Over ons

Wie zijn wij?

Schaatshistorie.nl is eigendom van de Stichting De Poolster en wordt beheerd door de begunstigers (leden) van de Poolster.

De Poolster is hét platform voor het verzamelen en uitwisselen van informatie over schaatsen, schaatsen maken en schaats- en wintercultuur in meest brede zin. De Poolster stelt zich ten doel te bevorderen dat schaatsen en andere daaraan gerelateerde winterse objecten van cultuurhistorische waarde worden geconserveerd in Nederland. Het delen van informatie en het verspreiden daarvan neemt daarbij een steeds belangrijker plaats  in. De Poolster wil de grote hoeveelheid kennis en informatie van de begunstigers (leden) nu ook digitaal voor een breed publiek ontsluiten middels de website Schaatshistorie.nl, welke geheel in eigen beheer is.

Meer informatie en contact

Voor meer informatie over Verzamelkring De Poolster kunt u terecht op de website of via e-mail bij de secretaris van De Poolster, Peter Bloemendaal, (secretariaat@stichtingdepoolster.nl)

Voor meer info of vragen over Schaatshistorie.nl  kunt u e-mailen met redactie@schaatshistorie.nl

Bovenkant van de pagina