Schaatsenrijdster (gestolen)

Plaats Sint-Maartensdijk, Nederland
Kunstenaar Hein Vree (1926 - 1995)
Datum onthulling 11-8-1976

Beschrijving

Beschrijving: Beeld van een kind, schaatsend en staand op één been, dat met één hand een stoel vasthoudt. De stoel staat nog met één poot op de grond.  

Achtergrond informatie:  'Het bronzen kunstwerk werd in 1976 geplaatst in opdracht van het toenmalige gemeentebestuur tijdens de bouw van de school. Het kostte destijds zo'n achtduizend euro.'1

Het beeld werd onthuld door Asha Harkhoe (1e klas) en Anja Stoutjesdijk (6e klas). 'In een gedicht bracht Anja Stoutjesdijk onder woorden hoe trots de Rieburch­bewoners wel waren op dit beeld. Bijzonder blij waren de kinderen met hun tractatie: een ijsje. Daarmee werd in deze zomerse dagen gelijk herinnerd aan het ijs rond Rieburch waar in vroeger dagen werd geschaatst. Beginnelingen gebruikten dan een stoel om geen scheve schaats te rijden. Met vallen en opstaan werd men de schaatssport dan toch meester, de een wat vlugger en beter dan de ander. Hetzelfde geldt voor de school en vandaar dat de oudercommissie van de Rieburch met overtuiging dit kunstwerk liet maken als symbool voor het vallen en opstaan tijdens zes jaar basisonderwijs. Schoolhoofd W.J.J. Brevet hield de leerlingen voor dat men het beeld als de eigen dierbare spullen dient te koesteren opdat het niet beschadigd wordt. Burgemeester J.E. Van Boeijen dankte beeldhouwer Vree voor zijn schepping en zei trots te zijn op dit kunstwerk in de gemeente. Het is een van de eerste beelden die Tholen rijk is. Het kunstwerk is gefinancierd volgens de zogenaamde 13 regeling: 1 procent van de bouwkosten van de school mocht besteed worden aan een kunstzinnige versiering.'2

Het originele bronzen beeld is eind juni 2012 gestolen. In oktober 2012 werd gemeld dat 'de school bij de gemeente het verzoek heeft ingediend om een replica van het kunstwerk terug te krijgen. Het college staat daar positief tegenover. Er is een kunstenaar gevonden die de klus wil klaren voor 2.500 euro. Om een nieuwe diefstal te voorkomen, zal de nieuwe schaatsenrijdster niet van brons worden gemaakt.'1

In september 2013 echter hebben de burgemeesters en wethouders besloten dat er voorlopig geen replica komt. 'Ze willen eerst meer zekerheid over de toekomst van de scholen.... Het is niet uitgesloten dat deze naar een andere locatie verhuizen'.3

Logo OBS 'De Rieburch'
Logo 'OBS De Rieburch'
 

Directeur Jeroen Pas van 'De Rieburch' over het beeld: 'Voor onze school was het echt een mooi beeldmerk. Het verwees zowel naar de naam van onze school: De Rieburch. De school staat vlak bij de plaats waar het kasteel van Jacoba van Beieren heeft gestaan en op de oude slotgracht (die er nog ligt) werd vroeger geschaatst: Schaetse Rieje...Rieje bie de Burch...Rieburch.

Verder symboliseerde het beeldje een kind dat leert schaatsen met behulp van een stoel...wij zien dat natuurlijk als metafoor van de school die een kind helpt groot worden op het gladde ijs van het leven. Hoewel we geen beeldje meer hebben, gebruiken we het logo nog steeds.'

Locatie

Het beeld stond rechts voor de Openbare Basis School De Rieburch, tussen ingang en schoolplein, Bloemenlaan 3

Precieze locatie via Google maps: Schaatsbeelden in de openbare ruimte

GPS: 51.55059, 4.07641

Bron

  1. BN De Stem.nl: 10-10-2012, Bergen-op-zoom; School De Rieburch krijgt replica van gestolen kunstwerk.
  2. Eendrachtbode 19-08-1976; Bronzen schaatsenrijdster voor de Rieburch Het kan zijn dat onthulling van het beeld op 12-08-1976 plaatsvond. Er wordt in artikel gesproken over donderdagmiddag en 19-08-1976 is een donderdag, het zou snelle plaatsing zijn aangezien er ook een foto van een kind bij beeld staat, of dat is eerder gemaakt.
  3. Provinciale Zeeuwse Courant - Bevelanden en Tholen 11-09-2013: Kunstwerk komt nog niet terug.
  4. Email dd 14-02-2019 van Jeroen Pas, directeur OBS De Rieburch
  5. Met dank aan René & Peter van der Krogt van Mens & Dier in Steen & Brons voor het beschikbaar stellen van hun foto's voor deze pagina.

Fotogalerij

Schaatsenrijdster -Sint Maartensdijk - Hein Vree
©Foto: René & Peter van der Krogt, https://standbeelden.vanderkrogt.net (26-4-2011)
Schaatsenrijdster -Sint Maartensdijk - Hein Vree
©Foto: René & Peter van der Krogt, https://standbeelden.vanderkrogt.net (26-4-2011)
Schaatsenrijdster -Sint Maartensdijk - Hein Vree
©Foto: René & Peter van der Krogt, https://standbeelden.vanderkrogt.net (26-4-2011)
Schaatsenrijdster -Sint Maartensdijk - Hein Vree
©Foto: René & Peter van der Krogt, https://standbeelden.vanderkrogt.net (26-4-2011)
Schaatsenrijdster -Sint Maartensdijk - Hein Vree
©Foto: René & Peter van der Krogt, https://standbeelden.vanderkrogt.net (26-4-2011)
Schaatsenrijdster -Sint Maartensdijk - Hein Vree
©Foto: René & Peter van der Krogt, https://standbeelden.vanderkrogt.net (26-4-2011)
Schaatsenrijdster -Sint Maartensdijk - Hein Vree
©Foto: René & Peter van der Krogt, https://standbeelden.vanderkrogt.net (26-4-2011)
Schaatsenrijdster -Sint Maartensdijk - Hein Vree
©Foto: René & Peter van der Krogt, https://standbeelden.vanderkrogt.net (26-4-2011)

Sint-Maartensdijk

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina