De Baanveger

Plaats Grou, Nederland
Kunstenaar Karianne Krabbendam (1951 - )
Datum onthulling 21-2-1991

Beschrijving

Beschrijving: Bronzen beeld van een baanveger op een marmeren sokkel.  

Opschrift: De baanveger, Aangeboden door IJswegencentrale Idaarderadeel, 1940 - 19901

Achtergrond informatie: 

Het beeldje werd op 21 februari 1991 onthuld door de vertrekkende Sint Piter2 met hulp van burgemeester Bernard Holtrop, die ook voorzitter was van de IJswegencentale Idaarderadeel. Het beeld werd provisorisch geplaatst omdat de vorst in de grond zat.3

Het beeld de baanveger is tussen 6 en 9 september 1991 gestolen4 / vernield6  - van zijn plek aan de Tsjettelhûs, bij het plaatselijke café (De Bierhalle).5 'De gemeente Boarnsterhim. de VVV, de GWHI Grou (Grouster Winkeliers, Handelaren en Industriëlen), de IJswegencentrale Idaarderadeel en Pleatslik Belang en de horeca vereniging6 brachten gezamenlijk het bedrag bijeen om kunstenares en ex-inwoonster van Grou Karianne Krabbendam een geheel nieuw beeld te laten maken. Anderhalf keer zo groot ditmaal, en met extra pinnen in de voeten om te voorkomen dat het beeld opnieuw ten prooi valt aan banditisme.'5

'Zaterdagmiddag 15 februari 1992 mocht Sint Piter voor de tweede maal in zijn leven het beeldje 'De Baanveger' onthullen. Vorig jaar viel hem dat genoegen eveneens ten deel, maar na zeven maanden trokken vandalen het bronzen kereltje van zijn sokkel. Van het beeldje werd nooit een spoor teruggevonden.'5 'Burgemeester Bernard Holtrop, ook weer aanwezig bij de onthulling van de nieuwe baanveger, beloofde goed op het kleinood te zullen passen. Een eerste stap in de goede richting is, dat het beeldje niet zoals vorig
jaar bij de ingang van de plaatselijke Bierhalle komt te staan. De baanveger krijgt zijn plekje om de hoek, een
plaats die volgens Holtrop minder uitnodigt tot vandalisme.'5

Locatie

1e locatie: Tsjettelhûs, bij het plaatselijke café (De Bierhalle)

2e locatie: Voor It Terpspaad 5 tussen openbaar groen en bank. It Terpspaad begint is bij Kruising Molenpad en Hoofdstraat

Precieze locatie via Google maps: Schaatsbeelden in de openbare ruimte

GPS: 53.09572, 5.83955

Bron

  1. KD 28 - kaft achterblad, pag. 3
  2. Sint Piter is de goedheiligman die elk jaar op de zaterdag voor zijn verjaardag (van 21 februari) van Spanje naar het Friese dorp Grouw komt en daar zijn boot aanlegt aan de Nieuwe Kade.

    Volgens een legende is hij de broer van Sinterklaas die naar Grouw trok om pakjes te brengen toen Sinterklaas het dorp vergeten was. De oorsprong van het feest is echter anders en startte als een voorjaarsfeest ter verering van Sint-Petrus. NL.wikipedia.org: Sint Piter

  3. Delpher - Leeuwarder Courant: 22-2-1991, p9; Onbekende baanveeger geëerd met beeld
  4. Delpher - Leeuwarder Courant: 11-9-1991, p17; Beeldje baanveger in Grou gestolen
  5. Delpher - Leeuwarder Courant: 17-2-1992, p11; Tweede baanveger door Sint Piter onthult
  6. Kunstwacht Leeuwarden: De baanveger

Fotogalerij

Baanveger - Grou - Karianne Krabbendam
Foto: C. van Staaveren (16-02-2019)
Baanveger - Grou - Karianne Krabbendam
Foto: C. van Staaveren (16-02-2019)
Baanveger - Grou - Karianne Krabbendam
Foto: C. van Staaveren (16-02-2019)
Baanveger - Grou - Karianne Krabbendam
Foto: C. van Staaveren (16-02-2019)
Baanveger - Grou - Karianne Krabbendam
Foto: C. van Staaveren (16-02-2019)
Baanveger - Grou - Karianne Krabbendam
Foto: C. van Staaveren (16-02-2019)
Baanveger - Grou - Karianne Krabbendam
Foto: C. van Staaveren (16-02-2019)

Grou

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina