Disclaimer (beeld-)materiaal

 

De website Schaatshistorie.nl  heeft geen winstoogmerk, maar dient om de kennis over de schaatshistorie zo breed mogelijk toegankelijk te maken en om het enthousiasme voor dit onderwerp te stimuleren.

De inhoud van de website wordt door de Stichting De Poolster zorgvuldig samengesteld uit informatie die afkomstig is van diverse bronnen, veelal van verzamelaars.

De Poolster is niet verantwoordelijk voor afwijkingen of tekortkomingen in de gegevens en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen ten aanzien van eventuele onjuistheden, wijzigingen of onvolkomenheden op Schaatshistorie.nl.

De samenstellers van deze site hebben datgene gedaan wat redelijkerwijs van haar kan worden gevergd om de rechten van de auteursrechthebbende op de beelden te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de samenstellers van deze website wenden via secretariaat@stichtingdepoolster.nl. Graag nemen wij dan de juiste bronvermelding over. Uiteraard zullen wij op verzoek zo snel mogelijk informatie en beeldmateriaal verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

 

Bovenkant van de pagina