IJsclubs en Schaatsverenigingen Provincie Drenthe

 

Overzicht mei 2022

PLAATS

 IJSBAANPERIODE

NAAM IJSVERENIGING

JAAR OPRICHTING

AALDEN – ZWEELOO

 

 

1933 - 1954

1954 - heden

IJsvereniging Wintervreugd

achter de melkfabriek, nu openluchttheater aan het Aelder Hooghe nieuwe landijsbaan, de Jan Mensinghbaan, tussen Marsstukken en de Aalderstroom, die het water levert voor de ijsbaan

1933

ANDEREN

 

 

1938 - 1955

1955 - 1964

1964 - heden

IJsvereniging Kleuvenveen

plas in het Kleuvenveen (pingoruïne), ten oosten van Anderen
ondergelopen land achter Nijend 15 en 17, ten zuiden van het dorp; de baan lekte regelmatig water weg
landijsbaan achter Nijend 24

1938

ANLOO
 

 

 


1917 - ?

IJsclub De Volharding
werd ook wel IJsclub Anloo-Schipborg genoemd

baan in Schipborg

1917

ANLOO

 

 

1935 - 1942

IJsvereniging Anloo Vooruit

op het Gagelveen

1935

ANLOO

 

 

2012 - heden

IJsvereniging Allen Samen

aan de Raatakkers, tussen de Annerweg en de camping

???

ANNEN

 

 

 

 

1919 - 1925
1927
1933

IJsvereniging Voorwaarts
In november 1924 organiseert de ijsclub een reciteerwedstrijd ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van de vereniging.
ondergelopen land en de Annerwijk
wedstrijd
op ‘t Jippingsveen

1919
ANNEN   IJsvereniging Nooitgedacht
In 1920 wordt in de Provinciale Drentsche en Asser Courant al gesproken van een IJsclub Nooitgedacht in Annen en tijdens de jaarvergadering in 1920 wordt een aantal leden tot erelid benoemd.
januari 1932
 

1920 - 1932
1932 - 1982

1982-heden

onder andere op de Annerwijk
Jippingsveen (2 km ten ZO van Annen) en uitgegraven einde van de Annerwijk (de haven)
uitbreiding van de bestaande ijsbaan aan de haven tot 400 m baan

 

ANNERVEEN - SPIJKERBOOR

 

 

1917 - 19 ?
    ?   - heden

IJsvereniging  De Hunze

de Hunze
landijsbaan aan de Molenwijk, ten oosten van Oude Tol

1917

ANREEP

 

 

1928-heden

IJsbaanver. Anreep-Schieven

tussen doorgaande weg Anreep en het Anreeperdiep

1928

ANSEN

 

1934 - heden

Vereniging voor Volksvermaken

aan de Grote Esweg, naast pingo-ruïne 73

1934

ASSEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1881-1895


1895


1895-1897

1897 - 1899

1899 - 1902

1902 - 1904

IJsclub Assen
Een zekere S. pleit op 17 februari 1870 in de Provinciale Drentsche en Asser Courant voor de oprichting van een ijsclub in Assen, zoals in andere hoofdsteden Leeuwarden en Groningen al langere een feit is. Op 2 december 1871 roept het bestuur van Vereniging De Eendracht in Assen belangstellenden op om op woensdag 6 december naar het Concerthuis te komen om een ijsclub op te richten. In november 1880 roept ‘Een Schaatsenrijder’ de vereniging Volkswelvaart of de Gymnastiekvereniging op het initiatief te nemen tot de oprichting van een ijsclub in Assen.

op de Hoofdvaart, tussen Veneweg en Molenwegsbrug, Noord-Willemskanaal, op de Secstukken aan de Groninger Straatwegen op het Nijland aan de Rolderstraat
wegens een negatief saldo stapt bestuur op en wordt een nieuw bestuur gekozen. Statuten goedgekeurd op 16 sept 1896
achter de Oude Zaagmolen ten westen van de kazerne en ten zuiden van de Hoofdvaart, met balkenkolk
terrein van de heer J. Draad, ook achter de Oude Zaagmolen, van ruim driekwart bunder
terrein de Koppel aan de Zuidersingel, ingewijd december 1899, kost te veel om onder water te zetten
het terrein van de heer J. Draad
In november 1904 wordt IJsclub Assen ontbonden voortgezet door IJsclub Voorwaarts.

30 nov. 1881

ASSEN

  IJsclub (voor de gegoede burgerij)
Deze ijsclub had ten doel samen op het ijs te zijn en samen te schaatsen en streefde niet naar deelname of organisatie van wedstrijden. Heeft waarschijnlijk kort bestaan.
24 nov. 1884

ASSEN

 

 

1905
1905 -1942

1917

1921 - 1922

1942 - 1972

 

 

 

IJsclub Voorwaarts

ijsbaan op het terrein van J. Draad
terrein naast de Kazerne, eigendom van Th.A. Goddard, notaris in Zutphen
in december is de baan iets aangepast om proefwedstrijden van de KNSB mogelijk te maken
door werkzaamheden bij de ijsbaan op de Hoofdvaart bij de kazerne
in het Asser Bos, tussen Bosch en Oosterhout, ook wel de Boschbaan genoemd
Met de komst van de Kunstijsbaan Drenthe in Assen in november 1971 is de landijsbaan van IJsclub Voorwaarts overbodig geworden en wordt de ijsclub in 1972 opgeheven.

Afd. Kweekschool (nov.1915 - nov.1924)
Onderafdeling van IJsclub Voorwaarts om jonge rijders van 13 tot 18 jaar op te leiden tot hardrijders. Kunnen zich op een aparte baan bekwamen. Lidmaatschap kost f 0,25. Heeft in topjaar 1917 50 leden, maar de animo loopt terug.

13 dec. 1904

 

 

Nov. 1915

ASSEN

 

1971 – 1993

 

 

 

1993 – 2009


2009 – 2016

Kunstijsbaan Drenthe

Kunstijsbaan Drenthe, met ijshockeyhal Trianthahal
1973    WK Junioren
1975    WK Dames
1980    WK Junioren
1982    WK langebaan met kampioen Hilbert van der Duim
1984    WK Junioren
De Smelt, gemeente Assen wordt eigenaar, de baan wordt half overkapt en vormt een geheel met het ernaast gelegen subtropisch zwembad
De Bonte Wever, met particuliere eigenaar

13 nov. 1971

ASSEN

 

 

Eerste Kunstrijders Club Drenthe (EKCD)

Kunstijsbaan De Smelt
De vereniging is in 1999 opgeheven na sluiting van de binnenbaan van De Smelt.

1971-1999
BALLOO

 

24-12-1917
1922
1923
1924
1941

IJsclub Nooit Gedacht

eerste wedstrijd
ijsfeest
jaarvergadering
ijsfeest
wedstrijden

1917
BARGER-COMPASCUUM

 

1954

IJsvereniging Hou Streek

wedstrijd

1954
BARGER-COMPASCUUM   IJsclub Aktief Compas
In het Jaarboek Gewest Drenthe 1980
1980
BARGEROOSTERVEEN   IJsclub De Eendracht

1905

BARGEROOSTERVEEN

 

 

 


tot 1985
1985 – heden

IJsvereniging Bargeroostveen
In 1942 wordt er een hardrijderij georganiseerd op de wijk van de heer Hilgenga voor en door bewoners van de Dordse Dijk. Na afloop spreekt men de wens uit om een eigen ijsvereniging te hebben. 25 personen melden zich aan.

weiland aan de Oude Dordse Dijk
landijsbaan tussen de Veenhoeksweg, de Dordse Dijk en de Derkweg
Is nu ook de ijsbaan van Klazienaveen, Bargeroosterveen mee is versmolten.

  ?
BARGER-OOSTERVELD

 

1954

IJsvereniging Barger-Oosterveld

wedstrijd

1954
BARGER-OOSTERVELD

 

 

 

1978 - heden

IJsclub Hou Vol

In 1940 zijn er al plannen voor de oprichting van een  ijsvereniging en in 1954 wordt een ijsvereniging uit Barger – Oosterveld genoemd als organisator van een wedstrijd.

aan de St. Gerardusstraat, tegenover de Willem Grolstraat
Is tevens de ijsbaan van Emmen, omdat Barger Oosterveld  inmiddels is opgenomen in de plaats Emmen

1978 (?)
BEILEN   IJsclub Beilen 1901
  1901 - ? wedstrijd in 1901  
BEILEN

 

1917
dec.1919
1924
1928
1929
1933

IJsclub Willen Is Kunnen (WIK)

terrein gehuurd van J. Hunze Rzn
wordt gesproken over verlichting op de nieuwe ijsbaan
jaarvergadering
wedstrijd
wedstrijdbanen aan de buitenkant
wordt de ijsbaan op ‘t Sietsenveen te laat onder water gezet

30 januari 1917
BEILEN /EURSING / HALERBRUG

 

1950 – heden

IJsvereniging ‘t Sietsenveen

op ‘t Sietsenveen, aan de weg van Beilen naar Hooghalen, net ten noorden van de weg Drachten – Emmen

1947
BEILEN

 

voor 1980 - heden

IJsvereniging ‘t Holte

achter buurthuis ‘t Trefpunt

voor 1980
BORGER

 

tot 1910

1917 -1925

in 1921

IJsvereniging Het Meer

Borgerder Meer, aan de weg Borger-Rolde, iets voorbij de Koesteeg
het Lunsveen, het Meidersveen en het Zwarte Water in het Bronnigerveld
hoopt met dat het kanaal Borger-Schoonoord af komt

10 oktober 1903 
BORGER

 

1924
1925 – 1932

IJsvereniging Borger

stuk groenland van H. Boer
in het Lunsveen aan de Rolderstraat in het Drouwenerveld officieel in 1926

1924
BORGER

 

1932 - 1935
1935 - 1948

1948

IJsvereniging Het Lunsveen

in het Lunsveen in het Drouwenerveld
stuk land bij de Eeserbrug (water uit kanaal Buinen-Schoonroord)
men krijgt de beschikking over groenlanden aan de Westerdorperweg

1932
BORGER

 

1948 – 1958


1958 – heden

IJsvereniging De Elsegge

groenlanden aan de Westdorperstraat
De naam Elsegge is afgeleid van de boom ‘els’ en het woord ‘egge’ staat voor stuk grond.
landijsbaan aan de Westdorperstraat, aangelegd door de Ned.Heidemij en eigendom van de Boermarke

31 dec. 1948
BOSCHOORD   IJsvereniging Eensgezindheid 1903
BOVENSMILDE

 


1888

IJsclub Eendracht
Ook wel ijsclub Norgervaart genoemd.
Norgervaart bij de Norgervaartsbrug en Drentsche Hoofdvaart
In 1933 laat gemeente Smilde de Drentsche Hoofdvaart sneeuwvrij door 100 werklieden.
voor 1888
BOVENSMILDE

 

1941 – 1963

1963

IJsvereniging Voorwaarts

Drentsche Hoofdvaart en aansluitende wijken, met name de Schutwijk.
landijsbaan aan de Molenwijk 20,2 ha

10 jan. 1941
BUINEN rond 1919 - na 1919 IJsvereniging Oostermoer rond 1919
BUINEN

 

1942 -1958

IJsvereniging Buinen en omstr.

Kanaal Buinen-Schoonoord en ondergelopen land

26 jan. 1942
BUINEN

 1958 - heden

IJsvereniging De Gorens
Met de komst van de nieuwe ijsbaan de Gorens is ook de naam van de ijsvereniging statutair gewijzigd.

landijsbaan aan de Hornsedijk 3 op de Noorder Esch, vroeger de Gorens geheten

1958
BUINERVEEN

 

1921
1929
1933
1938
1946

IJsclub Buinerveen

wedstrijd
bestuur klaagt over te veel stroming
afgezet stuk op de Zuider Hoofdvaart
wedstrijd
wedstrijd

1918
BUINERVEEN

 

1959 - 1974

IJsvereniging Buinerveen

?

1959
BUINERVEEN

 1974 – heden

Schaatsver. Buinerveen e.o.
De Schaatsvereniging Buinerveen e.o. is de opvolger van  IJsvereniging Nieuw-Buinen en IJsvereniging Buinerveen

landijsbaan, met ingang aan de Noorderstraat 6

21 nov. 1974
BUNNE (-WINDE)

 1918 – 1945
dec 1919
1923

1945 – 1958
1958 – 1973
1973 – heden

IJsvereniging Nooitgedacht
Op 31 januari 1880 is er al een hardrijderij op ‘t Stuifgat georganiseerd door kastelein W. Lendekamp.

Stuifgat aan de Bunnerveense Weg
wordt gesproken van een nieuwe baan van twee bunder
bestuur krijgt van de ledenvergadering de opdracht op zoek te gaan naar een meer geschikte ijsbaan.
het land Kwabben achter boerderij De Harden
veenplassen langs het Paasveen
op sportpark Pikveld

18 nov.1918
COEVORDEN

 

1892 – 1926
1926 – 1955

 

1961
1967 – 1971
1971 – heden

IJsclub Hou Streek

op de Oude Gracht
landijsbaan op Sportpark de Pampert op de voormalig Vlessingterreinen aan de Schonebekerweg (voormalige aardappeldrogerij)
in de hoek Poppenhaarsedijk en de Looweg (slechts één jaar)
op industrieterrein Het Leeuwerikenveld
op sportpark Pikveld

1 dec. 1892
DALEN

 

1926

1933

IJsvereniging Hard Gaat Ie

in de Vogelpoel aan de Oude Dalerveense Straat, nu Sportpark
ijsbaan langs de Ruimsloot

sept. 1926
DALEN

 

1947 – 1975
1975 - heden

IJsvereniging Dalen

op ondergelopen weiland
bij Sportpark Dalen aan de Oude Dalerveensestraat

1947
DALERPEEL
(-NIEUWE KRIM)

 

1933

ca.1962

1974 – heden

IJsvereniging Nooitgedacht Dalerpeel

Dommerswijk en andere wijken
ondergelopen land bij verschillende boeren
land van boer Meierink grenzend aan heideveld Vossebelt, met schop en kruiwagen door dorpsbewoners gegraven
nieuwe ijsbaan achter de begraafplaats en naast de Vossebelt aan Oranjestraat 0.
Ten behoeve van het leefmilieu van kikkers en salamanders blijft de ijsbaan het gehele jaar onder water staan.

21 jan. 1933
DALERPEEL ? - heden IJsvereniging Dalerpeel   ?
DALERVEEN

 

 

 1933 - heden

IJsvereniging Steeds Voorwaarts
Wegens grote droogte gedurende het jaar1933 kon de ijsbaan maar voor een klein stukje onder water worden gezet, zodat de

schaatsliefhebbers aangewezen waren op ‘stromen en kanalen’.

op Sportpark De Hoop

25 jan. 1933
DEURZE

 

1921
1922
1933 - na 1946

IJsvereniging Deurze

baan wordt onder water gepompt
Grote ijsbaan
besloten wordt de baan te verlichten 

1921
DE GROEVE  

IJsvereniging De Hunze

voor 1912
DE PUNT   zie bij YDE  
DE WIJK

 voor 1925 - 1929
1929

Vereniging voor Volksvermaken
In 1917 organiseert een ad hoc commissie een wedstrijd bij de Wijkbrug

plannen voor een ijsbaan aan de Reest
ondergelopen land

voor 1925
DE WIJK

 

1928 - 1933

IJsclub De Wijk / Wijker ijsclub

achter café Hogenkamp
In 1949 vindt overleg plaats tussen Drents Landbouw Genootschap, de Overijsselse Landbouw Mij, waterschap Westinghuizen en aangelanden van de ijsbaan over problemen bij het onderwater zetten van de ijsbaan.

1925
DE WIJK

 

1960 - heden

IJsvereniging Dickninge

bij Huize Dickninge aan de Reest

1959
DE WIJK

 

1922
1929

IJsclub Rogat-Wijkbrug

wedstrijd op de Hoogeveensche Vaart
wedstrijd op de Hoogeveensche Vaart

1922
DIEVER

 

1923

Volksfeestcommissie

ijsfeest op de Leendert

1923
DIEVER

 

1927 – 1942

 


1942
1950

IJsclub Diever

De Leendert, een kilometer ten zuiden van het dorp
In 1933 zou de ijsbaan in Diever worden uitgediepte op kosten van het rijk maar dit gaat niet door omdat de regeling wordt stopgezet
wedstrijd
plan voor ijsbaan aan Doldersummerweg

1926
DONDEREN

 

1919 - 1935
1935

IJsclub Donderen

onbekend
perceel net buiten het dorp aan de weg naar Norg

1919
DONDEREN

 

1945 - heden

IJsvereniging De Kwabben

op de Kwabben aan de Noordenveldweg

1945
DROUWEN EN
BRONNEGER

 

 

 1939 - 1950
1950 - 1956

IJsvereniging Dikmeer
Al in 1917 wordt gesproken over de oprichting van een ijsclub in Drouwen.
Voor 1939 werd er vooral geschaatst op de veenplassen Woltrieskruus, Koffiedikveentje en Smitsveen. Kinderen

leerden het schaatsen op het Lutenveentje.

het Dikmeer in het Drouwenerzand
het Lunsveen (eerder was dit de ijsbaan van Borger).
Er staat vaak te weinig water in het Lunsveen en de ijsvereniging gaat ter ziele.

1939
DROUWEN

 

1961 – heden

IJsvereniging Hondsrug

door ruilverkaveling realiseert de Ned. Heidemij een ijsbaan aan de Hoofdstraat in Drouwen, in eigendom van de Boemarke.

1961
DWINGELOO

 1925 -1930

later

 

1947

 

1987 – heden

 

Dwingeloër IJsclub
In 1924 leidt een gehouden ijsfeest tot de oprichting van de Dwingeloër IJsclub.

op ondergelopen land in de Lheedermade langs de Dwingelerstroom
op Domineesmaat (uitloper Dwingelerstroom), maar bleek te lekken
op Davidsplassen, maar lagen te ver weg van het dorp
bosveentje aan de weg van de Vijfsprong naar de Dwingeloosche Heide achter de Paasberg, eigendom van de welgestelde familie Westra van Holthe
bij de wijk Broeklanden in de Lheedermade. De baan kreeg later de naam de Zeumers

17 dec.1925
EELDE

 

1885

IJsclub Eelde

ijsfeest op het Friesche Veen

voor 1873
EELDE

 

1886
1899
1917
1920

IJsclub Eelde-Paterswolde

wedstrijd op de vlakte, waarschijnlijk langs de Oosterloop
wedstrijd Paterswoldsemeer
wedstrijd Paterswoldsemeer
ontbinding ijsvereniging

voor 1886
EELDE

 

1920
1924
1933 - 1963

IJsvereniging Eelde

op land van Van Bergen (tevens bestuurslid)
wedstrijd
laagland aan het Oosterloopje tussen Westerhorn en Hoppenkampsweg (nu: golfbaan)

21 nov. 1920
EEN

 

1920 - 1955
1955 - heden

IJsvereniging Hou Streek

op de veenplas Vlasrot
landijsbaan op land van B. Baving, 500 m ten noorden van het dorp, ingericht door de Ned. Heide Mij

1921
EES   IJsvereniging Ees 1946
EESERGROEN   IJsvereniging Eesergroen 1954
EESERVEEN voor 1906 – na 1912 IJsclub De Vlugge Streek voor 1906
EEXT 1922 -1937 IJsvereniging / IJsclub Eext 1922
EEXT   Vereniging voor Volksvermaken 1937
EEXT

 

1933 - 1950
1950 - heden

IJsvereniging Eext

op de voormalige Schaopwas, een flink stuk buiten het dorp
landijsbaan ten westen van de Gieterstraat

16 jan, 1941
EKEHAAR

 

1917 - 1955
1955 - heden

IJsvereniging De Eendracht

laag land van het Amerveen
ligt aan de Aol Diek

20 maart 1917
EKEHAAR   IJsclub De Broekstreek voor 1948
ELIM

 

1956 - heden

IJsvereniging Eendracht

aan de Prieswijk 158

25 nov. 1956
ELP

 
1938
? - heden

IJsvereniging Elp
In 1931 wordt tijdens een vergadering van de Boerschap besloten tot wegverbetering en weer een ijsbaan tot stand te brengen.

op het Zwartewater
landijsbaan in de hoek Westerborkerstraat en Hogebrinksweg

?
EMMEN   IJsclub Emmen 13 febr.1885 
EMMEN

 

1909
1917
na 1919

IJsclub De Hondsrug

het Haantjebak(meer) in het bos de Emmerdennen
Oranjekanaal bij Westenesch
?

voor 1909
EMMEN

 

1922 - 1933

 

 


1923
1924
1926 - 1933

Ver. v. Vreemdelingenverkeer

het uitgegraven Zandmeer in de Emmer Dennen

IJsvereniging Emmen
Deze ijsvereniging is mogelijk een commissie van de Vereniging van Volksvermaken.

op het Zandmeer
op het Zandmeer
op het Sportpark
In 1925 wordt er binnen de Vereniging voor Volksvermaken een ijscommissie ingesteld die de inrichting van een ijsbaan op het Sportpark moet voorbereiden.

1922
EMMEN

 

voor 1941
in 1948
1966
1978 (?)

IJsclub Wintervreugd

op het Zandmeer
op zoek naar grotere ijsbaan
achter het Natuurbad
Sint Gerardusstraat in Barge Oosterveld

1924
EMMER-COMPASCUUM

 1933
1955
1950 - 1970

IJsclub Emmer Compascuum
In december 1909 wordt al een poging gedaan om een ijsclub op te richten.

mogelijk in het Foxel  bij de school
wedstrijd
op de Visvijver tussen het Westerdiep en de Kijlweg

3 dec. 1921
EMMER-COMPASCUUM

1955 – 1957

1955

IJsvereniging Centrum

wedstrijd

1955
EMMER-COMPASCUUM

 

 

 


1978 - heden

IJsvereniging De Viersprong
De IJsvereniging is onderdeel van de Buurtvereniging De Viersprong en is ontstaan nadat de IJsvereniging Emmer-Compascuum ter ziele is gegaan in de jaren zeventig van de vorige eeuw.

aan het Westerdiep, achter OBS De Bente (de ijsbaan was vroeger een natuurbad)

1978
EMMER- ERFSCHEIDENVEEN 1928 – 1942 IJsvereniging Runde 1928
EMMER- ERFSCHEIDENVEEN

jan 1948 – 1957

IJsvereniging Emmer-Erfscheidenveen e.o.

jan 1948

ERICA

 

1914 - 1940
1954

IJsclub Erica

op de Verlengde Hoogeveense Vaart, zijkanalen en wijken
op de Veenschapswijk

jan.1914
ERICA

 

1940 – 1950
1950 – 2000
2000 - heden

IJsvereniging Volharding

op de Verlengde Hoogeveense Vaart, zijkanalen en wijken
achter de korenmolen in het centrum
aan de Kalffstraat 86, ten zuiden van de sportvelden

jan.1940
EXLOO

 

1924 – 1936

IJsclub ‘t Westerbosch

plas in het Westerbosch

27 febr.1924
EXLOO

 


1936 – 1955
1955 - heden

IJsvereniging De Rol
In de begin jaren werd ook wel gesproken van IJsclub Exloo.

in het Westerbos en op de Ballastput in het Noorderveld
op De Rol, gegraven in de Staatsbossen, 1,5 km ten westen van Exloo

10 nov.1936

2e EXLOËRMOND

 

 

 

1970 – heden

IJsvereniging Exloëmonden
In 1922 organiseert cafehouder Kroeze een hardrijderij.
Rond 1950 werd er wel op een ondergespoten sintelbaan om het voetbalveld van TEVV in 2e Exloërmond geschaatst.

een gegraven zandgat voor het zand van de Drentse Mondenweg is met geld van de provincie geschikt gemaakt als ijsbaan.

1972
FREDERIKSOORD 16 jan.1897 - na 1903 IJsclub Tot Nut en Genoegen
op initiatief van Job van der Have, directeur van de Maatschappij van Weldadigheid
16 jan.1897
FREDERIKSOORD

voor 1921 – na 1924

1923

Plaatselijk Belang

De Delle wordt in gereedheid gebracht als ijsbaan

v00r 1921
GASSELTE

1924 - ?

1924

IJsvereniging ?

jaarvergadering

1924
GASSELTE

 

1930 - 1950
1950 - 1980

IJsvereniging de Hondsrug

Het Hemelriek, ven in de Staatsbossen
Het Hemelriek, met verbeterde waterbeheersing

ca.1930
GASSELTE

 

1986 - heden

Iesvereniging Nooit Daacht

landijsbaan aan de Sodemorseweg 7

9 jun.1986
GASSELTERNIJVEEN

 

 

 

 

 

1916 - 1929

Vereniging voor Volksvermaken Oostermoer
Er is 3 januari 1916 sprake van de oprichting van een ijsvereniging, maar in december 1919 nam Plaatselijk Belang van Gasselternijveen het initiatief tot het oprichten van een ijsclub. Mogelijk werd dit een Vereniging voor Volksvermaken Oostermoer, die belangen van de schaatssport als volksvermaak ging behartigen.

op de Gasselternijveense mond, de Vaart

1916
GASSELTERNIJVEEN

 

1929 - 1935

IJsvereniging Gaselternijveen

de Vaart

1929
GASSELTERNIJVEEN

 

1935 - 2015

 2015 - heden

IJsvereniging Oostermoer

na het dempen van de Vaart had de ijsclub geen geschikt schaatsijs meer en kwam de club langzam in de versukkeling tot ze alleen nog op papier bestond.  In 2012 kwam er een nieuw bestuur dat de draad weer oppakte en initiatief nam tot een nieuwe ijsbaan.
aanleg 400 m baan aan de rand van het dorp bij het natuurontwikkelingsgebied Oude Weer, eigendom van het Drents Landschap

1935
GASSELTERNIJVEEN- SCHEMOND

 

1942

IJsvereniging Onder Ons

wedstrijd voor leden

1942
GASSELTERNIJVEEN- SCHEMOND TWEEDE DWARSDIEP

 

1954

IJsver. Gasselternijveenschemond-Tweede Dwarsdiep

wedstrijd voor mannen

?
GASTEREN

 

1919

IJsvereniging ?

eerste wedstrijd

1917
GASTEREN

 

1933 - 1940
1940 - heden

IJsvereniging Wintervreugd

op het Groote Veen
natuurijsbaan in ‘t Voorste Veen aan de Oudemolenseweg, door bewoners met de schop gegraven in 1950 opnieuw ingericht

27 febr.1933
GEES

voor 1929 - na 1936

1929 - 1936

IJsvereniging Gees (?)

Goringsbos

voor 1929
GEESBRUG

 

? - heden

IJsvereniging Geesbrug

aan de Boslaan 14

?
GIETEN-EEXT

 

dec.1921

IJsclub Gieten-Eext

wedstrijd op de Schapewasch bij Eext

1921
GIETEN

 

1929 – 1933
1936 – 1990
1948
1990 – heden

IJsvereniging Gieten-Bonnen

op het Boekweitenveentje, 2 km buiten dorp
landijsbaan van 333 m aan de Wemenweg, in het centrum
vergroting van de ijsbaan
uitbreiding ijsbaan aan de Wemenweg naar 400 m

9 jan.1929
GROLLO

 

1928 - 1950

IJsvereniging Grollo

op de veenplassen ‘t Hoogeveld, Kronenkamp en Gommersveen. In 1936 werd een weiland van Jt. Hingstman, dicht bij het dorp, gehuurd en onder water gezet.

1928
GROLLO

 

1928 - 1950
1950 – 2018
2018 - heden

IJsvereniging Het Evenveen

op het Gerkersveen
landijsbaan aan de Amerweg, aan de westkant van het dorp
landijsbaan in de Berenkuil

1928
HAVELTE

 

1933
1933/34

 

1941

Vereniging voor Volksvermaken

wedstrijd op de Drentsche Hoofdvaart
aanleg landijsbaan op land van caféhouder Hoogeveen/Jetten aan de Loosweg langs de Drentse Hoofdvaart
achter café Hoogeveen

1933
HAVELTE

 

1946 - 1954

Havelter Sportvereniging

baan aan de Loosweg bij café Jetten

1946

HAVELTE

 

 

 

1954 – 1958
1958 – 1972

1972 – heden

IJsclub Havelte
In 1933 worden plannen besproken om aan de Loosweg een natuurbad en een ijsbaan door de Ned. Heide Mij te laten aanleggen.

baan aan de Loosweg
kinderbaan achter zwembad de Kerkvlekken, daarna uitbreiding door aankoop aangrenzend bos
aanleg 400 m baan door de Ned. Heidemij van bestaande baan

1954

HESSELINGEN
(bij Meppel)

 

1929

IJsclub Ons Genoegen

wedstrijd voor jongens uit Meppel en Hesselingen

 
HIJKEN

 

1902

IJsclub Hijken-Halen

Oranjekanaal

1902
HIJKEN

 

1924

IJsclub Hijken

Oranjekanaal

6 jan.1924
HIJKEN

 

1956 - heden

IJsvereniging De Volharding

op oude pingoruïne tussen Oranjekanaal en Leemdijk, eigendom van de Boermarke

1956
HOLLANDSCHEVELD

 

1956 – 1959

1959 - 1969

 

1969 – heden

Vooruitgang Is Ons Streven (V.I.O.S)

op het Zuideropgaande en het Hollandscheveldse Opgaande
landijsbaan gerealiseerd aan de Kerkhoflaan, het huidige trainingsveld van s.v. HODO, alleen geschikt voor kortebaanwedstrijden
aan het Rechtuit 43, naast het sportcomplex, nu ook geschikt voor langebaanwedstrijden

27 febr.1956
HOLTHE

 

? - heden

IJsvereniging Holthe

aan de weg van Ter Horst naar Makkum

?
HOOGERSMILDE

voor 1922 - 1949

1922
1929

1948

IJsclub Eendracht Maakt Macht

wedstrijd
wedstrijd op baan bij J. Bruggink
plan voor ijsbaan in bosgebied de Veldhuizen
door ontginning verliest de ijsclub zijn baan nieuwe landijsbaan op land van Jac. Bruggink bij de steenfabriek

voor 1922
HOOGERSMILDE

 

1941

IJsclub Onder Ons

banen bij het Oranjekanaal

voor 1941
HOOGERSMILDE   IJsclub Venesluis en Omgeving voor 1950
HOOGERSMILDE

 

1955 – 1968
1968 - heden

IJsclub De Olde Smilde

landijsbaan op land van Willem Veldhuis, Vaartweg 135
landijsbaan achter boerderij Jagerslust aan de weg naar de TV-toren

3 nov.1955
HOOGEVEEN

1885 - na 1922

1855

Vereniging voor Volksvermaken

op de Spoorhaven

1855
HOOGEVEEN

 

16 jan. 1891
1905

Hoogeveensche IJsclub

wedstrijd om etenswaren met 80 deelnemers
de Spoorhaven
een commissie van de vereniging bekijkt of er een terrein gehuurd of liever nog gekocht kan worden

1890 / 1891
HOOGEVEEN   Algemeene Hoogeveensche IJsclub 10 dec.1909
HOOGEVEEN

 

1924 – 1935

IJsvereniging Hoogeveen

ijsbaan op het spoorgat, in beheer bij hotelhouder P(ieter) Schoonveld (Garmerwolde, 1874 – Hoogeveen, 1935)

1924 (PDAC)
HOOGEVEEN

 

1961 - heden

IJsvereniging Het Krakeel

ijsbaan aan de Sportlaan tussen de Galileilaan en de Terpweg

1961
HOOGHALEN   IJsvereniging Hooghalen
had een ijsbaan
voor 1948
HOOGHALEN

 

 

 


1963 – 1987
1987 – 2005

2005 – heden

IJsvereniging Ho La La
HoLaLa staat voor Hooghalen, Laaghalen en Laaghalerveen
Voor 1963 was er een ijsbaan aan de andere kant van de spoorweg die alleen via een onbewaakte overgang bereikt kon worden.

op land van Jan Buiter, maar bleef akkerbouwgrond
veenplas langs de Hijkerweg, eigendom van het Drents Landschap
landijsbaan in het bos ‘t Witte Zand, ook eigendom van het Drents Landschap

11 dec.1963
HUIS TER HEIDE

 


1947
heden

IJsver. Norgervaart, Kolonievaart, Zuidvelde (N.K.Z.)
wordt genoemd in 1947

Norgervaart
langs de Koelenweg

?
KLAZIENAVEEN

 

1905
1919
1924

IJsclub Klazienaveen

wedstrijd
Van Echtenskanaal
op Hoogeveensche Vaart tussen Dordschebrug en Trambrug

2 nov.1905
KLAZIENAVEEN

 

1936

IJsvereniging Ons Genoegen

Wedstrijd nabij hotel Wierenga

1934
KLAZIENAVEEN

 

1945

IJsclub De Volharding

op de Molenwijk

1945
KLAZIENAVEEN   IJsvereniging Startklaar
Wordt genoemd in het Jaarboek 1995-1996 van het KNSB-Gewest Drenthe
voor 1995
KLIJNDIJK   IJsvereniging Klijndijk-Odoorn 1913
KLIJNDIJK

 

1940 - 1954
1954 - heden

IJsvereniging De Zietak

Odoorner zijtak (van het Oranjekanaal)
landijsbaan aan de noordzijde van het dorp

21 febr.1940
KLOOSTERVEEN

 

1941- 1950

1950
1955 – 1972
1972 – 1997

1997 – heden

IJsvereniging Kloosterveen e.o.

kanalen rondom Kloosterveen, waaronder het Asservaartje en de Domeinenwijk
men zoekt een geschikte plek voor een landijsbaan
stuk land achter boerderij van Hidskes
stuk gemeentelijk land aan de Hoofdvaartsweg naast Faber Palletfabriek
landijsbaan in Asser wijk Kloosterveen op sportpark De Hoogspanning

15 jan.1941
KOEKANGE

 

? - heden

IJsvereniging Voorwaarts

tussen de Princesseweg en de Koekanger Dwarsdijk, ten noordoosten van het dorp

?
KOLDERVEEN

 

1925

IJsclub de Eendracht

In februari biedt de ijsclub een feestavond aan de leden aan bij gebrek aan ijs

voor 1925
LAAGHALERVEEN


jan.1942

IJsclub Onder Ons
Organiseerde in januari 1942 een prestatierit van ruim 30 km voor heren en van ongeveer 20 km voor dames. 37 heren en 4 dames deden mee.
1942
LANGELO

 

1946 – 1968
1968 - heden

IJsvereniging Nooitgedacht

op de Westerse Slag aan het Scheperstuk
ondergelopen stuk land aan de Onlandsdijk, naast het Kielveen en bereikbaar via de Schoolbrink, in 1968 ingericht door Ned. Heide Mij.

21 jan.1946
LIEVEREN   IJsvereniging Eendracht maakt macht voor 1917
LIEVEREN

 

1945 – 1968

 

1968 – 1997

IJsclub Lieveren

ondergelopen weiland van Lucas Ananias, tussen de Nijlandse Weg en het Oostervoortse Diep, 1 km ten zuidoosten van Lieveren
tijdens een ruilverkaveling uitgediepte veenplas in Veenekampen, achter familie Wilkens

1923
LIEVEREN

 

1997 - heden

Stichting IJsbaan Lieveren

landijsbaan aan de Veenkampen 4

1997
LOON

 

1917

IJsclub Loon

baan naar het Noord-Willemskanaal

2 febr.1917
LOON

 

1948

IJsvereniging Loon en Omstreken

besloten wordt een heideplas geschikt te maken als ijsbaan

voor 1948
MANTINGE

 

1947 - heden

IJsvereniging De Heidekamp

aan de Steendervalsweg, eigendom van de Boermarke

1947
MEPPEL

 

1865 – 1908

Vereniging voor Volksvermaken

op het Vledder, een tamelijk groot gebied hooiland ten zuidoosten van de stad, dat in de winter onder water werd gezet

23 jan.1864
MEPPEL

 

1908 – 1938
1945 – 1980
1954
1980

 

2006 – heden

Meppeler IJsclub
Op 14 februari 1908 wordt de naam Vereniging voor Volksvermaken statutair veranderd in Meppeler IJsclub. Het doel van deze vereniging wordt beperkt tot het bevorderen van de schaatssport.

het Vledder
weiland aan de Zomerdijk (nu Bouwcenter Concordia)
ondergelopen land in Oosterboer
landijsbaan naast buurt Jan Steenstraat, in het zuiden van de stad (het ijsclubgebouw is nu van Buurtvereniging Onze Jan Steen}
landijsbaan op Sportpark Koedijkslanden

14 febr.1908
MEPPEL

voor 1914  –  na 1919

1914
1917

Vereniging Schippers IJsvermaak

aan de Hesselingerstraatweg
op Hesselingen

voor 1914
MEPPEL

 

1928

IJsclub Ons Genoegen

op Hesselingen

1928
MEPPEN

 

1957 - heden

IJs- en activiteitenvereniging Twientiesveen

op het Twientiesveen in het bosgebied de Mepperdennen

1957
MIDLAREN

 

1917 – 1975
1930 – 1975
1975 – heden

IJsclub Midlaren

op het Zuidlaardermeer
weiland ten zuiden van Meerwijck aan het Zuidlaardermeer
landijsbaan aan de Tolhuisweg bij het Sportpark de Zwet

30 jan.1917
NIEUW (MOSCOU)

 

1956
1986 – 2016
2016 – heden

IJsvereniging de Rieg

Hendrik Botters wijk, Moespot, Nieuwe Wijk
land achter familie Scholing aan de Riegshoogtendijk
400 m baan aan het Zuideropgaande 158

1956
NIEUW-AMSTERDAM

 

1897

IJsclub Nieuw-Amsterdam

waarschijnlijk in Veenoord

voor 1897
NIEUW-AMSTERDAM

 

1909 – 1924
1924

IJsvereniging Schoon Baan

op de Verlengde Hoogeveense Vaart
opheffing van de vereniging, leden gaan over naar IJsclub Amsterdam-Veenoord

(1909) 1914
NIEUW-AMSTERDAM

 

1917 – 1924
1926 – 1936

1936 – 1954

1954 – heden

IJsver. Nieuw-Amsterdam-Veenoord

op de Verlengde Hoogeveense Vaart
ijsbaan achter aardappelmeelfabriek Excelsior in Veenoord wordt door de ijsclub verlicht
landijsbaan tegenover de aardappelmeelfabriek aangelegd door gemeente Emmen
op het nieuwe sportcomplex in Veenoord

voor 1917
NIEUW-BALINGE

 

1970 - heden

IJsvereniging Nieuw-Balinge

veenplas in het Mantingerveld

ca.1970
NIEUW-BUINEN

 

? – 2018
2018 – heden

IJsvereniging Nieuw-Buinen

Zuiderdiep 377
Zuiderdiep 593, op voormalig terrein glasfabriek, tevens skeelerbaan

10 jan.1955
NIEUWE KRIM-
DALERPEEL

 

1933 – 1942

IJsvereniging Nooitgedacht

op de Dommers Wijk

21 jan.1933
NIEUW-RODEN

 

1950

IJsvereniging Nieuw-Roden

wedstrijd

voor 1950
NIEUW-SCHOONEBEEK

 

1924 -1958

1958 – 1966

1966 – 1994

IJsvereniging Nieuw-Schoonebeek

op een laag liggend weiland van boer J.H. Bekel naast de Gerardus Majella Lagere School
op ondergelopen land, Schoonebekerdiep, turfkoelen, op de vijver van de speeltuin aan de Van Eklaan
landijsbaan achter de Zwarte Racker

1924
NIEUW-SCHOONEBEEK

 

 

 

1994 - heden
2013 - heden

IJsbaanvereniging De Scheuvel
De IJsbaanvereniging De Scheuvel is de voortzetting van de  IJsvereniging Nieuw-Schoonebeek. De nieuwe naam werd aangenomen met de realisering van de  nieuwe ijsbaan.

400 m  baan in het Ellenbosch
baantje voor kinderen op het Jo Heijen Plein

1994
NIEUW-WEERDINGE

 

 

 

1941
1942
1990 – heden

IJsvereniging Nieuw Weerdinge
In 1934 stelt Plaatselijk Belang een commissie in die moet nagaan waar een ijsbaan kan worden ingericht, aangezien er weinig gelegenheid tot ijsvermaak is.

op het 2e Kruisdiep
op het 1e Kruisdiep en op het 3e Kruisdiep
landijsbaan tussen Weerdinge en Nieuw-Weerdinge, aan de N364

1965
NIJENSLEEK

 

1899

IJsver. Tot nut en Genoegen

achter J. Nieuwenhoven (?)

1899
NIJENSLEEK

 

1951

IJsvereniging De Tappe

veenplas De Tappe, gelegen tegen landgoed De Eese

1951
NIJEVEEN

 

2005 - heden

IJsvereniging De Eendracht

ten oosten van de Schuurmansweg, noordelijk van het dorp

voor 1940
NOORDBARGE

 

1948 – 1950

IJsvereniging Noordbarge

Oranjekanaal, maar voor een goede ijsbaan zoekt het bestuur contact met de ijsclubs uit Emmen, Zuidbarge en Westenesch

voor 1947
NOORDSCHESCHUT   Vereniging Noord en omstreken 1936
NOORDSCHESCHUT

 

1980 - heden

IJsvereniging Noordscheschut

landijsbaan aan de zuidoostelijke rand van het dorp

29 mei 1980
NORG

 

 

 ? - 1927
1927 - ?

IJsvereniging Norg en omgeving

In 1888 werd er een ringrijderij voor jongens en meisjes georganiseerd door logementshouder L. Karsten. 27 Paren deden mee. Eveneens in 1888 een rijderij voor mannen uit de gemeente Norg op de Norgervaart bij het Huis ter Heide, georganiseerd door A. Smit.

op het Grote Veen
op de Schipmeerskamp

1927
NORG   IJsvereniging Molenveen maart 1933
NORG

 1933 – 1945

1945 – heden

IJsvereniging Norg
Mogelijk werd de ijsvereniging Norg ook wel IJsvereniging Molenveen genoemd.

op de Schipmeerskamp tussen Roeghoornweg en Donderse weg,
het Molenveen langs Postmaatseweg

?
ODOORN-KLIJNDIJK

 

1913 - 1926

IJsclub Hard Gaat ie

op het Zwart Meer 2 km ten oosten van het dorp

voor 1913
ODOORN

 

 

 

1926 - heden

IJsvereniging Schoonmeer
Het toenmalig ijsclubbestuur was er niet gelukkig mee dat de ijsbaan in het Zwart Meer lag. Men besloot een nieuwe ijsvereniging op te richten met de naam Schoonmeer.

op het Schoonmeer, wat dus feitelijk het Zwart Meer was.

21 jan.1926
ODOORNERVEEN

 1929 - heden

IJsvereniging Odoornerveen

In 1922 werd er al een wedstrijd op het Oranjekanaal georganiseerd door en bij café Naber aan het Oranjekanaal.

het Oranjekanaal tussen de Borger Zijtak en de Torenwijk

1929
OOSTERHESSELEN

 

 

 

1929 - heden

IJsvereniging De Pandijk

In 1924 organiseerde Sportclub VIOS al een wedstrijd op land onder de buurtschap Pandijk bij de Oosterhesselerbrug.

In 1929 werd in de Pandijk langs de Verlengde Hoogeveensche Vaart in een ijsbaan aangelegd op leemgrond. Het water kon gemakkelijk uit de Vaart worden opgepompt.

dec. 1928
ORANJEDORP

1893 – na 1895

1894

IJsclub Oranjedorp

op de Oosterwijk bij het logement van M. Drenth

1893
ORANJEKANAAL

 

1936

IJsvereniging Samenwerking

het Oranjekanaal

1936
ORVELTE

 

1946 – 1952
1949

1952 – heden

IJsvereniging De Boswal

op het Oranjekanaal (werd nog bevaren)
baan aan de weg Orvelte – Oranjekanaal van familie Sikkema
landijsbaan ten oosten langs de Brugstraat 

27 dec.1946
OUDEMOLEN, TAARLO,
ZEEGSE

 

1924
1926
1930
1933

IJsclub / IJsvereniging Trio

door ontginningswerk in de omgeving loopt ijsbaan leeg
Spoorsloot, tussen Oudemolen en Ubbena
op het Rotveen
op het Noord-Willemskanaal

rond 1917
OUDEMOLEN, TAARLO,
ZEEGSE

 

 

 

1935 – 1954
1954 - heden

IJsvereniging Onder Ons
Waarschijnlijk heeft de IJsvereniging Trio in de jaren dertig van de vorige eeuw een naamsverandering ondergaan en heet de ijsvereniging voortaan Onder Ons.

op het Noord-Willemskanaal
landijsbaan aan de Hoofdweg in Oudemolen

ca.1935
PATERSWOLDE voor 1886 - 1920 IJsvereniging Eelde-Paterwolde
in 1920 ontbonden
voor 1886
PATERSWOLDE

 1920 – 1946
1946 - heden

IJsvereniging Paterswolde

Bestuur heeft in 1920 een terrein op het oog dat geschikt is voor ijsbaan, maar dat gaat niet door.

het Friesche Veen en het Paterswolder Meer
aan de Hoofdweg 275 ten westen van het Friesche Veen
De vereniging heette ook wel  IJsvereniging Paterswolde-Eelderwolde, maar Eelderwolde is inmiddels opgegaan in de stad Groningen. 

1920
PEIZE

 

 

 

al heel lang
1888
1890
voor 1902
1902
1902
1917
heden

IJsclub / IJsvereniging Peize
Wedstrijd op 1 februari 1880 bij kastelein H. Ensing op de Oudemolen (?). Wedstrijd op 15 februari 1886 bij kastelein R. Hofman.

ijsvlakte aan de Schipdijk
wedstrijd voor mannen uit Drenthe
wedstrijd voor mannen uit Groningen en Drenthe
het Zwarte Voor
de Baggerwijken
het Peizerdiep
wedstrijd
landijsbaan aan de Schipdijk

1887
PEELO (Assen)

 

voor 1955

 

1955 - heden

IJsvereniging Peelo 

de ijsvereniging heeft nog een informele status en maakte gebruik van braakliggend land dat ‘s winters onder water liep
landijsbaan achter vroegere café Boelens, nu midden in de Asser woonwijk Peelo

Jan.1955
PESSE

 

1933
1934

IJsclub Pesse

Keenplas
men wil een nieuwe ijsbaan

voor 1933
PESSE

 

1996 - heden

IJsvereniging De Hoekskamp

landijsbaan aan de Hoogeveenseweg 52

1 sept.1996
RODEN

 

 

 

1891 - ?
1902
1924
? - heden

IJsclub Roden

Wedstrijd op 12 februari 1886 op de vlakte van landgoed Wehorst van R. Douwes, georganiseerd door kastelein D. Scheepstra.

op weiland ten noordoosten van Leutingewolde
wedstrijd op Leekstermeer
bestuur zoekt geschikt land voor ijsbaan
plas in het Mensingebosch

1891
RODERESCH, ALTEVEER, STEENBERGEN

 


1946 - heden

IJsvereniging RAS
RAS staat voor Roderesch, Alteveer en Steenbergen.

het Holveen,aan de Norgerweg ten westen van Alteveer,  waarschijnlijk ontstaan door turfsteken. Vroeger ook wel ‘t Grooteveen of het Grote Ven geheten.

1 febr.1946
RODERWOLDE

 

Eerst
Later
1972
1982 – heden

IJsvereniging Roderwolde

op het Peizerdiep / Schipsloot
op weiland van Luut Hoff
zelfde weiland in eigendom van gemeente
landijsbaan achter sportcomplex De Doefkamp

23 febr.1895
ROLDE

 

1915 - 1920
1921 - 1941

IJsclub Rolde

op veenplas Klaas Steen
baan in Deurze

24 jan.1914
ROLDE

 

1957 – heden

IJsvereniging Rolde en Omstr.

lansijsbaan aan de Balloëstraat, naast camping de Weyert

1 nov.1957
ROSWINKEL   IJsclub Op ‘t IJs okt.1904
ROSWINKEL   Vereniging van Plaatselijk Belang

Organiseert in 1924 een hardrijderij.

1924
ROSWINKEL

 

1934
1937
1964

IJsvereniging Roswinkel

kanalen en sloten
kanaal van Schuiling
landijsbaan aan de Roswinkelerstraat 56

23 jan.1934
ROSWINKEL

 

 

 


1967 - heden

IJsvereniging ‘t Centrum

In feite is ‘t Centrum de voorzeting van IJsvereniging Roswinkel, maar de nieuwe naam ‘t Centrum geeft een grotere verbondenheid met de nieuwe ijsbaan in het centrum van het dorp aan

aan de Roswinkelerstraat 56, middden in het dorp in 1983 kreeg de baan de naam J.A. Hovingbaan

1967
RUINEN 1917
1924
ijsfeest georganiseerd door VIOS
wedstrijd door VIOS op het Suikerveen
 
RUINEN

 

tot 1933
1933 - ?
? - heden

Vereniging voor Volksvermaken

op het Suikerveen aan de weg naar Gijsselte
zoekt elders
aan de mr. Harm Smeengestraat

voor 1919
RUINERWOLD

 

1919 – 1933

1929
1933 - 2000

200 - heden

Ruinerwoldse IJsclub

het Trekgat aan de Nieuweweg en het Sultansmeer aan de Koekangerweg, ca. 4 km buiten het dorp
bewoners willen graag een ijsbaan dichter bij het dorp
het Sultansmeer aan de Koekangerweg wordt meer geschikt gemaakt als ijsbaan, andere alternatieven zijn te duur
landijsbaan bij het sportterrein in het centrum van het dorp

25 nov.1919
SCHIPBORG

 

1937

IJsclub Jong Leven

een estafette wedstrijd 

voor 1937
OUD-SCHOONEBEEK

 

1920

IJsclub Nooitgedacht

op het nieuwe kanaal (Kanaal A)

voor 1920
SCHOONEBEEK   Plaatselijk Belang voor 1980
SCHOONEBEEK

 

? - heden

IJsvereniging Het Kerffien

aan de Kerkhoflaan

voor 1995
SCHOONLOO 1929  – 1959  Hou Streek 1929
SCHOONOORD

voor 1903 – na 1933

1929

IJsclub Vooruitgang

op de Kalkwijk  

voor 1903
SCHOORNOORD

 


1940 – 1960
1960 - heden

IJsvereniging S.E.O.
S.E.O. staat voor Schoonoord en omgeving.

de Maatschappijwieke in Odoornerveen en Oranjekanaal
plas in het 45 Bunderbos

1 jan.1940
SLEEN

 

1919 – 1929
1930 – heden

IJsvereniging Voorwaarts

het Witte Veen en ‘t Bergveentje tussen de heuvels
baan aangelegd bij ‘t Bergveentje door werkverschaffing

1 febr.1919
SMILDE

 

1885 – 1900

IJsclub Smilde

Drentse Hoofdvaart tussen Polakkenbrug en Witte Wijksbrug, wedstrijden vaak bij de Oude Veenhoopsbrug, soms ook op de Molenwijk

14 febr.1885
SMILDE   IJsclub Jonkersbrug
Richtte zich meer op de bewoners tussen Smilde en Bovensmilde. Bij oprichting 35 leden.
jan.1898
SMILDE

 

tot 1920
in 1921

1924
1950

IJsclub Smilde

Smildervaart
nieuwe ijsbaan aangelegd in het kader van de werkverschaffing
op de Witte Wijk
tegenover de Wittewijk

voor 1919
SMILDE

 


1922

IJsclub Grietmansbrug
Richtte zich op de bewoners tussen Smilde en Bovensmilde.

wedstrijden op de Drentse Hoofdvaart

1922
SMILDE

 

1963 - heden

IJsvereniging Kyllot

baan in het Kyllotsbosch

9 dec.1963
SPIJKERBOOR / ANNERVEEN

 

 

 

1917 - ?
? - heden

IJsclub De Hunze
In 1875 wordt kastelein G. Jipping in Spijkerboor al genoemd als initiator van schaatswedstrijden en ander ijsvermaak.

de Hunze
landijsbaan aan de Molenwijk, ten oosten van Oude Tol

1917
STEENWIJKSMOER

 

? - heden

Stichting IJsbaan Steenwijksmoer

aan de Hoofdweg in Steenwijksmoer

?
TAARLO, OUDE MOLEN en ZEEGSE   IJsclub Trio 29 jan.1917
TYNAARLO

 

1908 - heden

IJsvereniging Tynaarlo

Maatschappijgat (eigendom NS), tussen het dorp en het spoor

25 nov.1908
UBBENA voor 1948 – na 1954 IJsvereniging Ubbena voor 1948
UFFELTE

 

1936
1934
1950

Vereniging voor Volksvermaken

wedstrijd op ijsbaan
land naast Drentse Hoofdvaart, met duiker verbonden
wedstrijd door IJsclub Uffelte

voor 1929
VALTHE

 

1924 - 1927
1927 - 1933

IJsvereniging Valthe

ijsbaanterrein (onduidelijk waar)
De Schaopskoel, 1 km ten noorden van het dorp

25 jan.1924
VALTHE

 

1933 - heden

IJsver. De Schaopskoel

De Schaopskoel
In 1947 worden 1000 boompjes aangekocht om op de wallen te plaatsen.

18 nov.1933
VALTHERMOND

 

1950

IJsvereniging Valthermond

kampioenschap van Drenthe voor mannen

voor 1933
VALTHERMOND   IJsvereniging Het Centrum nov.1946
VEENDAM   Hardrijdersvereniging De IJsvogels
Is voortgekomen uit een ijsvereniging die een natuurijsbaan in het centrum van Veendam had.
1969
VEENHUIZEN

 

1909

Commissie van de drie Gestichten

‘t Vlek achter het 3e Gesticht. Deze baan wordt achteraf niet geschikt geacht omdat het te ver van de bewoning ligt.

voor 1910
VEENHUIZEN   Door Eendracht Sterk
Ambtenaren van beide gestichten richten een ijsclub op met 41 leden. In januari 1917 hadden ze al een schaatswedstrijd voor inwoners van Veenhuizen georganiseerd.
6 febr.1917
VEENHUIZEN

 1934 - heden

IJsvereniging De Kweek
De naam van de vereniging verwijst naar het leren schaatsen van de jeugd.

300 m ten zuiden van Hoofdweg 53, beschut in het bos

10 dec.1934
VEENOORD   zie Nieuw-Amsterdam  
VLEDDER

 

voor 1933 - heden

IJsclub / IJsvereniging Vledder

de plas De Lodewiek, genoemd naar Nicolaas Lodewijk Fucken, die ten noordoosten van de Vledderweg woonde. Het zandpad naar de ijsbaan liep naast zijn boerderijtje. In Nijensleek, Frederiksoord en Wilhelminaoord (waarvan de bewoners ook gebruik maakten van deze ijsbaan noemt men de plas ‘Gonne Fukke’, naar Hillegonda Margaretha Fucken, dochter van de hiervoor genoemde Nicolaas Lodewijk Fucken. Voor 1933 waren er al plannen om de plas uit te breiden. 

voor 1933
VLEDDERVEEN

 

1925 – 1927
1927 - 2013

 

2014 – heden

IJsclub Nieuw Leven

poel ten noorden van het dorp
Mannespoel, vernoemd naar keuterboer Mannes Brouwer, die daar in de buurt woonde, ten noordoosten van het Bosweg
Poel van Dien de Vrij aan de Boergrup, ten zuiden van het dorp

1925
VRIES

 

1896
1897
1898

 


1899

1914
1917
1933 – 1947

1947 – 1981

IJsclub Vries

op ledenvergadering wordt gepleit voor een regionale bond
Noord-Willemskanaal
laaggelegen land langs het Noord-Willems Kanaal, de Kanaalmaatschappij gaf toestemming water over de kanaaldijk te hevelen naar het lager gelegen terrein, gelegen tussen twee opslagen van klei.
gemeenteraad Vries geeft gemeentegrond in bruikleen aan de IJsvereniging
het Koffiedik, omdat het kanaal nog niet hield
‘op de vlakte’
aanleg ijsbaan bij het sportpark als werkverschaffingsproject
de ijsbaan ligt op een laag gelegen weiland ten oosten van de Asserstraat met de naam Aol Gloep. Hier was in de 19e  eeuw nog een eendenkooi gevestigd.

14 dec.1880
VRIES

 

1981 - heden

IJsvereniging Aol Gloep

bestaande ijsbaan op de Olde Gloep

1981
WACHTUM

 

1929 – 1969
1969 – 1999
1999 – heden

IJsclub Nooitgedacht

ondergelopen weilanden
landijsbaan aan de Noordenveldseweg
ijsbaan verplaatst aan de Noordenveldseweg in verband met uitbreiding N37

1929
WAPSE

 

1956

IJsvereniging Diepenveen

veenplas Het Diepenveen aan de Landweg

1956
WAPSE

 

1983 - heden

IJsvereniging de Marke

ten noorden aan de Ten Darperweg tussen Wapse en Vledder

1982 / 83
WAPSERVEEN

 

1922

IJsclub Nooit Gedacht

op de veenplas bij de Aa (nu natuurreservaat)

voor 1922
WAPSERVEEN

 

1946
1946

IJsvereniging Wapserveen

‘mooie, grote’ ijsbaan
wedstrijd, 50 jongeren uit Wapse worden er lid van

1946
WEERDINGE voor 1980 – heden IJsvereniging De Veenties voor 1980
WEITEVEEN

 

voor 1980
1982 -heden

IJsvereniging De Döörlopers

op het Dommerskanaal
uitgegraven 400 m baan aan de ir. Biewengaweg

1980
WEIJERSWOLD en VLIEGHUIS   IJsclub Houd u taai
Tijdens een jaarfeestje van de ijsclub in de school van  Vlieghuis krijgen de bezoekers ruzie met twee duanecommiezen die een kijkje komen nemen maar geen entree willen betalen. Een van de commiezen schiet een bezoeker dood en verwondt drie anderen ernstig.
1923
WESTERBORK

 

1924

IJsvereniging Westerbork en omstreken

op het Kibbelveen aan de weg van Westerbork naar Orvelte

8 jan.1924
WESTERBORK

 

1942 – 1952
1954

IJsvereniging Westerbork

op het Klauskesveen
wedstrijd op de nieuwe baan (?)

10 jan.1939
WESTERBORK

 

? - heden

IJsvereniging Kruumtsedrei

aan de Oude Beilerweg

?
WESTERVELDE

 

1914 – 1921
1921 – 1924
1924 – 1959
1954
1959 – heden

IJsvereniging Eensgezindheid

op de Veenhorst
weiland van H. Martens tussen De Fledders en Tonckensbos
op de Veenhorst
op de Tonckensvaart
landijsbaan aan het Koepad in het Tonckensbos

1913
WEZUP

 

1956 - heden

IJsvereniging De Boertip

op driehoekige (tip) akker tussen Wezuperstraat en Brugstraat

dec.1956
WIJSTER

 

1933 en 1942
heden

IJsclub / IJsvereniging Wijster e.o.

de Veenplas
op de plas in het bos aan de weg nar Spier

voor 1933
WITTEN

 

1933

IJsclub Witten

aan de Witterstraat

1933
WITTEN

 

1950 - 1960

IJsvereniging Witterzomer

plas op vacantiecentrum Witterzomer

1950
WITTEN

 

1985 - heden

IJsvereniging Witten en omstreken

naast een militair terrein met schietbaan

1985
WITTEVEEN

 1933 – 1957

1959 – 1986
1986 - heden

IJsvereniging Wintervreugd
Het dorp Witteveen is ontstaan in 1926 als ontginningsdorp van een werkverschaffingsproject op het Balingerveld.

kanalen rond het dorp en op de Stobbenplas aan de Langveenweg
de Stobbenplas aan de Langveenweg
landijsbaan bij sportpark de Roskamp, achter café Van Veen

21 dec.1933
YDE-DE PUNT

 

 

 

 

 

1905 – 1937

 

1937 – 1960
1949
1960 – 1980
1970 – heden

IJsvereniging Yde-De Punt

Op 3 februari 1888 is er een hardrijderij op het Noord-Willemskanaal voor behoeftige werklieden uit Ide en De Punt. Prijsuitreiking in het logement van de heer Faber te Halfweg door het hoofd der school, de heer Deuzeman.  Prijzen bestaan uit ponden spek, waarvoor een aantal ingezetenen het geld bijeen gebracht hebben.

op het Noord-Willemskanaal
In  februari 1911 organiseert de ijsclub een reciteerwedstrijd met 17 deelnemers.
op de Moespot, een oud, uitgegraven pingo-gat
op de ijsbaan van de Groninger Transport Maatschappij
zandafgraving ten zuiden van vlieveld Eelderwolde
op het uitgebaggerde Bolhuisgat aan de Noorderstraat 14

28 jan.1905
ZEIJEN

 


1920 – 1943

1943 – heden

IJsclub Zeijen (en Omstreken)

In 1924 wordt ook gesproken van IJsclub Erica in Zeijen.

op het Jeneverveen, het Holtveen, het Meestersveen en de Zeijerwiek
land langs de Zeijerwiek, in de loop der jaren is de waterbeheersing gestaag verbeterd. In de jaren zeventig van de vorige eeuw is de waterstaatkundige situatie verbeterd door de Ruilverkaveling en is de grond in eigendom gekomen van de Boermarke Zeijen, die de baan om niet beschikbaar stelt

1920
ZUID-BARGE

 

1936 – 1939

1954
heden

IJsvereniging Nooitgedacht

op (Zijtak van) het Oranjekanaal, wens blijft een eigen ijsbaan die verlicht kan worden
wedstrijd
achter het Dorphuis of op het Oranjekanaal

voor 1936
ZUIDLAARDERVEEN

 

heden

IJsvereniging ‘t Veen

naast school

1917
ZUIDLAREN

 


1866 – 1920
1920 – 1931
1931 – heden

IJsclub / IJsvereniging Zuidlaren
Oudste ijsvereniging van Drenthe.

ondergelopen land, Zuidlaarder Vaart, Zuidlaardermeer
ondergelopen land bij De Groeve nabij café Boxen
gemeentelijke ijsbaan achter het Laarwoud

26 nov.1866
ZUIDLAREN   Trainingsvereniging Oostermoer

Geen eigen ijsbaan. Maakte veel gebruik van de kunstijsbaan in Assen. Is in 2012 opgegaan in de Schaatsvereniging NoordOost Drenthe.

1970
ZUIDWOLDE

 

1917

IJsclub

wedstrijd voor leden

 
ZUIDWOLDE

 

1954 - heden

IJsclub De Falieberg

vijver in de Falieberg

voor 1954
ZWARTEMEER

 

1941
1954

IJsvereniging Nooitgedacht

wedstrijd
wedstrijd

1941 genoemd (PDAC)
ZWARTEMEER   IJsvereniging Zwartemeer voor 1980
ZWEELOO-AALDEN

 

1933 – 1954

1954 – heden

Iesvereniging Zweeloo / Wintervreugd

achter de zuivelfabriek, nu openluchttheater aan de Aelder Hooghe
Jan Mensinghbaan

1933
ZWIGGELTE

 

1929
1930
1933
1935
1949

IJsvereniging Rijlust

wedstrijd
op een plas
op het Oranjekanaal
op het Noordveen aan de Halerweg
het Noordveen staat droog, men pompt het water over een afstand van 800 m naar het 1,5 ha grote Noordveen

voor 1929
ZWINDEREN

 

 

 1924
1931

Zwindersche IJsclub
Nog voordat de Zwindersche IJsclub bestond had landeigenaar en ontginner Jan Rigterink een ijsbaan ingericht in het bos dat hij had laten aanleggen. Op de ijsbaan konden kinderen leren schaatsen en hield de school onderlinge wedstrijden.

wedstrijd door een ad hoc commissie uit het onderwijs
IJsbaan van de heer Jan Rigterink

voor 1938

Bronnen

Jaarboeken 1980 en 1995/96 KNSB Gewest Drenthe

IJsclub Hou Streek 1-12-1892   / 1-12-1992 100 jaar (Coevorden), B.H. Scholtkamp, 1992

Iezers over ‘t ies, 75 jaar Gewest Drenthe van de KNSB, Hedman Bijlsma (eindredactie, Ger Gramsma, Jaap D. Homan, Petyer Homan, 2008

Schaatsen in Drenthe, schrijverskollektief, 2015

Kerspelstokkies nr. 37, december 2015

Schaatsen in Lieveren en omgeving, onbekende auteur, A.H. Ipema, 2020

Delpher.nl: Provinciale Drentsche en Asser Courant, Emmer Courant, De Noord Ooster

Bovenkant van de pagina