De Schaats - ontwikkeling en modellen

 

Vanaf grofweg het begin van onze jaartelling beweegt men zich in Nederland op het ijs voort met benen glijders. Er wordt geduwd met een prikstok, want zijwaarts afzetten is met de botte zijkanten van beenderen niet mogelijk. Desondanks kan de glis of glisser worden gezien als een voorloper van de schaats.

Pas rond 1200 deed de houten schaats zijn intrede. Dat was in de Lage Landen aan de Noordzee (Holland en/of Vlaanderen). Het is zo goed als zeker dat ook het schaatsen daar zijn oorsprong vindt.

De houten schaats werd in de loop van de eeuwen steeds verder ontwikkeld, mede door nieuwe technieken van vervaardiging van het schaatsijzer maar ook door regionale voorkeuren en verfraaiing als gevolg van heersende modes.

Hier worden nu beschreven de Glissen, De eerste houten schaatsen, de onderdelen van de schaats en de modelontwikkeling van de schaats aan de hand van het wapen van de familie De Raet.

De komende jaren kan dit hoofdstuk verder worden uitgebreid.

 

English

From roughly the beginning of this era, people in the Netherlands moved over the ice on gliders. People using these bone skates propelled themselves forward by pushing the ice with a prod because the blunt sides of the bones did not grip the ice sufficiently to make pushing with the skate alone possible. Nevertheless, bone skates can be seen as a precursor of the modern skate.

It was not until around 1200 that the wooden skate made its appearance in the Low Countries on the North Sea (Holland and / or Flanders). It is almost certain that skating originated there.

The wooden skate was developed over the centuries, partly due to new techniques of making skating iron but also due to preferences and embellishments typical of various regions.

Here we describe gliders, the first wooden skates, the parts of the skate and the development of skate models based on the coat of arms of the De Raet family.

This chapter may be further expanded in coming years.

Bovenkant van de pagina