Glissen

 

De voorloper van de houten schaats is de benen schaats, ook wel glis of glijbeen genoemd. Glissen zijn bewerkte en vlak geslepen runder- of paardenbotten, die men onder de voeten bond en waarop alleen gegleden kon worden.

Glissen zijn in Nederland gebruikt in de Midden-Romeinse periode, beginnend vanaf omstreeks 200. Buiten Nederland werden al glissen gebruikt in de late bronstijd, tussen 1200 en 600 voor Christus (Hongarije, Thuringen, Zwitserland, Bosnië).

 

Ed Braakman schreef een mooi boekje over glissen, getiteld GISSEN MET GLISSEN (2006). In dit boekje geeft hij veel voorbeelden van glissen en ook een literatuuroverzicht.

 

Lees verder

Bovenkant van de pagina