Sportkaart van Friesland (1896)

Ontwerp H.J. Kalt

Sportkaart van Friesland (1902) tweede druk

Ontwerp H.J. Kalt

IJskaart van Friesland ten dienste van schaatsenrijders (1903)

H.J. Ten Have (ontwerper)

Sportkaart van Friesland (1925)

Ontwerp J.Kokje

Zomer- en Wintersporthotel 'Princenhof' Eernewoude (19xx) 3e druk

Kaart van wateren rondom Eernewoude

Zomer- en Wintersporthotel 'Princenhof' Eernewoude (1941)

Kaart van wateren rondom Eernewoude

IJswegennet Gemeente Haskerland (1942)

Kaart van de IJswegencentrale Haskerland

IJskaart van Noord-Holland (1903)

Ten dienste der schaatsenrijders door H.J. ten Have

IJskaart IJsbond "Hollands Noorderkwartier" Noord-Holland boven het IJ (1902) 1e Druk

ten dienste der Schaatsenrijders

Officieele IJskaart IJsbond Hollands Noorderkwartier (1904)

Ontworpen door den Vice-voorzitter J.Cock (2e druk)

IJskaart der Alkmaarsche IJsclub (1904)

Ontwerp: J.Cock

Blauwdruk IJHN (1904)

IJskaart IJsbond "Hollands Noorderkwartier" Noord-Holland boven het IJ (1908) 3e Druk

ten dienste der Schaatsenrijders

IJskaart van Amsterdam en Omgeving (1910)

IJskaart v.d. IJ.H.N., ontworpen door 1e secr. J. Cock

IJskaart Waterland uit Algemeen Handelsblad (1917)

Ontwerp M.F. Visser

IJskaart voor Waterland en Omgeving (1917)

Uitgave van drukkerij “Jacob van Campen” Amsterdam

IJskaart der ijsvereeniging Haarlem en Omstreken (1917)

Ontwerper: C.L.F.S. (Charles Louis Francois. Sarlet de Soiron)

Terreinkaart van Noord-Holland benoorden het Noordzee-Kanaal (1921)

Ontworpen door den Vice-voorzitter v.d. IJ.H.N. J.Cock (4e verbeterde druk)

Kaart der belangrijkste IJswegen in Noord- en Zuid-Holland (p.m. 1938)

Uitgegeven door de Kon. Ned. Toeristenbond (A.N.W.B.)

IJswegen Alkmaar-Hoorn naar Purmerend-Zaanstreek Noord-Holland I (1942)

UItgave van IJsvereniging Hollands Noorderkwartier en Ned. Toeristenbond A.N.W.B.

IJswegen Amsterdam-Zaandam naar Marken-Volendam Waterland (1942)

UItgave van IJsvereniging Hollands Noorderkwartier en Ned. Toeristenbond A.N.W.B.

IJswegen Hoorn naar Enkhuizen-Medemblik West-Friesland (1942)

UItgave van IJsvereniging Hollands Noorderkwartier en Ned. Toeristenbond A.N.W.B.

(Sport)Kaart van de Provincie Overijssel (1897)

Uitgegeven vanwege de Overijsselsche Schaatsenrijdersbond ten dienste van Schaatsenrijders, Wielrijders, enz.

Kaart van de belangrijkste ijsbanen in de provincie Utrecht (1910)

Uitgever: De Stichtsche IJsbond

Zeil en IJskaart voor de omgeving Leiden, Katwijk, Noordwijk, Warmond, Alphen, Oudshoorn (1894)

Braassemermeer en omliggende plassen, De Kaag, Leijmuiden en Woubrugge

Terreinkaart voor schaatsenrijders Leiden – ’s-Gravenhagen – Westland - Rotterdam (1894)

Uitgegeven vanwege de Zuid-Hollandsche IJsvereeniging 1e druk

Terreinkaart voor schaatsenrijders Leiden – Woerden – Gouda - Rotterdam (1894)

Uitgegeven vanwege de Zuid-Hollandsche IJsvereeniging 1e druk

Terreinkaart voor schaatsenrijders Leiden – Haarlem - Amsterdam (1894)

Uitgegeven vanwege de Zuid-Hollandsche IJsvereeniging 1e druk

Terreinkaart der Krimpenerwaard (1895)

waarop met dik blauw de ijswegen door “de IJsbond Krimpenerwaard” zijn aangewezen en die van wege den bond onderhouden zullen worden.

Terreinkaart voor schaatsenrijders Leiden – ’s-Gravenhagen – Westland - Rotterdam (1895)

Uitgegeven vanwege de Zuid-Hollandsche IJsvereeniging 2e verbeterde druk

Terreinkaart voor schaatsenrijders Leiden – Woerden – Gouda - Rotterdam (1895)

Uitgegeven vanwege de Zuid-Hollandsche IJsvereeniging 2e verbeterde druk

Terreinkaart voor schaatsenrijders Leiden-Haarlem-Amsterdam (1895)

Uitgave Zuid-Hollandsche IJsvereniging, 2e verbeterde druk

Terreinkaart der Alblasserwaard (1896)

Terreinkaart voor schaatsenrijders Leiden – ’s-Gravenhagen – Westland - Rotterdam (1902)

Uitgegeven vanwege de Zuid-Hollandsche IJsvereeniging 3e verbeterde druk

Terreinkaart voor schaatsenrijders Leiden – Woerden – Gouda - Rotterdam (1902)

Uitgegeven vanwege de Zuid-Hollandsche IJsvereeniging 3e verbeterde druk

Terreinkaart voor schaatsenrijders Leiden – Haarlem - Amsterdam (1902)

Uitgegeven vanwege de Zuid-Hollandsche IJsvereeniging 3e verbeterde druk

Nieuwe Kaart voor Stoomvaart, Motorvaart, Zeilvaart en Schaatsenrijders (1907)

Ontwerp J.B. van Loenen

Kaart Zuidelijk Rijnland van J.B. van Loenen zonder reclamerand (1907)

geschonken aan Dijkgraaf en Hoogheemraden van Hoogheemraadschap van Rijnland

Kaart van Zuid-Holland voor schaatsenrijders (1909)

Uitgegeven in 1909 wegens de Zuid-Hollandsche IJsvereeniging

Terreinkaart der Krimpenerwaard (1925)

waarop de ijswegen door “de IJsbond Krimpenerwaard” zijn aangewezen en die van wege den bond onderhouden zullen worden.

IJSWEGEN IN ZUID-HOLLAND (Benoorden Maas en Merwede) Deel I (1934)

Ontwerp: Top. dienst

IJSWEGEN IN ZUID-HOLLAND (Benoorden Maas en Merwede) Deel II (1934)

Ontwerp: Top. Dienst

Eislaufkarte der Havel, Tegel bis Ketzin (1905)

Ontwerp:Dr René du Bois-Reymond Uitgever:Dietrich Reimer (Ernst Vohsen)

Eislaufkarte gebied ten Noorden van Bremen (1925)

Kopie overgenomen uit boek “Das Schlittschuhlaufen in Bremen in Vergangenheit und Gegenwart”.

Eislauf Karte Hammeniederung St. Jürgens-land Blockland (1957)

Ontwerp:G.Schürer Uitgever: Bremer Eisverein

Eislaufkarte der Havel, Tegel bis Ketzin (1996) faximile van kaart uit 1905

Ontwerp:Dr René du Bois-Reymond Uitgever:Dietrich Reimer (Ernst Vohsen)

info