Introductie Schaatshistorie.nl

 

Het schaatsen in Nederland kent een lange, unieke geschiedenis. Ons lage land is in de winter bij uitstek geschikt om je over het ijs voort te bewegen. Nergens ter wereld tref je bij een ijswinter dan ook zoveel mensen op de schaats als in Nederland. Dat was al zo in de 15-de eeuw en gebeurt tot op de dag van vandaag. Tijdens die eeuwen hebben zich in de schaatscultuur allerlei ontwikkelingen voorgedaan die er toe hebben geleid dat Nederland nog steeds een toonaangevend land is op dit gebied.

Tot 1975 werd zo goed als niets vastgelegd over schaatsgerelateerde onderwerpen als bijvoorbeeld het ambacht van het schaatsen maken, de verschillende typen schaatsen en de verschillende winterse culturele gebruiken in Nederland, zoals ijsfeesten, schaatsdisciplines, ijsherbergen, kleding, wintergerechten en zo.

Sindsdien zijn er velen in Nederland informatie gaan verzamelen over objecten en gebruiken die te maken hebben met deze schaatscultuur. Een aantal van hen besloot in 1975 tot de oprichting van de (Verzamelaarskring) Stichting De Poolster

Stichting De Poolster beoogt de verworven kennis en informatie op een hedendaagse wijze toegankelijk te maken voor een breed publiek. Zij wil de rijke Nederlandse schaatscultuur levend houden voor en overdragen aan toekomstige generaties. Wij vertrouwen er op dat deze website een stimulans is om verder onderzoek te doen naar ons rijke schaatsverleden.

Wij wensen u veel plezier toe met hetgeen op Schaatshistorie.nl is opgenomen.

 

Het bestuur van De Stichting De Poolster

 

Bovenkant van de pagina