1917 Jellum en Beers, 26 dorpelingen rijden de elf steden

Een bijzondere Elfstedentocht

Auteur Ron Couwenhoven

Een maand na de Elfstedentocht van 1917 lag er nog steeds genoeg ijs om door heel Friesland te schaatsen. En dat deden 26 inwoners van de tweelingdorpen Jellum en Beers, die zuidwestelijk van Leeuwarden aan de Hegedijk liggen. Dat was de grootste groep die ooit op eigen initiatief langs de elf steden schaatste. Dinsdag 20 februari vertrokken de 26 om zes uur ’s ochtends van Leeuwarden naar Dokkum. Onder hen waren zes vrouwen. Niemand had meegedaan aan de Elfstedentocht. Al snel moest één van de dames opgeven nadat zij een harde tik van een schaats van een voorrijder tegen haar been had gekregen. Bij terugkeer in Leeuwarden bonden nog twee vrouwen af en in Witmarsum stapte één van de mannen van het ijs. In Stavoren, toen er al 140 kilometer was gereden, besloten een man en zijn vrouw per trein naar Leeuwarden te gaan.

In Sneek arriveerden zeventien rijders en twee vrouwen, maar J. de Boer uit Beers vond het welletjes, zodat er nog achttien schaatsers naar Leeuwarden vertrokken. Zij reden in diepe duisternis over de trekvaart naar de Friese hoofdstad waar ze tegen middernacht arriveerden. De groep was dus achttien uur onderweg.

De twee vrouwen die de tocht volbrachten waren B. van der Kooij en Jeltje de Vries. De mannen waren P. Feitsma, J.A. de Vries, W. de Jong, Sj. D9ijkstra, Alb. De Vries, A. Schuurmans, J. Wiersma, Petrus Kingma, D. Kingma, IJ van der Kooi en S. Zijlstra. Zij kwamen allemaal uit Jellum. G. Algera, J. Algera, A. Dijkstra, J. Grouwstra en J. de Boer waren de dorpelingen van Beers die de tocht uitreden.

Van Baukje Gerbens van der Kooij werden gegevens gevonden. Zij reed samen met haar broer IJsbrand. Baukje was op 13 februari 1894 geboren en dus net 23 jaar toen zij op de schaats door Friesland trok. Zij trouwde met Pieter de Lieuwes de Jong, een landbouwer. Haar broer IJsbrand was op 10 november 1891 geboren.

Artikel in de Franeker Courant d.d. 4 februari 1917
De officiële Elfstedentocht was gereden op 27 januari in dat jaar

 

Bovenkant van de pagina