IJsclub Trynwalden

Plaats Mûnein
Oprichtingsdatum circa 1868

Hoogtepunten en geschiedenis

De ijsclub Trynwalden is in de winter van  1867/1868 opgericht.

De ijsclub beschikt nog over diverse authentieke attributen zoals het allereerste kasboek, diverse notulenboeken, een koektrommel daterend uit 1900 waarin o.a. deelnamekaartjes en inschrijvingsbewijzen bewaard werden.

Ook had de ijsclub reeds in een vroeg stadium een eigen Logo waarin natuurlijk een klassieke Friese doorloper verwerkt was. Zie button
Uit het eerste kasboek dat dateert uit 1868 kunnen we opmaken dat er bij de oprichting van de ijsclub  al 83 leden waren.

De eerste notulen dateren echter pas van 1883, waaruit we kunnen concluderen dat het allereerste notulenboek (vanaf 1868), zoal dat bestond, is zoekgeraakt.

In het 1901 werd TH.Van Welderen Baron Rengers beschermheer van de IJsclub Trynwouden, als bezegeling van dit heugelijke feit schonk de Baron de ijsclub 3 prachtige Chinese wandborden, die nog  altijd een ereplaats aan de wand in café It Mounehoekje hebben.

In 2008 bestond de ijsclub Trynwouden 140 jaar. Klik voor meer historische informatie op deze link.

 

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina