Daventria

Plaats Deventer
Oprichtingsdatum 1849
Opheffingsdatum na 1867

Hoogtepunten en geschiedenis

De Koninklijke ijsclub Dokkum werd heel lang als de oudste ijsvereniging in Nederland beschouwd. Deze ijsclub zou in 1840 zijn opgericht. ’Zou’, want de bewijzen daarvoor werden nooit gevonden. De Dokkumer datering van 1840 is gebaseerd op de eerste hardrijderij voor mannen die in de stad werd gehouden. Al in de jaren ‘80 van de 20e eeuw kwam het museum Het Admiraalshuis in Dokkum met een uitvoerige weerlegging van de oprichtingsdatum. Vermoedelijk is deze ijsclub pas opgericht rond 1866-1867.

Onderzoek door schaatshistoricus Ron Couwenhoven wijst uit dat ijsclub Daventria de eerste ijsclub in Nederland was. In de winter van 1849-1850 trad men ook onmiddellijk als ijsclub naar buiten via een advertentie in de Provinciale Overijsselsche Courant, waarin voor 14 januari 1850 een hardrijderij voor mannen werd aangekondigd.

De oprichting van de ijsclub Daventria had ongetwijfeld te maken met het grote succes van een hardrijderij die op 10 januari 1849 in Deventer was gehouden. Deze hardrijderij werd georganiseerd door een directiecomité.

De ijsclub Daventria telde al snel honderd leden en zou het voorbeeld worden voor talloze ijsclubs die in de volgende jaren vooral in Friesland werden opgericht. Tot wanneer de ijsclub Daventria heeft bestaan, is niet gevonden, maar in 1867 was men nog betrokken bij de organisatie van het jaarlijkse volksfeest op de Worp.

Bron

1. Artikel 'Daventria eerste ijsclub' van Huub Snoep d.d. december 2012 op Schaatsen.nl.

2. Boek 'Hardrijderijen in Friesland, Volkscultuur op het ijs 1800-1900' van Ron Couwenhoven. Zie hoofdstuk 'Beschermheren, bestuursleden en ijsclubs' bladzijden 120 t/m 124.

Fotogalerij

Advertentie hardrijderij 14 januari 1850 op schaatsen ijsclub Daventria, Deventer
Advertentie hardrijderij 14 januari 1850 op schaatsen ijsclub Daventria, Deventer

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina