Verbeterde Wichers-de Salisschaats

Periode 1895 - 1940
Plaats productie Friesland en Overijssel
Regio’s / plaatsen Provincie Friesland, Provincie Overijssel, Zwolle
Land Nederland

Oorsprong

De echte Wichers-de Salis was in feite nog een krulschaats. Weliswaar was de krul bewust geplaatst om onnodig hout weg te laten. Toch was een deel van het publiek niet ingenomen met deze terugkeer naar een krulschaats.

Inmiddels had de Wichers-de-Salis een goede naam onder hard- en toerrijders. Vandaar dat Friese makers er toe overgingen de krul van de Wichers de Salis weer met hout te bekleden.

Deze nieuwe schaats kreeg uitdrukkelijk het predikaat ‘verbeterde’ Wichers-de Salisschaats. De firma A.K. Hoekstra in Wergea noemde het model ‘gewijzigd model Wichers de Salis’.

In 1896 behaalden Albert van Wely van Leeuwarden en Y. Rodenhuis van Harlingen op deze schaatsen de gouden medaille in Sneek en Deventer. De eerste officiële Elfstedentocht werd op 2 januari 1909 gewonnen door Minne Hoekstra, student theologie en zoon van de Wergeaster schaatsenfabrikant A.K. Hoekstra, op verbeterde Wichers-de-Salisschaatsen.

Omschrijving

De verbeterde Wichers-de Salis is een met hout beklede Wichers-de Salis, waarbij het krulletje is omgebouwd tot een boogvormige toon, zoals die reeds bestond bij de veiligheidsschaats.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Fotogalerij

Verbeterde Wichers-de Salisschaats
Verbeterde Wichers-de Salisschaats (foto en collectie Frits Locher 2016)

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina