Kleinere permanente kunstijsbanen in Nederland

Inleiding

Behalve de banen van 333 meter, 400 meter of groter, zijn er een aantal kleinere ijsbanen in Nederland. Deze worden, of werden, onder andere gebruikt voor ijshockey, shorttrack, kunstrijden of gewoon voor recreatief schaatsen. In onderstaand overzicht zijn alle kleinere ijsbanen opgenomen, voor zover ze een permanent karakter hebben, en niet direct gekoppeld zijn aan één van de eerder genoemde banen. Tijdelijke ijsbanen zijn dus niet meegenomen.

Den Bosch – Sportiom

Opening: 1998
Afmeting: 30 x 60 m, indoor

Gelegen op sportpark “de Vliert”. Afmeting 30 x 60 meter en er is een thema ijsbaan, gebaseerd op het poolgebied. Omstreeks 1998 geopend ter vervanging van het verouderde “De Vliert”.

Dordrecht – Sportboulevard

Opening: 31-10-2010
Afmeting: 30 x 60m, 30 x 20 m en 250m, indoor

Sportboulevard is een multifunctioneel sportcomplex met een ijsbaan, zwembad en een sporthal. Vervangt de verouderde Drechtstedenhal. Geopend op 31-10-2010. Er is een 30 x 60 meterbaan, een funbaan van 30 x 20 meter en een 250m hardrijbaan. De vaste tribune bied plaats aan 800 toeschouwers.

Leiden – IJssporthal leiden/ Ton Menkenhal/ Leidse IJsbaan/ Schaatshal Leiden

Opening: 29-10-1976
Afmeting: 77 x 40m, indoor

Heeft een ijsvloer van 77 x 40 meter. Een 30 x 60 meter ijshockey/kunstrij baan met daar omheen een buitenbaan met een omtrek van ongeveer 220 meter en 8 meter breed. Het was de eerste van vier ijsbanen die volgens dit principe gebouwd werden. De andere waren Dordrecht, Rotterdam en Enschede). Ton Menken was een Leidse ondernemer. Het is tevens de enige van deze banen die in 2015 nog in bedrijf is. Omstreeks 1983 naamswijziging, Menkenhal wordt Leidse IJsbaan.

Zoetermeer – PWA Silverdome/ Prins Willem Alexander sportcentrum

Opening: 1982/ 2001
Afmeting: 250m, indoor

In 1982 werd het PWA sportcentrum ( Prins Willem Alexander) in gebruik genomen. In het sportcentrum was o.a. een 30 x 60 meter ijsbaan. Deze is  in 2002 gesloopt en vervangen door een vernieuwd ijscentrum met een 30 x 60m baan, een curlingbaan ( de enige in Nederland) en een 250m hardrijbaan. Bij de opening op 7 juni 2002 kreeg het complex zijn nieuwe naam PWA Silverdome.  De 250m baan is gelegen op de eerste verdieping van het complex.

Amsterdam – Apollohal

Opening: 15-11-1940
Afmeting: ?, indoor
Sluiting: 1950

In 1934 gebouwd als tennishal. In 1940 werd de vriesinstallatie van de (inmiddels gesloten) Linneusstraat gebruikt om in de Apollohal een kunstijsbaan aan te leggen. De opening was op 15 november 1940.  In 1950 sloot de baan wegens gebrek aan belangstelling.

Amsterdam: Sportfondsen kunstijsbaan

Opening: 15-11-1934
Afmeting: 30 x 60 m, onoverdekt
Sluiting: 1940

Linnaeusstraat. De eerste kunstijsbaan van Nederland werd op 15 november 1934 geopend. 30 x 60m ’s zomers zwembad, ’s winters ijsbaan. De Koelinstallatie werd in 1940 verhuist naar de Apollohal. Hardrijders reden ronden van 150m.

 

Den Bosch – De Vliert/ ijsstadion Den Bosch

Opening: 2-2-1966
Afmeting: 1500 m2, indoor
Sluiting:1998

In 1965 werd het plan gelanceerd om in Den Bosch een kunstijsbaan aan te leggen met een afmeting van 1500 m2, en een overkapping van 40 x 75 meter. Het geld werd bijeen gebracht door de gemeente Den Bosch, bouwbedrijf Heijmans, en Grasso als aandeelhouders. De bevolking van Den Bosch droeg f 200.000,- bij en het Bossche bedrijfsleven nog eens f 100.000,-  Vanaf november 1965 kon er worden geschaatst. Opening op 2-2-1966. Er was plaats voor 2500 toeschouwers. In 1998 gesloopt na opening van het nieuwe sportcomplex Sportiom, iets verderop.

Den Haag – Houtrusthal/ HOKY

Opening: 1937
Afmeting: 30 x 60 m, indoor
Sluiting: 1988, indoor

In 1937 werden de houtrusthallen herbouwd, nadat ze door een brand in 1934 verwoest waren. Nu werd hier ook een indoor kunstijsbaan aangelegd. Vooral voor kunstrijden en ijshockey werd de baan veel gebruikt. HOKY staat voor “Haagse Overdekte Kunst IJsbaan”. Het was de eerste overdekte kunstijsbaan in Nederland. De banen in Amsterdam en Tilburg waren onoverdekt. De baan was de thuisbasis van de ijshockey club HYS-HOKIJ en ook de voor de kunstrijdsters was dit de vaste trainingsaccomodatie. De ijsbaan werd in 1988 gesloten en vervangen door onder meer een indoor atletiekbaan. In 1999 sloot het gehele complex i.v.m. de verouderde staat van het pand. In 2000 werd besloten het complex te slopen. Afmeting: 30 x 60 m, 3000 toeschouwers.

Dordrecht – Drechtstedenhal

Opening: 30-9-1977
Afmeting: 30 x 60 m, 30 x 30 m, 250m, indoor
Sluiting: 2010

Betreft een 30 x 60 meterbaan, een 30 x 30 meter fun baan en een 250 m hardrijbaan. Gebouwd volgens het Ton Menken hal principe in 1977. De opening werd door de burgemeester van Dordrecht verricht, gevolgd door een demonstratie kunstrijden door de zusjes Verlaan en een shorttrack race en een ijshockey wedstrijd.

Gesloopt na de bouw van de nieuwe Sportboulevard in 2010.

Enschede – Euregiohal/Ton Menkenhal

Opening: 13 oktober 1978
Afmeting: 220m, indoor
Sluiting: 22-3-2008

In 1979 geopend, gebouwd volgens het “Ton Menken” principe, Ijshockey/kunstrijbaan met daaromheen een kleine hardrijbaan van 220meter en 9 meter breed. Na een aantal jaar is de naam gewijzigd in Euregiohal.. Na opening van de 400 meterbaan is de verouderde hal gesloten.

 

Etten Leur- De Banakker

Opening 3-12-1993
Afmeting:  18 x 38m, onoverdekt
Sluiting: 2013

Zwembad en ijsbaan in één. In gebruik voor ijshockey en kunstrijden. Aan het begin van seizoen 2013-2014 is besloten om de ijsbaan niet meer te openen. De machines zijn sterk verouderd en halen waarschijnlijk het einde van het seizoen niet meer. In 2014 word begonnen met nieuwbouw van het complex. Helaas is daar geen ruimte/geld meer voor een ijsbaan.

Geleen – Kunstijsbaan Geleen

Opening: 11-10-1968
Afmeting: 30 x 60 m
Gesloten: waarschijnlijk in 1987 of 1988

Een overdekte 30 x 60 m kunstijsbaan aan de Kummenaedestraat. Tribunecapaciteit: 3500 toeschouwers. In 1988 vervangen door een nieuwe hal, die gelijktijdig werd gebouwd met de 400 meter baan.

 

Harderwijk – De Harder

Opening: ±26 -11-1980
Afmeting: 30 x 60m + 220m baan
Sluiting:omstreeks omstreeks april 1984

In 1980 in acht maanden tijd gebouwd door een lokale aannemer op particulier initiatief. De baan had zijn ingang aan de Flevoweg.  Het betrof een 30 x 60m ijsbaan met daaromheen een 220m hardrijbaan van 7.5m breed. De totale ijsoppervlakte was 3300 m2 en de baan zou alleen in de maanden mei tm juli gesloten zijn. In Harderwijk was ook de eerste permanente curlingbaan van Nederland gerealiseerd.

Na vier jaar moest de baan al weer sluiten door financiële problemen en werd de Harder omgebouwd tot tennishal.

 

Leeuwarden – IJshal Friesland

Opening: 29 september 1979
Afmeting: 30 x 60 m + 220m, indoor
Sluiting: 22-3-2015

Een baan die werd gebouwd volgens het Ton Menkenhal-principe ( 30 x 60 meter baan met daar omheen een 220 meter hardrijbaan.), maar wel in eigen beheer. Het eigendom komt in handen van een stichting waarin behalve de gemeente Leeuwarden ook de twee ijsverenigingen Tjalling en De Koninklijke zitting hebben. De verenigingen hebben hiertoe hun natuurijsbanen aan de Bleekerstraat en de Huizumerlaan moeten opgeven. Er waren voordien pogingen gedaan om tot realisatie van een 400 meterbaan te komen, maar dat bleek niet haalbaar. Op 26 maart 1979 werd de eerste paal geslagen door Atje Keulen-Deelstra.

Een klein stukje verderop opende in september 2015 de nieuwe Elfstedenhal. In oktober 2015 werd de oude baan gesloopt.

 

Nijmegen – Kunstijsbaan Heyendaal

Opening: 8-2-1969
Afmeting: 30 x 60 m, overdekt
Sluiting: 1996

Een overdekte 30 x 60 meterbaan met een tribunecapaciteit van 850 toeschouwers. De opening zou begin januari 1969 plaatsvinden, maar er bleek ammoniak te lekken, waardoor de opening pas een maand later kon plaats vinden. In 1996 is de hal vervangen door het nieuwe Triavium, dat behalve een 30 x 60 meterbaan ook een 333 meter hardrijbaan heeft.

Roosendaal – Leijsdream

Opening: 1978
Afmeting:
Sluiting: midden jaren ‘90

De Zuidwesthallen, met daarin onder meer de ijsbaan, werd 1978 gebouwd door zakenman Jan Leijs. Midden jaren negentig verdween de ijsbaan uit het complex. In 2002 stortte een deel van het dak in na een wolkbreuk. In mei 2009 werd het complex door brand verwoest.

Rotterdam – Ahoy

Opening: 25-2-1971 (?)
Afmeting: 30 x 60m
Sluiting:1976(?)

Begin jaren ’70 is in Ahoy jaarlijks gedurende een aantal weken een 30 x 60 m  ijsbaantje geweest waarop o.a. ijshockey wedstrijden werden gespeeld ( o.a. op 2-12-1972 en op 9-12-1972). Op 25-2-1971 werd in Ahoy een ijshockey wedstrijd  gehouden in het kader van het WK voor C teams.

Rotterdam – Weena hal

Opening: 29-9-1978
Afmeting: 46 x 92.5m, overdekt
Sluiting: 1996

Opening op 29-9-1978, gesloten in 1996, gebouwd volgens het Ton Menken principe. De baan lag in hartje Rotterdam, aan het Weena, naast het Centraal Station. Deze baan is iets groter dan die in Dordrecht, en Leiden. De totale ijsvloer meet 46 x 92.5 m. Om de 30 x 60 meterbaan ligt een 300 meter hardrijbaan van 9 meter breed. Na sluiting werd de ijsbaan omgebouwd tot parkeergarage.

Tilburg - Elzenstraat

Opening: 1938
Afmeting: 52 x 24 m, onoverdekt
Sluiting: 1951

Geopend in 1938 aan de Elzenstraat op het terrein van de Eerste Tilburgse IJsfabriek.

Tilburg – Kunstijsbaan Theresia

Opening: 9-10-1964
Afmeting:
Sluiting: maart 1969

Vanaf 23 september 1963 kon er voor het eerst worden geschaatst op kunstijs. Op 9 oktober 1964 wordt Kunstijsbaan Theresia in Tilburg officieel geopend door burgemeester Becht. Tot die tijd was hier een natuurijsbaan. De ijsbaan was een initiatief van de Stichting Jeugdbelangen St Theresia. In maart 1969 wordt een begin gemaakt met overkapping van deze baan door bouwbedrijf Pelikaan. Na de opening van de nieuwe baan heet deze voortaan Pelikaanhal.

 

Tilburg – Pelikaanhal

Opening: 28-11-1969
Afmeting: 30 x 60 m, overdekt
Sluiting: 1998

Op 28 november 1969 wordt de Pelikaanhal in Tilburg geopend door Prins Claus. Een 30 x 60 meter baan. De naam “Pelikaanhal” is het resultaat van een prijsvraag. Al vanaf midden jaren ’80 wordt gesproken over vervanging of renovatie. Er zijn doorlopend problemen met de ammoniakleidingen, die lekkage vertonen. Uiteindelijk zal de milieuvergunning in 1998 niet meer verlengd worden en zal de baan moeten sluiten. Nieuwe plannen zijn al snel klaar, en ook snel goedgekeurd en gefinancierd. De Pelikaanhal werd in 1998 vervangen door een nieuwe ijshal op Stappengoor ( geopend op 12-09-1998), dat vanaf 2009 deel uitmaakt van de Ireen Wüst ijsbaan. In december 2000 wordt de Pelikaanhal gesloopt.

Valkenburg – Geulhal

Opening: 1981
Afmeting:
Sluiting: ± 2000

In 1961 geopend als evenementenhal, vanaf 1981 ‘s winters als schaatshal. In 2011 is de hal gesloopt. Er werd al vanaf 2000 niet meer geschaatst. Plenkertstraat

 

Vlissingen – Sportfondsenbad Vlissingen

Opening: <
Afmeting: 50 x 30m/ 48 x 20m
Sluiting:  tussen maart 2001 en  maart 2003

In de seizoenen 1997/1998 tm 2000/2001 was deze baan geopend. Mogelijk nog twee jaar langer, en mogelijk ook al eerder

 

Bovenkant van de pagina