Zaanse schaats

Periode 1800 - 1900
Plaats productie De Zaanse schaats is gemaakt in de regio Zaanstraak.
Regio’s / plaatsen Regio Zaanstreek, Provincie Noord-Holland
Land Nederland

Oorsprong

In de Zaanstreek zijn vele schaatsen gevonden met een model dat duidelijk afwijkt van de andere schaatsmodellen in Noord-Holland.

Over wanneer deze Zaanse schaats is gemaakt, is te weinig informatie bekend. Geschat wordt dat deze schaats net als veel andere regionale modellen gemaakt is tussen 1800 en 1900.

Omschrijving

De voetstapels werden gemaakt van Palm of Buxus hout. Men zou hiervoor gebruik hebben gemaakt van het afvalhout van versleten kammen van tandwielen uit molens. Dit zou kunnen verklaren waarom de hals niet hoog oploopt.
De minimale afmetingen van de kammen zijn ongeveer:
lengte 47 cm (ook kortere exemplaren zijn gevonden),
hoogte 7,5 cm ,
dikte 5 cm.

Bron

Kouwe Drukte 21, oktober 2004 – pag. 25 t/m 26 – T.Clardij

Fotogalerij

Zaanse schaats
Zaanse schaats

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina