ZN IJLST
J.NOOITGEDAGT&ZN IJLST
J.NOOITGEDAGT&ZN IJLST
J.NOOITGEDAGT&ZN IJLST
J.NOOITGEDAGT&ZN IJLST
J.NOOITGEDAGT&ZN IJLST
J.NOOITGEDAGT&ZN IJLST
J.NOOITGEDAGT&ZN IJLST
J.NOOITGEDAGT&ZN IJLST
J.NOOITGEDAGT&ZN IJLST
J.NOOITGEDAGT&ZN N.V. IJLST
J.NOOITGEDAGT&ZN N.V. IJLST
J.NOOITGEDAGT&ZN N.V. IJLST
J.NOOITGEDAGT&ZN N.V. IJLST
J.NOOITGEDAGT.IJLST
J.NOOITGEDAGT.YLST
J.NOORMAN DEN HAM
J.NOORMAN DEN HAM
J.NOORMAN DEN HAM
J.NOORMAN DEN HAM
J.NOORMAN RODEN
J.Okkerman Kockengen
J.P.
J.P.
J.P. ENGEL WOUBRUGGE
J.P.ENGEL
J.PEL
J.PRANGER - DOKKUM
J.R. DE JONG - BAARD
J.SCHAKEL
J.SPOORMAKER
J.v.d.VELDE TWYZEL
J.VEENSTRA & Co LEEUWARDEN
J.VEENSTRA - WARGA
J.VEENSTRA - WARGA
J.W.B.
J.W.PELLE LISSE
J.ZUIDERHOF - SLOTEN (FR)
Jac. Riemersma - Rauwerd
Jacob Blokker - HOORN
JACOB VISSER SCHRANS
JACOBI
JAN RAVESTEIN
JAN RAVESTEIN - ROTTERDAM
JAN RIETVELD
JD
JD
JDB
JEVEKA
JK aan elkaar
JKR
JKR
Joh. Swaalf - HAARLEM
JOH.P. NIEUWLAND - MIDDELHARNIS
Jongens Noor
Jongens Noor
Jongens Noor
Jongens Noor
Jongens Noor
Jongens Noor
JOS.HARM
JP
JP
JR
JR
Junior
Junior
Juweeltje
Juweeltje
Juweeltje
Juweeltje
JVM

K

K. DE VRIES - VAN WARGA
K. MEINDERTS & ZN - WARGA
K.E. de Vries
K.E. de Vries
K.E.de Vries&Zn
K.E.de Vries&Zn
K.J. DE BOER - DRACHTEN
K.MEINDERTS & ZN - WARGA
K.MEINDERTS & ZN - WARGA
K.MEINDERTS & ZN - WARGA
K.MEINDERTS - WARGA
K.MEINDERTS - WARGA
K.T.
KAMPIOENSCHAATS
KAMPIOENSCHAATS
KAMSTRA & Co WARGA
KB
KE de Vries&Zn YLST
KE de Vries&Zn YLST
KE de Vries&Zn FRISIA YLST
KE de Vries&Zn FRISIA YLST
KKUIPERS
KKUIPERS
KOK, BOSKOOP
KOSTER&WIGLAMA, SCHAGEN
KR
KR
KRAMER & RÖDER
KRAMERS & v. RIJSWIJK - SCHAGEN
KUIPERS
KUIPERS
Kwaliteit B
KWALITEIT B HERCULES

L

L in een hartje
L. DEVRIES & ZN LEEUWARDEN
L. MERKT - S.HAGE
L.F. BRUINSMA - WOUDSEND
L.HARREWYN
L.HARREWYN
L.J. PAMA - DR. COMPAGNIE,GR.GRENS
L.J.WITTEVEEN - LEMMER
L.K.HOEKSTRA - WARGA
L.LANTINGA WARGA
LAMERIS&Co
LC-W
LEEUWARDEN
LEEUWENBERG
LEEUWENBERG DELFT
LEEUWENBERG DELFT met muis
LS

M

M
M
M.BRUYNEN
M.De.W. A
M.J. van 't HAAFF
M.V.D.
M.W.
M.W.
MADIJN
MAPLE - DUOCENTO
MASSEE & ZOON - GOES
MATTHIJS SANDWIJK
MEINDERTS - WARGA
MEINDERTS - WARGA
Meteor
METEOR
METEOR
MEYJES & HOWELER AMSTERDAM
MEYJES EN HOWELER
MORTIER
MORTIER & Co
Multiplexschaats
Multiplexschaats

N

N. de VOOGT
N.GARSTMAN
N.GARSTMAN
N.JACOBS & Zn.
N.L.
N.S.A.
N.S.A. AKKRUM
N.S.A. AKKRUM
N.S.A. AKKRUM
N.S.A. AKKRUM
N.V. DE FRIESCHE SCHAATSENFABR
N.V. FA G S RUITER - AKKRUM
N.V. FA. GS RUITER - Akkrum
N.V. FA. GS RUITER - Akkrum
N.V. FA. GS RUITER AKKRUM
N.V.C.STAM&ZN ZAANDIJK
Nedor
Nedor
Nedor
Nedor
NELSON
NELSON
NIJDAM AKKRUM
NOORDERLICHT
NOORDSTER
NOOT
Noot
NSA
NSA AKKRUM
NUSS
NV DE FRIESCHE SCHAATSENFABR HEERENVEEN
NV DE FRIESCHE SCHAATSENFABR HEERENVEEN
NYDAM AKKRUM

O

O H W
O. FABER
O.H. HARMSMA - AKKRUM
O.Y. FABER HINDELOOPEN
OG
Ogen met wenkbrauwen (twee stuks)
ORDINAIR
ORIGINAL HAMAR GARANTEE GRUDSAL - Jac.J. Lassche Thromphator Durgerdam
OSLO
OUDKERK
Oudkerk
OUDKERK

P

P
P
P FABER & ZN SNEEK
P. DE JONG TER HORNE
P. DE VRIES - WARGA
P. ROND P. ZN
P. ROND P. ZN GOUDA
P. ROOZENBOOM - OUDEWATER
P. RYPKEMA
P. RYPKEMA OUDKERK
P. SCHOTEL DORDRECHT
P.B
P.B. HEERENVEEN
P.B. Heerenveen
P.F.
P.H. VAN PERLSTEIN
P.J.H.
P.J.POTHAAR
P.KOK - DE LIER
P.M.B
P.R. OUDKERK
P.S.ZWART WARGA
P.S.ZWART WARGA
P.S.ZWART WARGA
P.S.ZWART WARGA
P.SCHAKEL POLSBROEK
P.V.D. VELDEN - BLEISWYK
PASPOORT
PB HEERENVEEN
PB HEERENVEEN
PB HEERENVEEN
PB HEERENVEEN
PELIKAAN
PERRY'S ECLIPSE
PF
PF
PIJLSTAART BOLSWARD
Pistool (afbeelding)
Planting IJlst
Planting IJlst
PMM
POLA
POOL & DE VRIES WARGA
POOL & DE VRIES WARGA
POOLSTER
POOLSTER
POPULAIR
PP
PP
PREMIER SPORT STORES - G.F.BAKELS - AMSTERDAM
PROOST & v. EMBDEN

Q

QUICK

R

R
R
R
R & Co - Z
R. WESTRA NIJEGA (H.O.N.)
R. WESTRA NIYEGA (H.O.N.)
R. BOORSMA - VAN WARGA
R. BOORSMA - VAN WARGA
R.B. MEYER - WINSCHOTEN
R.B. WESTRA NIJEGA (H.O.N.)
R.B.WESTRA NIJEGA (H.O.N.)
R.BOORSMA VAN WARGA
R.BOORSMA VAN WARGA
R.BOULOGNE - DEN HAAG
R.BREMAN OOSTERBEEK
R.BREMAN OOSTERBEEK
R.J.HOUWING
R.NAUTA Hz YLST
RAPS
RAVENSTEIJN & CO - ROTTERDAM
RB
REESINK & Co.
REYNDERS
RIDERO
Rijwielen Motoren - J.H.C. Schalk, Tel. 46 - Sliedrecht
ROMIJN
ROSIER & Co, WARGA
ROSIER & Co, WARGA
ROSIER & Co, WARGA
ROSIER & Co. WARGA
ROTHOFF

S

S
S
S
S
S
S. KAMSTRA & Co, WARGA
S. v.d. MOLEN - van AKKRUM
S. VAN EMBDEN
S. WOUDSTRA BAARD
S.HEMPENIUS - WARTENA
S.J.v.d.Zee - Medemblik
S.K.
S.L
S.LANTING.YLST
S.LAPIDAIRE
S.O. DE VRIES. IJLST
S.v.d. MOLEN - van AKKRUM
S.VAN EMBDEN AMSTERDAM
SCHAATSENFABRIEK N.V. BATAVUS HEERENVEEN
SCHAATSENFABRIEK N.V. BATAVUS HEERENVEEN
SCHAATSENSTAAL - HERCULES
SCHAATSENSTAAL - MERCURIUS
SCHAATSENSTAAL - SPARTA
Schaatsimport Delft
SEBO
SEVES
SIEBEN & CO
SIEM HEIDEN
SILKRODT
SJOERD LANTING, YLST
SK
SKANDIA KUNSTSCHAATS
SOMSEN&Co HILLEGOM
STREEF
SUMMUM - FRYSLÂN
SUPER PB
SUPER PB
SUPER PB FSF

T

T
T
T in een hartje
T SMEDING
T SMEDING
T. FABER - BEETSTERZWAAG
T. FABER - BEETSTERZWAAG
T.F. BASTET - AMSTERDAM
Tang
TF
TH. OOMEN
Th.B.
TH.VIS MOERCAPELLEN
THE WINNER
THIALF - BOLSWARD
THOMAS FABER YLST
THOMAS FABER YLST
TVR

U

U. WIERDA
U.A. FABER Pzn.Sneek

V

V. MILL.
V.H.
V.M
V.M
V.W.
V/H POOL
VAN DE SEIJP
VAN DEN MUIJSENBERG - TILBURG
VELENZO
VELENZO GED.HANDELSMERK
Veth&Co Dordrecht
Viking
Viking
Viking
VISSER DEVENTER
VLIEGENDE HOLLANDER
VLIEGENDE HOLLANDER
VLIEGENDE HOLLANDER FABRIEK WINSCHOTEN
VLIEGENDE HOLLANDER W.G.
VLIEGENDE HOLLANDER W.G.
VR
VR

W

W
W
W - B
W - H
W - H
W - H
W BOTTEMA.ROORDAHUIZUM
W S
W S
W. BEIEN & Co
W. MEYERINK
W. MOLENVELD HENGELO
W. NAUTA
W.A.WIELAARD.APELDOORN
W.BOS - BODEGRAVEN
W.BOS - BODEGRAVEN
W.BOS - BODEGRAVEN
W.C.v.Iperen - Meerkerk
W.C.V.JPEREN - MEERKERK
W.CORDEL
W.F.JENSE
W.G DOODKORTE ELSF LEEUWARDEN
W.G. Doodkorte
W.Gerth
W.J. LAUWERS
W.J.LAUWERS AMSTERDAM
W.v.d.Meer & Zn - Eernewoude
W.v.d.Meer & Zn - Sneek
W.VAN GELDER
W.VAN GELDER
W.WITTE - ROTTERDAM
WB
WB
Wed. B. Ranke
WED. J.W.F. KRAUS
WED. KRAUS
WED.C.STINIS KR A/D LEK
WILLEM De BRUIN - GORINCHEM
WS

X

X-001Beeldmerk
X-002 Beeldmerk
X-003 Beeldmerk
X-004 Beeldmerk
X-005 Beeldmerk
X-006 Beeldmerk
X-007 Beeldmerk
X-008 Beeldmerk
X-009 Beeldmerk
X-010 Beeldmerk
X-011 Beeldmerk
X-012 Beeldmerk
X-013 Beeldmerk
X-014 Beeldmerk
X-015 Beeldmerk
X-016 Beeldmerk
X-017 Beeldmerk
X-018 Beeldmerk
X-019 Beeldmerk
X-020 Beeldmerk
X-021 Beeldmerk

Y

Y.S. HAMSTRA
YLST
YLST
YSVOGEL

Z

ZANDSTRA
ZANDSTRA
ZUURDEEG - ROTTERDAM
ZWART WARGA
Bovenkant van de pagina