Bladschaats

Periode 1600 - 1700
Plaats productie Vermoedelijk Noord-Holland
Regio’s / plaatsen Provincie Noord-Holland
Land Nederland

Oorsprong

In sommige gevallen is de krul van de opgezette krulschaats uitgesmeed in de vorm van koolbladeren, een motief dat in de 17e eeuw veelvuldig in de architectuur werd toegepast. Een fraai exemplaar van de opgezette krulschaats is gevonden in Amsterdam bij opgravingen aan de Zwanenburgwal.

Omschrijving

De krul van de bladschaats loopt uit in een koolblad. Het blad hangt als het ware aan de krul, waardoor de gehele krul meer neerwaarts is gebogen dan de krul bij de opgezette krulschaats. Het aanbrengen van het bladmotief vereiste vakmanschap dat vergelijkbaar is met dat van de edelsmid.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Fotogalerij

Bladschaats
Bladschaats

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina