Sponsors

Ook sponsor worden van Schaatshistorie.nl?

U wilt het project financieel ondersteunen? Dit is voor het beheer en verdere uitbouw van Schaatshistorie.nl méér dan welkom. Er is namelijk nog heel veel werk te verzetten en met name voor de verdere ontwikkeling van Schaatshistorie.nl leunen wij financieel zwaar op onze huidige sponsors.

Steunt u ons ook? Alle financiële bijdrages helpen! U kunt dit kenbaar maken via ons emailadres van het Secretariaat van Stichting De Poolster (secretariaat@stichtingdepoolster.nl).

We horen graag van u!

Onze sponsors

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen stimuleren ze bijzondere initiatieven, zoals Schaatshistorie.nl!

Als inspirator van hedendaags mecenaat geven wij particulieren, stichtingen en bedrijven onafhankelijk en deskundig advies over filantropie.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds  -  de kunst van het geven.

 

www.cultuurfonds.nl


De Amsterdamsche IJsclub is op 21 december 1864 opgericht en kan beschouwd worden als één van de oudste ijsclubs van Nederland. In de beginjaren beschikte de club nog niet over een vaste baan, maar werden er op verschillende locaties in de stad schaatswedstrijden georganiseerd waaronder het huidige Museumplein. Later kreeg de club een terrein achter het Olympisch Stadion. In 1987 zag de AIJC de erfpacht van haar terreinen helaas niet verlengd, waardoor de baan ter ziele ging.

De AIJC koestert haar historie en ziet in Schaatshistorie.nl een uitgelezen podium om haar rijke verleden te documenteren en te etaleren.


Opgericht in 1999, in de nog prille jaren van het internet, is MediaTrend meegegroeid met de razendsnelle technologische ontwikkelingen die zich sindsdien voltrokken hebben. Van het bouwen van eenvoudige html-websites zijn ze doorgegroeid naar een full-service internet- en marketingbedrijf met "in-house" ontwikkelde diensten en producten, gebaseerd op de laatste technologische technieken.

MediaTrend is een belangrijke sponsor van Schaatshistorie.nl en is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, het beheer en onderhoud van de site.

 

www.mediatrend.nl


Verzamelkring De Poolster is een bloeiende stichting met ±150 leden en stelt zich ten doel, de cultuurhistorische waarde van het gebruik en de productie van schaatsen en andere winterse objecten, te bevorderen en te conserveren. Daarnaast wil De Poolster een platform zijn voor het verzamelen en uitwisselen van informatie over schaatsen in de meest brede zin. Om dat gestalte te geven organiseert De Poolster diverse activiteiten zoals exposities en bijeenkomsten. Bovendien geeft het Kouwe Drukte uit, het clubblad van de verzamelkring, boordevol met artikelen voor en door de leden van De Poolster.

Schaatshistorie.nl is een initiatief van de Poolster en haar enthousiaste begunstigers.

 

www.verzamelkringdepoolster.nl

Bovenkant van de pagina