Canon van Kampen mozaïek kunstwerk

Plaats Kampen, Nederland
Kunstenaar Barbara Broekman
Datum onthulling 13-10-2011

Beschrijving

Beschrijving: Mozaïekkunstwerk op de twee ‘rondelen’ in de waterkerende muur. In rood, wit en gele achtergrond kleuren, zijn 50 "vensters" van de Kamper canon gestileerd weergegeven.2 Het schaats motief komt voort uit de periode 1585-1634 Hendrick Averkamp en is verbeeld door een schaatsend paartje1. Helaas is er in het motief een steun geplaatst. De buitenkant van de rondelen is meer zwart, grijs wint getint mozaïek.

Op de traptreden zit in het mozaïek per rondeel een tijdsaanduiding. Van 1000-1800 en van 1800-2010

Opschrift: Er staan bij beide rondelen informatie borden over de delen in de Canon1 (geplaatst door de plaatselijke Lions Club Nederland)Zie hiervoor de foto's op deze pagina.

Achtergrond informatie: Het kunstwerk is geopend door Hans de Jong, waarnemend dijkgraaf van het Waterschap Groot Salland. Cor Adema, initiatiefnemer van de canon en stichtingsvoorzitter Jan Visser waren aanwezig of hebben hier ook een rol ingespeeld.2

'De gemeente Kampen, het waterschap Groot Salland en de provincie hebben elk halve ton gelapt voor het kunstwerk. Een kunstwerk dat uitdrukking zou moeten geven aan de geschiedenis van Kampen en de IJsseldelta. ... Uiteindelijke reageerden 59 beeldend kunstenaars op de advertentie die het bestuur van de stichtingKamper Canon plaatste en werden er vijf uitgenodigd ... om hun ontwerp te presenteren en toe te lichten.Uiteindelijk won Barbara Broekman uit Amsterdam de opdracht met haarvoorstel voor een mozaïek op de twee ‘rondelen’ in de waterkerende muur op het plein. Zij koos voor een illustratief en kleurrijk kunstwerk waarin de vijftig ‘vensters’ van de Kamper canon gestileerd vermengd zijn met een sprankelend kleurenpalet. Dit voor wat betreft de binnenkant van de rondelen; de buitenkant is een spannend en qua kleur meer gedekt mozaïek dat verwijst naar wind en woest wervelend IJsselwater.'2

Het beeld van het schaatsend paartje1, wat als voorbeeld dienst doet is curieus genoeg niet van een schilderij van Hendrick Avercamp, maar van zijn neef Barent, die vermoedelijk werd opgeleid door zijn oom. Het kenmerk komt voor op het schilderij IJsvermaak, gedateerd c.1655 en bevind zich in een particuliere collectie.3

Locatie

Op de rondelen tussen het van Heutzplein en Oude straat. Aan de binnenkant staan de voorstellingen.

Precieze locatie via Google maps: Schaatsbeelden in de openbare ruimte

GPS: 52.56175, 5.91398

Bron

  1. www.entoen.nu: Kampen; Hendrik Avercamp
  2. KamperAlmanak.nl: Karel de Goeij Kampen in 2011 -  Een inspirerend mozaiek (PDF)
  3. Informatie C. van Staaveren: 'Winters van Weleer', p77, welke verscheen bij de gelijknamige tentoonstelling in het Mauritshuis van 14 november 2001 - 5 februari 2002. ISBN 90 400 9574

Fotogalerij

Canon van Kampen mozaïk kunstwerk - Kampen - Barbara Broekman
schaatstafereel, zie informatie bord om tafereel beter te zien Foto: C. van Staaveren (04-05-2019)
Canon van Kampen mozaïk kunstwerk - Kampen - Barbara Broekman
©Foto: A. van Ittersum (16-09-2019)
Canon van Kampen mozaïk kunstwerk - Kampen - Barbara Broekman
Buitenkant rondeel met schaatsers Foto: C. van Staaveren (04-05-2019)
Canon van Kampen mozaïk kunstwerk - Kampen - Barbara Broekman
Informatiebord van 1000 - 1800 Foto: C. van Staaveren (04-05-2019)
Canon van Kampen mozaïk kunstwerk - Kampen - Barbara Broekman
©Foto: A. van Ittersum (16-09-2019)
Canon van Kampen mozaïk kunstwerk - Kampen - Barbara Broekman
©Foto: A. van Ittersum (16-09-2019)
Canon van Kampen mozaïk kunstwerk - Kampen - Barbara Broekman
Rondeel van 1800 -heden Foto: C. van Staaveren (04-05-2019)
Canon van Kampen mozaïk kunstwerk - Kampen - Barbara Broekman
Informatiebord van 1800 - heden Foto: C. van Staaveren (04-05-2019)
Canon van Kampen mozaïk kunstwerk - Kampen - Barbara Broekman
Overzicht van beide rondelen Foto: C. van Staaveren (04-05-2019)

Kampen

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina