Bossche IJsdans Club

Plaats 's-Hertogenbosch
Oprichtingsdatum 1979

Hoogtepunten en geschiedenis

Jheronimus Bosch IJsdansfestival
de Marskramer en de Postbode
21 juli 2016

Het ijsdansen is toegevoegd aan de wereldkampioenschappen in 1952 en het werd een Olympische sport in 1976. Mogelijk hierdoor geïnspireerd telde Nederland in die tijd een aantal grote ijsdansclubs. De belangstelling voor het ijsdansen is teruggelopen en op dit moment is de Bossche IJsdansclub helaas de enige nog overgebleven praktisch levensvatbare ijsdansclub. De leden van deze club komen nu niet alleen uit Den Bosch en omgeving maar ook uit alle omliggende provincies. De leden hebben het er voor over om wekelijks vele kilometers te rijden om hun danssport te kunnen beoefenen.

De teruggelopen belangstelling voor het ijsdansen ligt, denken wij, deels in de moeilijkheidsgraad. Het vraagt behoorlijk doorzetten en vele uren oefenen voordat het daadwerkelijk lukt een (eenvoudige) dans op tempo in de muziek met een partner te kunnen rijden. Vanaf dit punt komt er versnelling in het leerproces en komen moeilijkere dansen binnen bereik. De doorzetters zien dit veelal als een uitdaging.

Veel informatie is te vinden op de website van de Bossche IJsdansclub: http://bijc.nl

De historie van de club wordt uitgebreid beschreven op: http://bijc.nl/historie .

Trainingsavond op Sportiom, 5 maart 2015

Trainingsavond op Sportiom, 5 maart 2015

Georganiseerde tochten en wedstrijden

Social dance events
Uiteraard organiseren ijsdansclubs geen tochten maar wel gezamenlijke danssessies met andere clubs. Immers de dansen zijn zodanig goed beschreven dat, eenmaal je een dans beheerst, je deze evengoed met een andere partner kunt rijden.

Jheronimus Bosch IJsdansfestival
21 juli 2016 kostuum fantasieën

Zo organiseren De Bossche IJsdansclub en de Kölner Eisklub samen zo nu en dan een gezamenlijke danssessie. Afhankelijk waar we de ijsbaan kunnen huren vond dit plaats in Keulen, Geleen of Den Bosch.

​Als afsluiting van het winterseizoen, organiseert de Bossche IJsdansclub traditiegetrouw eind maart 'The Last Dance'. Leden van andere clubs worden uitgenodigd om met zijn allen samen te dansen. Wij ontvangen dan vaak gastrijders uit België en Duitsland.

In het kader van het Jheronimus Bosch Jaar organiseerden wij in juli 2016 het JB-IJsdansfestival. Naast trainingssessies hadden we een gekostumeerde middag op het ijs. (zie foto's).

De laatste avond voor Carnaval, (tja, Den Bosch..), komen de leden traditie getrouw met carnavaleske kledij op het ijs, jawel ook de leden van boven de rivieren!!

Wedstrijden
Bij de Bossche IJsdansclub probeert ieder zijn schaatstechniek te verbeteren maar bovenal is het een recreatieve vereniging. In de 80er en begin 90er jaren werd door de BIJC een enkele maal een wedstrijd georganiseerd maar sindsdien niet meer. Wel doet een aantal leden jaarlijks mee met wedstrijden voor recreanten in Duitsland en Frankrijk. Verder worden er, meest in het buitenland, diverse ijsdans-seminars georganiseerd. Uiteraard probeert men zijn vaardigheden dan te verbeteren maar ook hier is het recreatieve aspect en het ontmoeten van buitenlandse bekenden belangrijk. Op onze website houden wij een kalender bij van al deze evenementen.

De gehele club rijdt de 'Golden Skaters Waltz'
17 dec 2015
IJsbaan Sportiom 's-Hertogenbosch
(foto Tine, BIJC-lid)

 

Bestuursleden

Ons bestuur bestaat uit vijf leden, zij presenteren zich op pagina: http://bijc.nl/bestuur

Bron

Jan Adriaansen van de Bossche IJsdans Club

Voor meer informatie zie de schaatsdiscipline IJsdansen

Locaties

  Adres Van Tot
1 Victorialaan 10. 5213 JE 's-Hertogenbosch

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina