Pim Mulier

Plaats Witmarsum, Nederland
Kunstenaar Frank Zeilstra (1958 - )
Datum onthulling 1986

Beschrijving

Beschrijving:  Bronzen buste van Pim Mulier op latere leeftijd, op een sokkel van baksteen

Opschrift: KF. Pim Mulier, 1886 - 1986

Achtergrond informatie: 

Willem Johan Herman '(Pim) Mulier (Muljee) werd geboren op 10 maart 1865 op Aylva State in Witmarsum als zoon van Roelina Johanna Alberda en mr. Tjepke Mulier, burgemeester van Wûnseradiel. In 1867 is de familie Mulier verhuisd naar Haarlem, omdat mr. Mulier daar burgemeester werd. ...

In 1889 richtte Pim de Nederlandsche Athletiek en Voetbal Bond op, met zichzelf als eerste voorzitter. Later werd dit de Nederlandse Voetbal Bond, de voorloper van de huidige KNVB. Tegen de zin van Mulier haalden ze Atletiek eraf en hij richtte daarna meteen de Atletiekbond op. ...

Hij haalde de onbekende sport cricket naar ons land en werd voorzitter van de Nederlandse Cricket Bond. Als er een was die wist hoe je een sport moest organiseren en in stand moest houden, dan was dit de jonge Pim Mulier wel. Tijdens zijn studie in Engeland maakte hij kennis met sporten als hockey, bandy (ijshockey met hockeystick en bal) en tennis. Hij rustte niet, voordat ook deze sporten in Nederland werden beoefend. In 1884, Pim Mulier was toen pas 19 jaar, richtte hij in Haarlem de eerste Nederlandse tennisclub op. Ook werd dankzij hem op een bevroren vijver de eerste bandy-wedstrijd gespeeld. Uit dat bandy kwam het veldhockey voort.

Pim Mulier schaatste graag en in 1890 reed hij in zijn eentje de Elfstedentocht. Hiermee gaf hij de aanzet tot de organisatie van de eerste Elfstedentocht. De tocht volbracht hij later nog twee keer: in 1912 en 1917 in georganiseerd verband. In 1892 werd hij voorzitter van de International Union of Skating Asociations, een internationale schaatsrijdersbond.

Pim Mulier kunnen we kenmerken als de grote sportpromotor van Nederland. Gebruikmakend van zijn vele relaties en doorzettingsvermogen, zorgde hij ervoor dat sport een belangrijke plaats kreeg in militaire dienst. Ook propageerde hij sport en lichaamsbeweging op de scholen. Hij is tomeloos in de weer geweest met veelzijdige activiteiten en op zijn initiatief is de wandelvierdaagse van Nijmegen gestart. Hij speelde tevens een grote rol bij de oprichting van het Nederlandsch Olympisch Comité in 1912.'1

'Ondanks dat Pim Mulier al op op zeer jonge leeftijd uit Witmarsum is vertrokken, hield hij een band met zijn geboorteplaats. Hierdoor ontstond, vanaf ongeveer zijn 30ste jaar, de interesse voor het kaatsen. ...

Op Pinkstermaandag in 1900 schonk Mulier de N.K.B. de zilveren wisselbal voor de winnaars van de ‘Bond’, toen deze wedstrijd in Witmarsum werd verkaatst. In datzelfde jaar maakte de kaatsvereniging Wytmarsum Mulier beschermheer van de vereniging. Mulier schonk elk jaar een extra prijs aan Wytmarsum voor de winnaars van de ‘grote partij’. Meestal was dit een verzilverde of vergulde medaille, maar ook heeft hij een aantal keren een zilveren lepel geschonken. Op hoogtij dagen, zoals bij jubilea van de kaatsclub, kwam hij vaak persoonlijk naar zijn geboorteplaats.'2

'In 1954 overlijdt beschermheer Pim Mulier in Den Haag. Als eerbetoon gaat de kaatsvereniging vanaf dat moment verder onder de naam Pim Mulier. Uiteraard is hiervoor toestemming gevraagd aan de familie Mulier.'1

Het beeld is geplaatst ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Keatsferiening "Pim Mulier" (Kaatsvereniging).In Witmarsum heet ook de voetbal vereniging Pim Mulier en is er ook een Mulierlaan.

Mulierlaan in Witmarsum
Mulierlaan in Witmarsum
Foto: C. van Staaveren

Pim Mulier wordt bij vele sporten herdacht. Zo krijgt de winnaar van de Elfstedentocht sinds 1955 de Pim Mulier-wisselprijs.4,6

Locatie

Aan de Pingjumerstraat (dit is het verlengde van de Mulierlaan), bij de kruising met het Kerkplein, net buiten de begraafplaats.

Precieze locatie via Google maps: Schaatsbeelden in de openbare ruimte

Alle schaatskunst in de openbare ruimte gerelateerd aan de Elfstedentocht is hier te vinden

GPS: 53.1024, 5.46699

Fotogalerij

Pim Mulier - Witmarsum - Frank Zeilstra
Foto: C. van Staaveren (16-2-2019)
Pim Mulier - Witmarsum - Frank Zeilstra
Foto: C. van Staaveren (16-2-2019)
Pim Mulier - Witmarsum - Frank Zeilstra
Foto: C. van Staaveren (16-2-2019)
Pim Mulier - Witmarsum - Frank Zeilstra
Foto: C. van Staaveren (16-2-2019)
Pim Mulier - Witmarsum - Frank Zeilstra
Foto: C. van Staaveren (16-2-2019)

Witmarsum

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina