Overijsselse schaats

Periode 1800 - 1900
Plaats productie De schaats is vooral aangetroffen in de Kop van Overijssel, meer in het bijzonder rondom Giethoorn, in het gebied van de Wieden en de Weerribben.
Regio’s / plaatsen Provincie Overijssel
Land Nederland

Oorsprong

Over de oorsprong is weinig bekend. De schaatsen zijn nogal lomp vorm gegeven. Mogelijk werden ze ook gebruikt als werkschaats in de vele rietvelden in en om de Weerribben.

Omschrijving

Het is een grovere schaats dan de Friese schaats, vooral de hals is dikker. Deze schaats heeft vrijwel altijd een ijzeren teenleer gat en heel vaak een kramschoef door de hak. De halzen zijn hoog van zo'n 8 tot 13 cm. Bij veel schaatsen is de voetstapel met een hartvorm afgewerkt. Het eind van de hals is meestal voorzien van een koperen knop en soms een gesmede punt. De toon is veelal sober afgewerkt , altijd omgeslagen in tegenstelling tot de Friese schaats. De schaatsen zijn nooit gelakt, soms geverfd, en een enkele keer met een houteffect.

Bron

Kouwe Drukte 36, oktober 2009, pag. 13 t/m 15 W. Molenveld

Fotogalerij

Overijsselse schaats
Overijsselse schaats (foto en collectie Frits Locher 2016)
Overijsselse schaats
Overijsselse schaats (foto en collectie Frits Locher 2016)

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina