Schaatsenmakers- en verkopers België

 

Pas rond 1200 deed de houten schaats zijn intrede. Dat was in de Lage Landen aan de Noordzee (Holland en/of Vlaanderen). Het is zo goed als zeker dat ook het schaatsen daar zijn oorsprong vindt.

De eerste archeologische vondsten van schaatsen zijn gedaan in steden in wording (Amsterdam, Dordrecht) en dateren uit de eerste helft van de 13e eeuw. Op het platteland wordt dan nog volop gebruik gemaakt van benen van runderen om over het ijs te glijden. Hoewel er geen archeologische vondsten uit Vlaanderen bekend zijn, mag worden aangenomen dat ook in Vlaanderen al in de 13e eeuw geschaatst werd. De stedelijke ontwikkeling en de kennis van ambachtslieden in de steden van Vlaanderen lagen voor op die in de Noordelijke Nederlanden. De introductie van de schaats was het gevolg van de samenloop van de waterstaatkundige situatie, de economische ontwikkeling van het land en de verbeterde technieken van hout- en ijzerbewerking na 1000. In de gebieden die het huidige Nederland en Vlaanderen beslaan, was reeds in de Middeleeuwen veel ondiep en stilstaand water aanwezig.Over schaatsenmakers in België is tot op heden heel weinig bekend.

Voor de Tweede Wereldoorlog betrokken ijzerwarenhandelaren en sportwinkels in België hun schaatsen voor de verkoop veelal van Duitse firma’s uit Remscheid en omgeving. De namen van de volgende fabrikanten komen voor in een documentatiemap uit de jaren 1930 afkomstig uit Ninove in België:
Polar-Werke, Joh. Pet. Becker jr., Hermann Becker (Gloria) en Hudora.

Voor informatie over schaatsenmakers uit België zie Schaatsenmakers- en verkopers België.
Voor een overzicht van de belangrijkste schaatsmodellen van België zie Antieke schaatsen België

Bekende schaatsenmakers waren:

1. de firma van Jean Godfrin in Etterbeek-Brussel
periode ca. 1910-1940

Salchovmodel The Baby van Jean Godfrin

 

2. de firma Metalco in Nieuport
periode ca. 1920-1940

Schaats van Metalco

 

3. de firma Van den Brande en Van Doren, Malderen
periode 1880-1922

Schaats van Van den Brande en Van Doorn

Bronvermelding

Veel informatie is afkomstig uit het artikel  'Oorsprong van het schaatsen' op Schaatshistorie.nl van de auteur Wiebe Blauw, begunstiger (lid) van De Poolster.
Het is eerder verschenen in zijn boek 'Van Glis tot Klapschaats' (2001)

Met betrekking tot schaatsenmaker Van den Brande en Van Doorn
Auteur René Diekstra
Artikel in Kouwe Drukte, 3e jaargang - nummer 7 - december 1999, bladzijde 32-34

Met betrekking tot Metalco
Auteur Niko Mulder
Artikel in Kouwe Drukte, 3e jaargang - nummer 8 - april 2000, bladzijde 6-8

Met betrekking tot schaatsenmaker Godfrin:
Auteur Niko Mulder
Artikel in Kouwe Drukte, 3e jaargang - nummer 9 - september 2000, bladzijde 25

Frits Locher, 2019

Bovenkant van de pagina