IJsclubs en Schaatsverenigingen Provincie Zeeland

 

Overzicht februari 2024

PLAATS

 IJSBAANPERIODE

NAAM IJSVERENIGING

JAAR OPRICHTING

Aardenburg (ZV)


1985-1997
1886-1997

Aardenburgse IJsvereniging
Stierskreek
ook landijsbaan van 20 bij 40 m aan de Schepenstraat 

1982?
Arnemuiden (W)
1966
IJsvereniging Arnemuiden

op het Oude Gat

jan. 1966
Arnemuiden (W)

2012-heden
IJsclub ‘t Oude Gat

Is onderdeel van de Oranjevereniigng.
op het Oude Gat, een oude slenk ten oosten en zuiden van Arnemuiden

2012
Anna Jacobapolder (SP)
1956
1976
IJsfeestcomité 1956
diverse wedstrijden
op de Bruintjeskreek
 
Axel (ZV) 1889-1956
1890
1893-1934
1921
1925
1929-1933
1933
1934
1956
Vereniging IJsclub Axel
op de uitgestrekte ijsvlakte
op de Grote Kreek  en de Kleine Kreek aan de Kinderdijk
laaggelegen weiland naast schietterrein
op de Grote Plaat oostelijk van de Kinderdijk
er wordt alleen maar vergaderd
er komt een nieuw bestuur om ijsactiviteiten te organiseren
nieuwe landijsbaan ten oosten van de Kinderdijk
op de Kleine en de Grote Kreek en de landijsbaan

Daarna verdwijnt IJsclub Axel uit beeld.

13 febr. 1889
Axel (ZV) 1956-1979
1961-1979
1966
IJsclub ‘t Sluusje
IJsclub ‘t Sluusje zetelt eigenlijk in Zaamslag en heeft zijn ijsbaan op de Bosse Kreek. In maart 1961 opent de club ook een ijsbaan in het Axelse Bos,

waar veel inwoners van Axel gebruik van maken.
in het Axelse Bos en op de Grote en de Kleine Kreek
ook op de Eerste Verkorting
In 1979 is er in Axel geen ijsclub meer.

voor 1956
Axel (ZV)
1979-1987
1996-heden
Stichting Streekcentrum en Motorcrossvereniging Axel
op het motorcrossterrein de Smitschorre
Openluchttheater Axel (OTA) heropent de oude ijsbaan uit 1934, nu gelegen tussen het ruitersportterrein en het openluchttheater
1979
Baarland (ZB)            1940-1942
1941
Vereniging De Baarlandse IJsclub
sinds kort geopend
Waarschijnlijk door de oorlog in het slop geraakt.
1940
Baarland (ZB)            voor 1961-1984


1963-1967

1967-1984
IJsvereniging De IJsvogels
In 1961 vraagt de IJsvereniging om subsidie bij de gemeente Baarland.
op de Slotvest, maar in 1967 vraagt de eigenaar een te hoge huurprijs
de gemeente legt een baan aan van 100 bij 15 m op het zuidoostelijk deel van het voetbalveld
voor 1961
Biervliet (ZV)
1926-1928
IJsclub Biervliet
een weiland waarbij aan de oostkant een kade wordt aangebracht.
jan.1926
Biervliet (ZV)
1956
1963-1976
IJsvereniging De Oude Haven
op de poldersloot bij het Laag Weidje
op de brandput in de Braakmanlaan
febr.1956
Biervliet (ZV)
1979-2012
1986
IJsclub De Brandput
op de Brandput
toertocht op de Uitwateringskanaal Nol Zeven
1979
Biezelinge (ZB)
1917
Comité 1917
ijsfeest op drie banen op De Karreput in de Willem-Annapolder
 
Biezelinge (ZB)
1933-1963
1980-heden
IJsclub Zwarte Weel
op de Zwarte Weel
landijsbaan aan de Vroonlandseweg in Kapelle, die weer de naam Zwarte Weel krijgt.
Met de komst van de nieuwe ijsbaan in het zusterdorp Kapelle wordt de ijsclub meer en meer een Kapelse aangelegenheid. In de jaren ‘90 van de vorige eeuw vindt er regelmatig vandalisme plaats aan het ijs en het

clubgebouw. Tijdens de corona-periode bleef de ijsbaan gesloten.

25 febr.1929
Borssele (ZB) 1929-2013

1929-1963
 
IJsclub Winterkoning
(opgericht als IJsclub De Westeindse Weel)
op de Westeindse Weel
Vanaf de jaren ‘90 van de vorige eeuw onderdeel van Sport Vereniging Borssele (SVB). In 2013 is het bestuur van de SVB definitief gestopt met schaatsactiviteiten.
14 febr.1929
Breskens-Groede (ZV)
1914-1919
IJsclub Breskens-Groede
op de grachten van voormalig fort Frederik-Hendrik (Breskens)
op de Baarzandekreek (Groede)
In 1927 ijsfeest op de buitenhaven en daarna wordt een ijsclub in Breskens gemist.
26 jan.1914
Breskens (ZV)
1956
1979
IJsvereniging Kris Kras 1956
op de Veste
op het Oranjeplein
31 jan.1956
Brouwershaven (SD) 1895-1899
1895
1899
IJsclub Eendracht
wordt gehuurd voor f 25,00 van het Waterschap Schouwen
pacht ijsbaan wordt verlaagd naar f 15,00 wegens zachte winters
1895
Brouwershaven (SD)1929-1935
1935-1971
1971-1997
1963-1986
1977
IJsvereniging ‘t Weeltje
Heette oorspronkelijk IJsvereniging De Weel, naar de wiel De Weel. In 1953 is deze wiel deels gedempt met afval van de Watersnood, en heeft men de naam van de vereniging veranderd in Weeltje.
op de Zwarte Weel (wiel) aan de Schouwse Dijk
op de afgedamde Spuiboezem in het Slingerbos
nieuwe baan achter de woningen in de Poortdijkstraat
op de Slingerbosgracht

met kinderen in de bus naar kunstijsbaan Den Haag en in 1984 in twee bussen naar de Ton Menkenhal in Rotterdam

16 febr.1929
Bruinisse (SD)   In januari 1908 strandde een initiatief om een ijsclub op te richten.  
Bruinisse (SD)
1917-1929
IJsclub Bruinisse

op de Weel van P.L. Krepel (nu Aqua Delta)

febr.1917
Bruinisse (SD)

1951-1964

1964-2012
19721983
1987
1991
1992-heden
IJsvereniging Nooit Gedacht
Statutair: februari 1956
op Riekusweel (lag tegen de Stoofpolder) en op de Weel van Krepel (ook wel De Visserij genoemd)

tussen de N59 en de Deltastraat (Westplantsoen)
ijsbaan wordt verlengd
De baan is in de jaren zeventig vaak slachtoffer van vandalisme en ondervindt concurrentie van de kano-vijver in het recreatiegebied van Wilma  (later Aqua Delta).
geen enkel lid op de algemene ledenvergadering
bestuur besluit club op non-actief te stellen
een nieuw bestuur pakt de draad weer op
ijsbaan wordt vernieuwd en uitgebreid

1 nov.1951
Cadzand (ZV)            1929-1940
1940
IJsclub Ons Genoegen
op de Knokkert (nu: Bos van Erasmus)
april 1929
Cadzand (ZV)           
1985
Feestcommissie 1985
ondergespoten terrein bij het Sportcomplex
 
Colijnsplaat (NB) 1889-heden
1889-1906
1907-1914
1917
1920
1922

1924-1928
1954-1956
2001-2013
IJsclub Ons Genoegen
in de oostelijke kuip
op de Valle, direct ten westen van het dorp
ijsfeest op de ijsbaan en de naastgelegen ijsvlakte
naar nieuw terrein
leden gaan naar de oude baan op de Valle tegen de zin van het bestuur dat bezig is geld te steken in de nieuwe baan

op de Valle
wedstrijden op de ijsbaan te Colijnsplaat
op de Valle

nov.1889
Domburg
1933-1940
Domburgse IJsclub

op de Zandput bij de golflinks, aan de Schelpweg, is in 1935 verder de duinen in gegraven, zodat hij een lengte van 400 m krijgt

dec.1932
Domburg
1956-1958
1964-1978
IJsclub Domburg
op de vijver van de buitenplaats Duinvliet
op de Kikkerpit, achter het sportterrein, nu Schuurmanstraat
In 1978 werd de ijsclub opgeheven, omdat er op de ijsbaan tennisvelden werden aangelegd.
20 febr.1956
Domburg
1987-heden
2018
IJsclub Nooitgedacht
aan de Roosjesweg
baan open
14 nov.1987
 Dreischor
1933-1934
IJsclub Ons Genoegen
op de watergang van het dorp naar Beldert
febr.1917
 Dreischor 1939-2014
1940-1950
1951-1952

1954-1956
1959
1963

1963-2014
IJsvereniging Dreischor
op de vaart bij de Molenweg
op een geëgaliseerde weide  bij de hofstede van de heer J. Doeleman
op de nieuwe watergang bij molen de Koekoek
op de spuikom bij de voormalige haven Beldert
op de watergang aan de Molenweg (bij slecht ijs wordt

verwezen naar de Kerkgracht)
nieuwe ijsbaan op het oefenterrein van het gemeentelijke sportterrein, ter grootte van 80 bij 30 meter, aan de Mr. Pieter Moggestraat

7 febr.1939
Driewegen (Z-B)
1929-1941

1942
IJsclub Spoorzicht
weiland wordt gepacht van de heer D. Boonman
In 1935 niet uitgediept in verband met ontbrekende financiën
in de Slake
febr.1929
Eede   Gesproken wordt over een aan te leggen baan van 14 bij 20 meter op het terrein Hof van Eede  
Ellewoutsdijk (Z-B) 1982-1988 IJsclub Tijdelijk Genot 1982
Goes 1879-1955
1879
1919
1929-1933
1954
1956-1962
Vereniging IJsvermaak Goes
op de Veste bij ravelijn De Grenadier
op de Westvest en de Oostvest
op de Westvest en De Kleine Vest
op de Oostsingel een gecostumeerd ijsfeest

op de Oost- en de Westvest

1879
Goes
1956
1985
1990
IJsclub De Driehoek 1956
op de Driehoek
op de Oost Veste
ijsclub ter ziele
 
Goes
1998
2000

2003

2009
IJsclub IJsvermaak
de Veste
kunstijsbaantje op de Grote Markt in Goes geplaatst door skeeler- en ijsclub Krabbendijke
opening van de nieuwe ijs- en skeelerbaan in Goes-Zuid, de Nannenbaan (is van ijsclub De Poel)
op de vesten bij de Voorstad en de Oostsingel
heropger.1998
Graauw
1987
Toerclub Sint Aloy
prestatietocht op de Vlaamse Kreek
1987
Groede           
1956-1966
IJsclub Groede
op de Nieuwerkerkse Kreek en op ondergespoten tennisbanen
eind 1956
Groede           
1979
?
op het Zwarte Gat
 
Groede           
1980
Voetbalvereniging, Dorpsvereniging en de Dorpsraad
wedstrijden voor de jeugd op het Zwarte Gat
1980
‘s Gravenpolder   1933-1940
1933
IJsclub ‘t Swaeke
op de ‘s Gravenpolderse Weel en de Zwaakse Weel
18 dec.1933
‘s Gravenpolder
1954-1963
IJsvereniging ‘t Swaeke
op de ‘s Gravenpolderse Weel en de Zwaakse Weel
heropger. 1954
Haamstede (SD) 1890-heden
1890-1936
1936-heden

IJsclub Haamstede en Burgh
op een afgegraven grond aan de Moolweg
nieuwe ijsbaan aangelegd in de Zeepeduiden op terrein van de familie Van der Lek de Clerck, aan de W.G. Bootlaan, tevens eigenaar van het Slot Burgh-Haamstede ( in baanloze winters werd er ook op de slotgracht geschaatst). In 1955 is de baan uitgegraven en geëgaliseerd.

In 1979 beboet de kantonrechter de ijsclub omdat zij jaarlijks de vegetatie van met name waterpest maaien, terwijl het gebied inmiddels een beschermde natuurstatus heeft. Rond 1990 is het onderhoud van de ijsbaan achtergebleven.

25 juli 1890
Hansweert / Schore
1890
Regelingscommissie   1890
IJsfeest
 
Hansweert 1966-1969
1966
1969
Hansweertse IJsvereniging
lekt door gaten in het plastic
ijsbaan geopend
1966
Hansweert   Stichting Jeugdwerk is beheerder van de ijsbaan
op het sportpark
 
‘s Heer Abtskerke
1929
2002
2017
IJsclub De Poel
op een laaggelegen weiland
bij dorpshuis Versvliet
club bestaat nog
febr.1929
‘s Heer Arendskerke
1879
IJsclub ‘s Heer Arendskerke
op de ijsvlakte niet ver van het dorp
1879
‘s Heer Arendskerke 1915-1929
1923
Vereniging De IJsclub
nabij de hofstde van C.v.W.
1915
‘s Heer Arendskerke en Heinkenszand1929
Gecombineerde ijsclub
De reeds bestaande Vereniging De IJsclub uit ‘s Heer Arendskerke gaat op in de nieuwe ijsclub IJsclub ‘s Heer Arendskerk-Heinkenszand.
in de Zakpolder
jan.1929
 ‘s Heer Hendrikskinderen 1951-1965
1953
1954
tot 1963
1963-2001
1969-2001
2001-heden

 
IJsclub De Poel
op het Schenge
bij het viaduct in ‘s Heer Arendskerke
op de watergang in het widegebied De Poel
op Het Oosterschenge bij de ’planketente’
op de kunstijsbaan Eindhoven
kunstijsbaan Breda
IJsclub De Poel ontwikkelde zich tot de Zeeuwse IJsclub voor hardrijders, met zomertrainingen en trainingen op kunstijsbanen, met name Breda. Ook werd het skeeleren als training of hoofdsport geïntroduceerd, waardoor de naam werd gewijzingd in Schaats- en skeelerclub De Poel. Men beschikt over een skeelerbaan in Goes-Zuid. Sinds 1990 wordt De Poel vaak gezien als een Goese club.
1951
Heinkenszand (ZB) 1947-1965
1954
Heinkenszandse IJsverening (H.IJ.V.)
op het Ooster Schenge (tussen Heinkenszand en ‘s Heer Hendrikskinderen)
1947
Heinkenszand (ZB)
1979
1985
IJsvereniging Heinkenszand
op de Veste
op de Stelle Plas en Zwaakse Weel (eigendom van Natuurmonumenten)
16 febr.1979
Hoedekenskerke   IJsvereniging De Boeiert 1956
Hoek
1963
IJsclub Hoek
op de Hoekse of Voorste Kreek
1963
Hoek 1979-2010
1979-2010
1986
IJsvereniging Wel gebogen, niet gebroken
op de Hoekse- of Voorste Kreek
ook op De Nol bij het Mauritsfort
jan.1979
Hoofdplaat
1980
R.K. Lagere School
op de Kreek van Roelse
1980
Hoofdplaat
1987
Organisatie Oudervereniging basisschool De Hooge Plaat
de Kreek aan de Oostlangeweg
1987
Hulst
1890
Vereniging IJsvermaak
op de buitenvest
27 okt.1890
Hulst   IJsclub nov.1929
Hulst (ZV)
1956-1960
Hulster IJsclub (H.IJ.C.)
op de Binnenvest
febr.1956
Hulst
1985
Gemeente Hulst (Plantsoenendienst)
op de Binnenvest
1985
Hulst
1986
IJsclub De Brug
Toertocht  op 23 februari 1986 op de Kreek De Vogel, van Kuitaart naar Hengstdijk met 500 deelnemers
Toertocht op 1 maart 1986 door Groot-Eiland
De ijsclub bestaat niet meer in 2009.
1986
Hulst
1987
Stichting Algemeen Hulster Carnaval De Vossen
de Reynaerttocht op de Binnenvest tussen de Graauwse Poort en de Gentse Poort, 2,5 km tot 50 km
1987
Hulst

2009-heden
IJsclub De Steenen Beer
op de Vlaamse Kreek 
2009
Hulst
2010
Steunpunt Sport en Bewegen van Stichting Welzijn Hulst
op de vest (een stempeltocht)
2010
Hulst

2013
IJsclub De Gladde Vossen
i.s.m. Hulst in Beweging en Plus Scouts
op de Vest een schaatstocht voor volwassenen (4,5 km) en kinderen (2,25 km)
2013
IJzendijke (ZV) 1929-1942
1929-1940
IJsclub IJzendijke
op de Veste
jan.1929
IJzendijke (ZV)
1979-1986
1987-heden
Stichting IJsclub De Veste
op de Grote Veste
op het Ravelijn
In 1978 startte de IJsclub De Veste in de zomer met de de zgn. Boulevardloop, een recreatieloop over verschillende afstanden door het stadje. 
1936
heropger.1979
Kamperland (NB)   IJsclub met bestuur dec.1920
Kamperland (NB)
heden
IJsclub IJsvermaak Ons vermaak
aan de Noordstraat
10 mrt.1929
Kamperland (NB) 1936-2017
1956
1982
2009
2017
IJsvereniging IJsvermaak Ons Vermaak
op de baan bij de heer C. Schippers
aan de Nieuwstraat
op het Bokkegat
vijver langs de Noordstraat
1936
Kapelle (ZB)
1929
IJsclub De Zwarte Weel (zetelt in Biezelinge)
op de Grote Waterleiding tussen Kapelle en Kloetinge
febr.1929
Kapelle (ZB)

1956
1980-1987
2011
Comité 1956
organiseert ijsfeesten
op de leiding bij de Goesestraat
aan de Vroonlandseweg
op de hoek van de Burg. De Moorweg, de Noordstraat en de Ruiterplaatweg, 40 bij 100 m
 
Kats (N-B)
1917
IJsclub Kats
in de Leendeert Abrahampolder
jan.1917
Kats (N-B)
1940-1956
IJsclub De Driehoek
in de Leendert Abrahampolder
1936
Kerkwerve   IJsclub Kerkwerve-Schutje 1917
Kerkwerve
1956
1964

1966
IJsvereniging Kerkwerve
op sloten achter het dorp, plannen voor een landijsbaan
de gemeente Midden Schouwen geeft de ijsbaan in Kerkwerve om niet in gebruik
nieuwe baan op de watergang langs de Zandweg, ten zuiden van Kerkwerve
Rond 1970 stopt de IJsvereniging Kerkwerve er mee.
febr.1956
Kerkwerve   Christelijk Nationale School organiseert in 1979 wedstrijden voor haar leerlingen  
Kerkwerve


1985
IJsvereniging ‘t Zuudaende
Het  woord ‘t Zuudaende is de benaming van de plaats waar de ijsbaan is de Kerwervenaren, ten zuiden van het dorp.
op de ‘brandpit’ van 80 bij 20 m, maar wordt te klein bevonden
4 febr.1985
Kloetinge
1956-1963
1966
1979
1982
 
Kloetingse IJsclub
op De Vijver bij het Jachthuis
ijsbaan aan de Nieuwstraat
op de brandvijver aan de oude Notenwei
ijsbaan Klaas Puthoek en ijsbaan Oostmolenweg
De Kloetingse IJsclub sloot het jaar af met een bezoek aan de kunstijsbaan in Roosendaal
15 febr.1956
Kloosterzande              IJsclub Kloosterzande en omstreken 17 febr.1929
Kloosterzande           
1979
Hontenisser Reddingsbrigade
op de schaatsvijver wedstrijden voor kinderen en jongeren tot 16 jaar
1979
Kloosterzande           
1987
Voetbalvereniging Hontenisse
op de kreek De Vogel
1987
Koewacht
1956
Sportclub Koewacht
op de Boskreek
1956
Koewacht

1996-1997
In 1971 verzoekt een inwoner van Koewacht de gemeente Axel om het oude voetbalveld in Koewacht in de winter als ijsbaan  te laten gebruiken. De gemeente wijst dit af, omdat dit naar schatting f 60.000,00 zou kosten.

Bovendien heft Koewacht geen ijsclub die de baan kan beheren.
Voetbalvereniging Koewacht organiseert regelmatig ijsfeesten op de Boskreek

 
Kortgene (NB)
1917-1932
1932-1942
IJsclub Tijdelijk genot
op de put in de weide van de heer Jac. Maldegem
op een terrein onder de dijk bij de heer Stevenink
febr.1917
Kortgene (NB)   IJsclub Kortgene 1993
Koudekerke
1986
IJscommissie van de Dorpsvereniging
Zondag 16 februari toertocht van Koudekerke naar Meliskerke, terug over Koudekerke naar Vlissingen, Souburg en terug naar Koudekerke met

afstanden van 6, 17,5 en 35 km.

1986
Krabbendijke  1947-1996
1963
IJsclub Krabbendijke
in de Karelpolder
1947
Krabbendijke 
1996-1998
1997
1998-


2000-heden
 
IJs- en Skeelervereniging Krabbendijk
ijsbaan op terrein van Transportbedrijf Omert Schrier
op de Pitten van Lotus aan de Zeedijk
het geasfalteerde oude parkeerterrein van de voetbalvereniging
De ijsclub organiseert een jaarlijkse skeelerronde van 84 km.
ijs- en skeelerbaan aan de Nieulandestraat

januari 2017  en 2018ijsbaan open

1996
Kruiningen   Na een groot ijsfeest eind februari 1929 volgen besprekingen voor de oprichting van een ijsclub in Kruiningen.  
Kruiningen
1956
1979
2000
2008-2013
2020
IJsclub De Schelde

bij Den Inkel
aan het Clerqswegje
aan de Blauwhoefseweg
geasfalteerd terrein op het sportcomplex van 75 bij 40 m
ijsclub trekt in bij Duivencentrum Nishoek

1956
Kruiningen
1956
Stichting IJsclub De Schelde 1956
bij Den Inkel
 
Kuitaard
1997
Stichting Dorpsbelangen Kuitaart
drive-in show op de kreek Kleinvogel
1997
Lamswaarde 1979 op de Kreek  
Luntershoek/Vogelwaarde
1947
IJsclub Het Grote Eiland
op het Groot Eiland
1947
Middelburg (W) 1881-1903
1885-1990
1888-1903
1903
1938
IJsclub Walcheren
op de Vest tussen de Noord- en de Seisbrug
aan de Vlissingseweg
verkoop ijsbaan Vlissingseweg voor f 1974,00
aankoop land voor een eigen ijsbaan
jan.1881
Middelburg (W) 1903-1910
1904-1910
1907
1907
IJsclub Middelburg
aan de Seisweg, ingang aan het Stadswegje
ijsfeest op de Veste tussen Noord- en Seisbrug
overname baan aan de Vlissingseweg van IJsclub Walcheren
In februari 1910 besluit de ledenvergadering de ijsclub op te heffen, omdat de ijsbaan aan de Seisweg is opgeheven. De ijsbaan aan de Vlissingseweg is

nooit meer in gebruik genomen.

1903
Middelburg (W)
1914-1919
IJsvereniging Middelburg
op de Vest
1914
Middelburg (W)
1929-1931
1930
1933
 
Middelburgse IJsclub
op de Vest tussen de Noordpoort en de Koepoort
aankondiging proef met sintelbaan
op de Vest van het Seisplein tot de Griffioen
Zodra de baan open gaat wordt dit aangegeven met vlaggetjes op de Lange Jan
1929
Middelburg (W) 1939-heden
1939-1956
1951-1954
1954-2000
1959

1966
IJsclub Middelburg
op de vesten en ondergelopen weilanden
op de Seisvest
aan de Koninginnelaan
ijsclub opent een camping op haar terrein (camping De IJsbaan)
aan de Breeweg en op de vesten
Op 27 november 2000 besluit de ledenvergadering de Middelburgse IJsclub per direct te liquideren. In 2008 wordt na de verkoop van het ijsbaanterrein de Stichting Hendrick Avercamp in het leven geroepen om als fondsbeheerder de sport in Walcheren te stimuleren Sponsorde onder andere de kunstijsbaan op de Markt in Middelburg.
1939
Middelburg (W) 2009/2010 kunstijsbaan op de Markt, waarop SSC DE Poel schaatsclinics geeft  
Nieuwdorp
1982
Sportvereniging Nieuwdorp
op de Sloekreek aan de Quarlespolderweg
1982
Nieuwerkerk
1914
IJsvereniging Nieuwerkerk
op de Steenzwaan, een kreek bij de Oude Polderdijk (liep tot

1953 door tot vlakbij het dorp)

25 jan.1893
Nieuwerkerk
1917
IJsclub Gemeente Nieuwerkerk
op het Steenzwaan
febr.1917
Nieuwerkerk
1929-1953
1930-1940
IJsclub Nieuwerkerk
het Steenzwaan
omdat het Steenzwaan zout water bevatte (en nog steeds bevat) legde men een landijsbaan aan op laaggelegen weilanden met een dijkje er omheen
febr.1929
Nieuwerkerk
1953

1956

1968

1971
IJsvereniging Nieuwerkerk
een tweede baan op de tweede Steenzwaan (is te ver van het dorp)
aanleg schaatsvijver in het gemeentelijk recreatiegebied (Slingerbos)
de ijsbaan/schaatsvijver met 50% vergroot door het weggraven van grond voor de bouw van bejaardenwoningen
alv besluit tot stopzetting van activiteiten wegens gebrek aan animo
In 1972 en 1976 wordt geschaatst op de ijsbaan aan de Schoolstraat, in het Slingerbos
1949 alv
1950 wedstrijd
Nieuwerkerk
1979-2005
2006-heden
IJsvereniging  Nieuwerkerk
op de vijver van het Slingerbos
op braakliggend terrein bij de volkstuinen achter de Unastraat is opnieuw een landijsbaan aangelegd met de naam ‘t Winterhof (op ongeveer dezelfde plaats as de ijsbaan die in 1930 is aangelegd)
heropger. 26 jan.1979
Nieuw- (en St. Joos)land
1956
IJsclub De Kom 1956
tussen de Trekdijk en de Schroeweg
 
Nisse


1922
IJsclub Kwistenburg
IJsclub voor ‘s Gravenpolder, ‘s Heer Abtkerken, Hoedekenskerke en Nisse.
op de weel Kwistenburg
1919
Noordgouwe 1917-1940
1817-1933
Noordgouwse IJsclub
op het Weeltje (nu: Kakersweel) aan de Schouwse Dijk
febr.1917
Noordgouwe
1956
IJsvereniging Noordgouwe 1956
op het Weeltje
In 1965 is de ijsvereniging gefuseerd met de IJsvereniging van Schuddebeurs. Zie verder Schuddebeurs.
 
Oostburg 1901-heden
1901-2009
1963
IJsclub Het Grote Gat
op het Grote Gat, ten zuiden van Oostburg
ook op de Vest
jan.1901
Oostburg 1982-heden
1983

1986-2013
IJsclub Het Grote Gat
aan de Regulus in de wijk Oostdijke op het voetbalveld, 100 bij 60 m

op het Grote Gat
Organiseert ook skeelertocht.

heropger.jan.1982
Oost- en West Souburg (W)
1956

IJscomité 1956
schaatswedstrijden voor de jeugd

 
Oosterland (S-D) 1917-na 1933
1929
1933
IJsclub Winterleven
op de Geul,  ten zuidoosten van Oosterland
op ondergelopen weiland in de Aanwas
1917
Oosterland
1954-1962

1963
 
IJsclub Winterleven
op de vijvers van voormalig jachtslot Het Herenhof, eigendom van baron Schimmelpenninck van der Oye
achter de boerderij Padhuijs, bewoond door de heer Barendsen, achter de boerderij Padhuijs, bewoond door de heer Barendsen, Het Herenhof
heropger.1942
  1966

1966-1971

1976-2011


2012


2017
op de vijvers van Het Herenhof en de naastgelegen Nieuwe

Aanwas
onlangs aangelegde ijsbaan achter de bejaardenwoningen aan de St. Joostdijk bij sportpark De Saële
aan de St. Joostdijk. In 1997 wordt de ijsbaan verkleind, omdat een deel van het terrein geschikt gemaakt is al trapveldje.
in natuurgebied De Maire, ook wel D’n Anwas genoemd tevens aanlag nieuwe baan
ledental na de watersnoodramp 39, nu 210 (1962)
100 jaar

 
Oostkapelle
1933-1993
IJsclub De Halve Maan
op de gemeentelijke dorpsvijver De Halve Maan
2 febr.1933
Othene           
1933-1956
IJsclub Othene
op de Otheeense Kreek
Rond 1995 wordt de ijsclub getransformeerd tot buurtvereniging Ons Nootje
jan.1933
Oudelande (Z-B) 1933-heden

 
IJsclub De IJsvogels
in 1994 nieuw leven ingeblazen
een ondergelopen weilandje achter het station en een kreekrest in de Everingepolder
Vanaf 1994 gaat men georganiseerd naar de kunstijsbaan in Den Haag.
1933
Oud-Vossemeer (Th)
1917

Commissie      ingesteld 1917
op de (Hikse) Kreek

 
Oud-Vossemeer (Th)
1929-1934
Oud-Vossemeerse IJsclub
in  de Leguitpolder
1929
Oud-Vossemeer (Th) 1960-2010
1950-1968

1969-20121986
IJsclub De Eendracht
op een deel van het bietenopslagterrein, dat is onder water gezet, genaamd De Stove
aankoop ruim 7000 m2 aan het begin van de Veerstraat (was eigendom van de gebr. A.F. en J.M. Verhees en van F. Hommel) door de gemeente die het verhuurt aan de ijsvereniging
ook in natuurgebied Rammegors
In 1983 is plastic aangebracht langs te sloot aan de noordkant van de baan om te voorkomen dat er water uit de baan in de sloot loopt.In 1999 int de ijsclub geen contributie vanwege millennium en het ontbreken van winters.
jan.1960
Ouwerkerk 1922-heden
1922
1956-1960
1960-heden
Ouwerkerse IJs Club (O.IJ.C.)
op ondergelopen weiland van de heer Van Langeraad
op de spuikom te Viane
op de speelweide van de camping ten zuiden van Ouwerkerk
febr.1922
Overslag (ZV)           
1956
IJsclub De Rode Sluis
op de Grote Kreek bij het vissers- en jagershuis Smollenaer
1956
Ovezande (ZB)   IJsclub Nooitgedacht 1942
Poortvliet (Th)   IJsclub Poortvliet febr.1929
Renesse
1956-1963

1959-1963
1963-1970
1970-2012


1978
1981
1982
 
IJsvereniging Renesse
op de Vroonplas, tevens plan voor een baan achter de Noorse huizen
op de Reejes
op het natuurbad
achter sportterrein De Laone, eigendom van Stichting Moermond, beheerder van Slot Moermond ook op de Vroonplas
bij uitblijven vorst naar Kunstijsbaan Den Haag
met drie bussen naar de kunstijsbaan in Den Haag
wedstrijden voor lagere schooljeugd uit Renesse, Noordwelle en Serooskerke (S-D)
febr.1956
Retranchement / Cadzand (ZV)

1954
Comité van ingezetenen 1954
organiseert wedstrijden
op het Uitwateringskanaal bij Het Zwin
 
Retranchement (ZV)
1985-1987
IJsclub Retranchement
op de Veste achter Fort Nassau
1985
Rilland-Bath (ZB)   IJsclub 20 jan.1904
Rilland-Bath (ZB) 1914-1965
1917-1933
IJsclub Wintersport
op het Vinkenisse Gat
febr.1914
Rilland            (ZB)
1951-1963
IJsclub Rilland
op het Vinkenisse – Korte Gat
1951
Rilland            (ZB)
1963-1966
IJsclub Snel en Sierlijk
aan de rijksweg, vlakbij het station
1963
Ritthem (W)
1963
1982
Ritthemse IJsclub
IJsfeest voor kinderen
op de Kreek
1963
Ritthem (W)   IJsvereniging Ritthem febr.1985
Ritthem (W)
2017
Korfbalvereniging Atlas
baan naast het kunstgrasveld
2017
Sas van Gent (ZV)   IJsclub met wedstrijdcommissie
850m lang
1895
Sas van Gent (ZV) 1929-1981

1929-1963
IJsclub Canisvliet
Is voor de gemeenten Sas van Gent en Westdorpe.
op de Canisvlietse Kreek, ook op de Hondskreek, de Noordelijke Kanaalarm en op de Draaiput
jan.1929
Scharendijke
1956
IJsvereniging De Dijkval
bij de haven tussen de zeedijk en de aangelegde nooddijk
Hier wordt in 1966 nog steeds geschaatst maar men vraagt zich af of de

ijsvereniging in stilte is gestorven.

febr.1956
Scharendijke
1980-heden
IJsvereniging  Scharendijke
bij het sportcomplex
Rond 2000 lijdt de ijsclub een kwijnend bestaan onder andere door de wisselvallige winters en vandalisme.
In november 2003 gaat IJsclub Scharendijke op in de omnisportvereniging ZSC’62. De ijsbaan is dan alleen nog te bereiken door de ingang van ZSC en de koek-en zopiekeet wordt verwijderd. Schaatsers kunnen nu gebruik maken van de kantine van ZSC.
1980
Scherpenisse (Th)   Commissie IJsfeest voor armen  1893  
Scherpenisse (Th)
1934
Stichting IJslub Scherpenisse
aan de buitenkant van de Stoofdijk
?
Scherpenisse (Th)
1956-1963
1963-2013
Stichting IJsclub Scherpenisse
op de na de Watersnoodramp van 1953 afgesloten Pluimpot
aanleg gecombineerde speelweide/ijsbaan op de Pluimpot
17 nov.1956
Schoondijke 1914-heden
1922-1929
heden
IJsclub De Molenkreek
op de Molenkreek
op de Molenkreek ten westen van Schoondijke
febr.1914
Schoondijke 1956-1986
1963
1964-1987
IJsclub Molenkreek
op de Nieuwerkerse Kreek

de Molenkreek (is in 1966 uitgebaggerd)

heropger.gebr.1956
Schore / Hansweert

1929
Café van L. Luijk organiseert in februari 1929 een ijsfeest voor ingezetenen van de gemeenten Schore en Hansweert
op het Spoorgat
 
Schuddebeurs (SD)
1963-1994
1994-heden
IJsvereniging Schuddebeurs
op het voorterrein van Huize Mon Plaisir (particulier terrein)
Na 1965 is deze ijsvereniging er ook voor inwoners van Noordgouwe, omdat de ijsclub daar niet levensvatbaar bleek.In 1988 gaat de ijsvereniging voor het eerst met een bus naar kunstijsbaan De Uithof in Den Haag.
aan de Donkereweg  (door de gemeente gepacht terrein van

Staatsbosbeheer)

1935
Serooskerke (W)
1929
1933
1963
1966
1970
1972
IJsclub Nooitgedacht
in de Polder (inlaag)
in de Schelphoek
op de Gemene Geul
ijsbaan in de Zanddput nast het zwembad
alv over opheffing vereniging
ijsclub opgeheven
De oud-voorzitter van de ijsclub opent in juni 1973 een nieuw ontspanningscentrum ‘d’ Iesbaene’, op de plaats van de oude ijsbaan,

met midgetgolf, mini-carting en speeltuin.

jan.1929
Sint-Annaland            (Th)
1926-1929

1931-1940
1940-1980


1954


1981-2011

2011-heden
IJsclub Sint-Annaland
op het terrein tussen de Annewas, de Hoenderweg en de Javadijk
op een terrein van P. Hage, aan de Langeweg
op een perceel land van P. van Oost, later van L. Fase aan de Hoenderweg deze grond werd in 1959 gekocht van jonkvrouwe Witsen-Elias- de Casembroot uit Blaricum
aan de Langeweg
In 1974 ging men voor het eerst georganiseerd naar de kunstijsbaan in Den Haag.
nieuw door de Ned. Heide Mij aangelegde baan op de Annewas (waar het in 1926 was begonnen) aan de Hoenderweg.
In 1997 wordt het ijsclubgebouw gedeeld met de jeugdsoos, wordt na jaar gestopt wegens overlast.
In 1998 komt de ijsclub met plan voor skeelerbaan
in de Joanna-Mariapolder aan de Koelhuisweg
3 febr.1926
Sint Jansteen
2013
IJsclub Steenkoud
in de Schommeling
2013
Sint-Maartendijk (Th)
1929-1934
2012
IJsclub Sint-Maartendijk
op de Pluimpot, de Weel bij de hofstede van de heer A.P. Geluk
in de Muijepolder
febr.1929
Sint-Philipsland 1929-1931
1929
IJsvereniging De Luuster
op kreek De Luister
1929
Sint-Philipsland 1964-1990
1964-2002
IJsvereniging De Tramput
op de Tramput aan de Deensestraat
In 1977 en 1978 met de bus naar kunstijsbaan Den Haag (75 en 170 deelnemers)

In 1984: 105 schaatsers naar de Leijsdream in Roosendaal

dec.1964
Sirjansland (S-D)
1929-1931
1933
1935
IJsvereniging Veler Vermaak
aangelegde baan op grond van de heer J.C. Hanse
op de Weel
men heeft geen ijsbaan meer
febr.1929
Sirjansland
1951

1952


1954-1969
IJsvereniging De Wilgenplas
de ondergelopen uitgezande weide in de Woestiene van de Oosterlandse landbouwer J. Kwaak
men zoekt nog steeds een geschikte ijsbaan. Besloten wordt het bestuur om te zetten in een comité, dat bij vorst een oplossing MOET VINDEN.
op het Dijkwater
In 1969 vindt er een fusie plaats tussen de Oranjevereniging en de IJsvereniging, aangezien beide verenigingen veel doen aan gezamenlijke

activiteiten voor de bevolking.

1950
Sirjansland

1969-heden
Sir Vooruit, is de Oranje- en IJsvereniging van Sirjansland
en als zodanig de beheerder van de ijsbaan
in de hoek van de Sportlaan de Zandweg
1969
Sluis
1895
IJsclub Sluis
wedstrijd voor minvermogenden
febr.1895
Sluis
1914
IJsclub Sluis

hardrijderij

1914
Sluis
1954
1954-1979
Sluisse IJsvereniging
wedstrijd en toertocht Sluis-Brugge-Sluis
op de Kaai tussen de Kaaimuren
jan.1953
Sluis 1956-heden IJsvereniging Het Zwin
Is voortgekomen uit de Sluisse IJsvereniging om de toertochten tussen Sluis en Brugge te organiseren. In 2009 wordt de vereniging omgezet in een stichting.

In 1914 werd door de tocht Sluis – Brugge al gereden.

1956
Sluis   Stichting Zwinstedentocht
Is voortgekomen uit IJsvereniging Het Zwin om de wedstrijd

Zwinstedentocht over 102 km te organiseren.

 
Sluiskil
1956-1960
1957
IJsvereniging ‘t Bosje
op het Bosje
baan in het Bosje is vergroot
voor 1940
heropger. eind febr. 1956
Sluiskil 1980-2015 IJsvereniging  Canisvliet

ondergespoten land aan de Canisvlietstraat van 140 bij 6 m

jan.1980
Sluiskil
19??
2011
2017-heden
De Scheve Schaats
op de ondergespoten tennisbaan
op de parkeerterrein bij de Spar
naast multifunctioneel centrum Meulengat
 
Stavenisse
1927-heden
2002
2008
2017
IJsclub Eendracht Bindt
aan de Stoofdijk
nieuw bestuur moet de club nieuw leven in blazen
ijsclub krijgt berging
Moonlight shopping op kunstijsbaantje
22 dec.1927
heropger.29 febr.1956
Terneuzen 1893-1915
1893
IJsclub Ter Neuzen
op de zuidelijke buitenvestinggracht en een landijsbaan in de droge vestinggracht bij de Bedekte Weg, ongeveer 400 m lengte
19 juli 1893
Terneuzen 1929-1948
1929


1933
1948
IJsclub Terneuzen
op de midden kanaalarm Gent –  Terneuzen
op laaggelegen terrein ten zuiden van de toegangsweg naar de nieuwe Westsluis
op de vestinggracht en op de Otheense Kreek
algemene ledenvergadering
15 febr.1929
Terneuzen
1962-1965
1966
1967
IJsvereniging Terneuzen
op de Schaatsvijver in het Zuidersportpark
op de sintelbaan van het Zuidersportpark
op de alv wordt besloten de activiteiten te bevriezen wegen een controverse over de betaling van het onderhoud van de baan
1962-1963
Terneuzen   Actiecomité IJsbaan   1971
Het comité bestaande uit 15 scholieren vraagt hulp van de gemeente om in

Terneuzen weer een schaatsvoorziening te krijgen.

 
Terneuzen
1979-1985
1986-1987

1989
 
IJsvereniging Terneuzen
op de Otheense Kreek
In 1979 gaat een groep rijders naar de kunstijsbaan in Eindhoven trainen.
In 1981 en 1982 wordt de kunstijsbaan in Wilrijk bij Antwerpen benut. Idem Eindhoven

In 1985 gaat men naar de kunstijsbaan Antarctica in Antwerpen.
Eind 1985 hangt het voortbestaan van de ijsclub aan een zijden draadje.
op de vijver in het Zuidersportpark en op De Kolk op de Otheense Kreek
ijsvereniging dreigt ter ziele te gaan

heropger. 10 jan.1979
Terneuzen   IJsclub De Schipperskring
Organiseerde een ijsfeest: knikkerrijden voor meisjes, tonrijden voor jongens en ringrijden voor paren.
1929
Tholen
1917
IJsclub Tholen
diverse wedstrijden
1917
Tholen
1929-1934
1933
1953
1956
1969
1979-1997
1980
1992-1996
1997
1997
IJsclub Tholen
op de Vesten
ijstent wordt verbouwd
wedstrijd voor schoolkinderen
wedstrijden
pleidooi voor een eigen ijsbaan tijdens 40 jarig jubileum
op de Vest
op de alv komt maar één lid af
langs de Parksingel
op de Vest
het bestuur zoekt versterking in bestuur en ledenaantal
20 febr.1929
Tholen2009-2012
Stichting STAD
Neemt de IJsclub Tholen en haar activiteiten over. Een aparte werkgroep van STAD is verantwoordelijk voor de schaatsactiviteiten.

op de Vest

2001
Tholen   IJsbond Eiland Tholen
Lid zijn de ijsclubs van Oud-Vossemeer, Scherpenisse, Stavenisse, St. Maartendijk, St. Annaland en Tholen.
Het doel is bij toerbeurt het kampioenschap van Tholen voor schoonrijden en hardrijden te organiseren.
13 okt.1934
Veere (W) 1956-1965
1963
1966
1971
IJsvereniging De IJsvogel
bij de Sluizen in het Kanaal door Walcheren
op ijsbaan De Bermsloot
op de buitenvest, gewestelijk kampioenschap schoonrijden
febr.1956
Veere (W) 1987-2009
1987-2009
2002
2013
IJsclub Veere
op de Veerse of Grote Kreek
op de Veste bij de molen
op e buitenvest ‘t Noordje
1987
Vlake (ZB)
1933
Sportvereniging Zeelandia
op de banen te Vlake
1933
Vlissingen (W) 1926-heden
1926-1955
1956-1980

1986
IJsclub Vlissingen
op weiland aan de West-Souburgseweg
aan de Nieuwe Vlissingseweg, even voorbij de Keersluis  ook op de Spuiboezem

IJsclub bestaat nog wel maar onderneemt niets.

17 mrt.1926
Vlissingen (W)
1986
 
Sauna-ondernemer Piet Hardenberg
op de vijver van recreatiegebied Westduin aan de rand van het Nollebos
1986
Vlissingen (W)
1998
Initiatief nieuwe IJsclub
kunstijsbaan naast het Sportfondsenbad
dec.1997
Vlissingen (W) 2009/2010 kunstijsbaan op het Bellamypark, waarop SSC DE Poel schaatsclinics geeft  
Vogelwaarde / Luntershoek (ZV)


1956
1979

IJsclub Het Groot Eiland
op het Groot Eiland aan de Sasdijk
opgespoten terrein aan de Populierenstraat
voor 1947
Waarde (ZB)
1929-1940
IJsclub Waarde of IJsclub De Vliet
op de Waardse of Krabbendijkse Vliet
voor 1929
Waterlandkerkje (ZV)
1956
IJsvereniging De Molenkreek
op de Molenkreek
1956
Wemeldinge (ZB)
1924-1940
Wemeldingse IJsclub
op een terrein in de Stormzandepolder aan de dijk met de Oosterschelde
1924
Wemeldinge (ZB)
1960

1961
1963
heden
1964-1968

1968-1979
 
IJsvereniging Wemeldinge
provisorische ijsbaan van 30 bij 50 m achter de woningwetwoningen aan de Beatrixweg
in de Stormezandepolder
op de speelweide aan de Beatrizstraat/Oranjeboomstraat
aan de Prinsesbeatrix straat
op de Oesterputten van de firma Lindenbergh aan de Reepweg
op de speelweide aan de Beatrixstraat, nu voorzien van

plasticbodem

jan.1960
Westdorpe (Z-V)
1929
IJsclub Canisvliet   zie Sas van Gent
op het Canisvliet
1929
Westdorpe
1956-heden
IJsclub De Rietbos
op de Molenkreek (eerst vaak op Put van de Molenkreek)
1956
Westkapelle (W)
1934-1987

1987-1997

2007-heden
IJsclub Nova Zembla
op het lage deel van het Noordervroon aan de Zeedijk. Het

Noordervroon werd getransformeerd tot natuurgebied.
de ijsbaan verdwijnt gedeeltelijk door de dijkverzwaring, de nieuwe baan komt nu iets meer oostwaards te liggen
landijsbaan aan de Bouwdewijnskerke

febr.1936
Wissekerke (ZB)
1898
IJsclub Wissekerke
In november 1898 werd de ijsclub opgeheven en ontvingen de 36 resterende leden elk 37 cent.
1896
Wissekerke (ZB) 1963-1966
1963
IJsclub Wissekerke
op de Terluchtse Weel, in dat jaar Zeeuwse kampioenschappen

schoonrijden

1963
Wissenkerke (NB) 1921-heden
1921
heden
1923
1939
1966-2018
2005
IJsclub Wissenkerke
in de kuip van de Thoornpolder
op het Bokkegat
op zoek naar nieuwe ijsbaan
in de Thoornpolder
bij het Bokkegat, eigendom van Staatsbosbeheer
leden naar de kunstijsbaan
1921
Wolphaartsdijk (ZB)
1885
IJsclub Wolphaartsdijk
op De Weel, plas ten zuiden van Wolphaartsdijk
1885
Wolphaartsdijk (ZB)
1919-1933
IJsclub De Weel
op de Weel
febr.1919
Yerseke (ZB)
1925
1926-1969

1933-1940
IJsclub Yerseke
op het terrein van de voetbalvereniging met omwalling
in de Yersekse Moer, laaggelegen land ten zuiden van Yerseke
op de Kulk (kolk) en de Moer 
dec.1925
Yerseke (ZB)
1969-1991
2017
IJsvereniging Yerseke
op het parkeerterrein in De Kijkuit
omgebouwd trapveldje aan de Jolstraat
heropger.21 nov.1941
Zaamslag (ZV)
1895
1895
IJsclub  Zaamslag
op de Otheense Kreek aan de Groene Weg
op de Polderse Kreek bij Reuzenhoek
9 febr.1895
Zaamslag (ZV)
1929-1933
IJsclub Zaamslag
?
1929
Zaamslag (ZV)
1933-1939
IJsclub Van Kras tot Krul
op de kreek De Grote Dulper langs hofstede De Pauwvliet
dec.1933
Zaamslag (ZV)
1956
IJsvereniging Zaamslag
op de Otheense Kreek
1956
Zaamslag (ZV)
1956
1961
1979
IJsvereniging ‘t Sluusje
op de Bosse Kreek bij De Sluis
op de Beoostenblysekreek
vanaf de Groenstraat tot De Kraag
24 febr.1956
Zandstraat  ZV)
1987
Wijkvereniging De Straete
op de kreek bij de boerderij van de familie Perdaen
1987
Zierikzee (SD) 1880-1885 Zierikzeese IJsclub
In 1879 was er een aantal particulieren een succesvol ijsfeest georganiseerd op de Verse Gracht. In 1880 werd de ijsclub opgericht, maar al in 1881 constateert het bestuur dat zij te weinig steun uit de gemeenschap krijgt.
voorjaar 1880
Zierikzee (SD) 1885-heden
1888-1942
1929
1954-1956
1956
1956

1956
1960-2012

1976


1967
1969
1996
2003

2004
Zierikzeese IJsclub
op de  Verse Gracht bij Parklust
op de Zoete Gracht
op de ondergespoten tennisbaan van de tennisclub
op de Zoete Gracht, tussen West- en Zuidwellebrug
door de brandweeer aangelegde landijsbaan tussen de Hoofdpoortstraat en Westbrug
landijsbaan aan het Kaaskenswater
400 m baan Kaaskenswater achter het Zweedse Rode Kruisziekenhuis  (later Oosterscheldeziekenhuis)
ook op de Zoete Gracht
Op 1 februari 1963 blijft de ijsbaan gesloten ivm herdenking watersnoodramp.
op de visserij in de Verse Gracht
op de Ronde Weel en in het Slingerbos
aan de Mauritslaan
Het ijsclub bestuur stapt op, omdat men geen medewerking krijgt van de gemeente.

In januari treedt een nieuw bestuur aan.

23 febr.1885
Zonnemaire
1933-1964

1965-1987

1980
2003-heden
IJsclub Zonnemaire
op de Kreek bij Kreekzicht, 1 km ten noorden van Zonnemaire
nieuwe aangelegde ijsbaan naast het sportterrein aan de Oostweg
keet van de gebr. Den Hertog naast de ijsbaan geplaatst
aan de Tuimweg
5 jan.1894
Zoutelande (W)
1951-1961
1961
IJsclub van Kras tot Krul
voor aan de Molenweg
op het onlangs aan gelegde parkeerterrein aan de Duinweg
jan.1951
Zoutelande (W)
1986-heden
IJsclub De IJsvogels
op het parkeerterrein tussen de Bosweg en de Duinweg
13 febr.1986
Zuidzande (ZV)
1984
1985
Zuidzandse IJsvereniging
rolschaatswedstrijden voor de schooljeugd
op het ondergespoten speelterrein van de basisschool
1984
 
2009
Stichting IJsclub-Zeeland

Doet onderzoek naar de haalbaarheid van een 400-meter kunstijsbaan in Zeeland

 

Bronnen

IJsclub Zeeland

Jan Kaland: 80 jaar Nova Zembla. In: Polderhuisblad, Westkapelle, nr. 65, januari 2015

Schaatsen op natuurijs – Zeeuwse Ankers

100 Jaar IJsclub “Haamstede en Burgh”, 1990

S.S.C. "De Poel" Zeeland

IJsvereniging Nieuwerkerk, historie

Delpher

Bovenkant van de pagina