Model A. Den held

Periode 1898
Plaats productie Friesland: G.S. Ruiter, Bolsward
Regio’s / plaatsen Provincie Friesland, Bolsward
Land Nederland

Oorsprong

Een verdere verlenging van de Stheemannoor werd geïntroduceerd door de Rotterdammer A. den Held jr. (1852-1911).

Den Held was al op jeugdige leeftijd leraar in meetkundig en machinetekenen aan de Akademie in Rotterdam B.K.v.T.W. Daarna is hij meer dan twintig jaar werkzaam geweest als tekenaar-constructeur bij de afdeling Werktuigbouw aan het Etablissement Feijenoord. Onder zijn leiding kwamen verschillende openbare werken tot stand: Gerechtshof, Fort aan de Hoek van Holland, Zeemanshuis, Zeevaartschool, verschillende ziekenhuizen, Spanjaardsbrug, Petroleumtanks in Charlois etc. Hij vervulde verschillende bestuursfuncties, waaronder die van de Bond van Smedenpatroons.

Omstreeks 1890 werd hij eigenaar van Bus & Co., een smederij, koperslagerij en haardenfabriek. Bus & Co.  verhandelde eveneens schaatsen. Zijn tekenkwaliteit en zijn materialenkennis hebben zonder twijfel bijgedragen aan het ontwerpen van de schaats, die naar hem vernoemd is.

Het betreft een zeer lange Stheemannoor met een klein plat krulletje aan de voorkant van de schenkel, dat herinnert aan de Wichers-de Salisschaats. Door G.S. Ruiter in Bolsward werd het model ook wel ‘Lange gewijzigde Wichers de Salis Schaats’ genoemd. Hoe de relatie tussen Ruiter en Den Held tot stand is gekomen is niet duidelijk. Den Held verkocht schaatsen, waarschijnlijk ook die van Ruiter. Het is denkbaar dat Den Held zijn ontwerp aan Ruiter heeft voorgelegd, zoals voor hem door mr.Vissering met de Vissering-Ruiterschaats was gebeurd.

De schaats is niet lang in productie geweest, waarschijnlijk tot 1910. Den Held was van 1897 tot 1909 gemeenteraadslid van Rotterdam voor de Liberale Staatspartij. In 1894 werd de oranjegezinde Den Held het predikaat hofleverancier toegekend door koningin-regentes Emma.

Omschrijving

Het betreft een zeer lange Stheemannoor met een klein plat krulletje aan de voorkant van de schenkel, dat herinnert aan de Wichers-de Salisschaats.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Fotogalerij

Model A. Den held
Model A. Den held

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina