Metalen krulschaats

ca.1849 - 1860

Krulschaats op pootjes

ca.1850-1865

Krulschaats op pootjes

1857-1860

Krulschaats schaatsenmaker T.G. Roberts (USA)

Ca.1860

Gietijzeren schaats

ca.1862

Snow skate for children

ca.1862

Philadelphia skate

ca.1847-1880

Shirley's patent brass skate

ca.1860

Shirley's Hawkins patent skate

ca.1862-1870

Klemschaats met Adelaarskop

Patent 3 november 1868

Schaats met twee pootjes

ca.1855-1870

Gietijzeren schaats

ca.1880

Geciseleerde schaats

ca.1883-1900

Racer skate

ca.1865-1900

Geciseleerde schaats

ca.1885-1900

Blondin skate

ca.1860-1875

Schaats op pootjes

ca.1860-1875

Krulschaats

circa 1860 - 1875

Dames schaats

ca.1860 -1890

Aluminium buis schaats

1896

Schaats met platte krul

ca.1880-1900

Torpedo skate

ca.1884-1890

Enkelsteun schaats

ca.1865-1920

Donoghue skate

ca.1900-1920

Snow glider for children

1926-1940

Klemschaats Keen Kutter

ca.1874-1920

Martin Folder skate

ca.1905-1920

Klemschaats

ca.1865-1920

Spring skate

ca.1900-1926

info