Schaatser

Plaats Sas van Gent, Nederland
Kunstenaar Alice Hamerlinck (16-09-1924 - 22-11-2005)
Datum onthulling 8-1986

Beschrijving

Beschrijving: In witte steen gebogen schaatser die zijn schaatsen aantrekt. Het beeld was ongeveer één meter hoog.1

Achtergrond informatie: Alice (Liezy) studeerde in Gent aan de opleiding Sierkunst. Door de sluiting van de CSM fabriek in 1986, werd ook haar ouderlijk huis, waar zij nog met haar zus woonde, snel gesloopt. Alice ging in de Tulpstraat 3 wonen en haar beelden werden opgeslagen bij de gemeente. Nog in het zelfde jaar werd De Schaatser om acht uur s'ochtends in haar voortuintje gedeponeerd.1

Het beeld was in 1956, door foto's, ingestuurd (samen met een beeld genaamd 'Dooi') voor een wedstrijd in het kader van de Kunstprijs van de sport. Deze wedstrijd was uitgeschreven door het Prins Bernard Fonds om de belangstelling van kunstenaars voor de inzendingen bij de kunstolympiade te vergroten. Het beeld is echter nooit beoordeeld, omdat alleen foto's insturen niet voldoende was en het beeld nooit naar Amsterdam is gezonden.1

Ongeveer 2001 is het beeld verwijderd uit de tuin, net als enkele andere beelden, ze waren stuk gegaan en er was een andere eigenaar.2

Locatie

Het beeld stond in de voortuin van tulpstraat 3 in Sas van Gent.

Precieze locatie via Google maps: Schaatsbeelden in de openbare ruimte

GPS: 51.2269, 3.79765

Bron

Met dank aan René & Peter van der Krogt van Mens & Dier in Steen & Brons voor het beschikbaar stellen van de informatie over dit beeld.

  1. BN De Stem; 30-08-2007, George Sponselee: Versteend Verleden: Liezy's schaatser zoekt een ander tuintje
  2. Informatie van Colleen van Seventer dd 9-5-2021 en Tine en Evert van Gelder dd 15-7-2021

Fotogalerij

Sas van Gent

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina