1864, het oprichtingsjaar van de Amsterdamsche IJsclub

De oprichting van de Amsterdamsche IJsclub

Hardrijderij op de Amstel op 19 januari 1864

Op 10 januari 1864 organiseerde de Roei- en zeilvereniging "De Hoop" een hardrijderij op de schaats op de Amstel. Bestuursleden van "DE Hoop", aangevoerd door Aug.M.J.Hendrichs organiseerden vanwege het succes een volgend festijn. Op 19 januari 1864 zetten ze een baan uit op de Amstel, timmerden een tribune, versierden het geheel met vlaggen, de muziekkapel blies een vrolijke noot en de baan zoals geheel gebruikelijk was in Friesland, was gereed. 110 deelnemers waaronder 10 Friezen verschenen aan de start.

Cartoon Aug.M.J.Heinrichs, gangmaker oprichting Amsterdamsche IJsclub

Het succes vroeg om meer. Op 21 december 1864 organiseerde een voorbereidende commissie o.l.v. Louis Kuinders een vergadering. Op die gedenkwaardige avond met een echt bestuur, de heren R.Adriani, J.L.Kuinders, P.A.Bundten, Aug.Hendrichs, F.C.Jaski, N.van der Werff en N.Wafelbakker begon de glorieuze geschiedenis van de Amsterdamsche IJsclub (AIJC).

De statuten van de oprichting en de ledenlijst van 1864 zijn bewaard gebleven.

Bovenkant van de pagina