Amsterdamsche IJsclub vergunningen gemeente voor ijsbaan

  1. Vergunning gemeente Amsterdam ijsbaan Singelgracht achter Oranje Kazerne seizoen 1975/1976
  2. Vergunning gemeente Nieuwer-Amstel 28 november 1884 IJsbaan Willemspark
  3. Vergunning gemeente Amsterdam 7 januari 1879 voor ijsbaan Stadsgrachten tussen Thorbeckeplein-Reguliersgracht en Leidsestraat-Koningsplein
  4. Vergunning gemeente Amsterdam 26 augustus 1880 voor organisatie hardrijderijen 1880-1881op Museumplein
  5. Huurcontract Amsterdamsche Sportclub october 1890 terrein Museumplein jaarlijks van 1 november tot 10 april.
  6. Huurovereenkomst terrein achter het Rijksmuseum t.b.v Amsterdamse IJsclub 1895-1900
  7. Huurcontract gemeente Amsterdam 10 februari 1904 terrein Museumplein van 15 november 1903 tot 31 augustus 1916

Vergunning gemeente Amsterdam ijsbaan Singelgracht achter Oranje Kazerne seizoen 1975/1976

Vergunning gemeente Nieuwer-Amstel 28 november 1884 IJsbaan Willemspark

Vergunning gemeente Amsterdam 7 januari 1879 voor ijsbaan Stadsgrachten tussen Thorbeckeplein-Reguliersgracht en Leidsestraat-Koningsplein

Vergunning gemeente Amsterdam 26 augustus 1880 voor organisatie hardrijderijen 1880-1881op Museumplein

De vergunning werd verleend voor het terrein tussen de Paulus Potterstraat en de Hobbemakade, later genaamd het Museumplein.

Huurcontract Amsterdamsche Sportclub october 1890 terrein Museumplein jaarlijks van 1 november tot 10 april.

Het terrein achter het Rijksmuseum, het Museumplein, werd namens het gemeentebestuur verhuurd door de Amsterdamsche Sportclub aan de Amsterdamsche IJsclub in de winterperiode zolang de verhuurster daartoe de beschikking over dit terrein had.


 

Huurovereenkomst terrein achter het Rijksmuseum t.b.v Amsterdamse IJsclub 1895-1900

Notulen gemeenteraad Amsterdam 21 november 1894

 

Afschrift huurovereenkomst 24 juli 1895

 

Huurcontract gemeente Amsterdam 10 februari 1904 terrein Museumplein van 15 november 1903 tot 31 augustus 1916

 

 

Bovenkant van de pagina