Jubileumboeken ijsbonden

schaatscultuur

Naast de vele ijsclubs in Nederland hebben ook andere ijsbonden een jubileumboek uitgebracht waarin veel historische informatie staat over schaatscultuur in Nederland. Deze zijn in onderstaand overzicht opgenomen.

Jaar
Jubileum

Organisatie

Titel jubileumboek

Jaar
Oprichting

1907

Nederlandschen Schaatsenrijders Bond

Gedenkboek van den Nederlandschen Schaatsenrijdersbond 1882-1907,
Geschreven door Dr. J.A. Schutter 1ste secretaris.

1882

1920

IJsbond Hollands Noorderkwartier

Gedenkboek van den ijsbond "Hollands Noorderkwartier", 1895-1920

1895

1932

KNSB

Gedenkboek van den Koninklijken Nederlandschen Schaatsenrijdersbond 1882 – 1932

1882

1936 Friesche IJsbond Gedenkschrift van den Frieschen IJsbond 1886-1936 1886

1957

KNSB

'Van Jaap Eden tot Kees Broekman'
Koninklijke Nederlandsche Schaatsrijders Bond 75 Jaar

1882

1982

KNSB

Niet over één nacht ijs
Geschiedschrijving van de schaatssport in Nederland t.g.v. het 100-jarig bestaan van de KNSB

1882

1993

Gewest Zuid-Holland van de KNSB

Honderd  jaar schaatssport in Zuid-Holland

1893

  IJsbond Alblasserwaard

1893 - 1993 Ysbond Alblasserwaard 100 jaar

1893

1995

Gewest Noord-Holland Utrecht van de KNSB

100 jaar Winter jubileumboek

1895

1996

Landelijke vereniging van Schoonrijders

Het schaatsenrijdersboek
Gedenkboek bij het 50 jaar jubileum van de Landelijke Vereniging van Schoonrijders

1946

1999

Bond van IJsclubs (nu gewest Friesland van de KNSB)

Yn streken
Tachtig jaar Bond van IJsclubs in twee eeuwen Friese schaatssport

1919

2007

KNSB

'Nederland Schaatsland'
Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijdersbond 125 jaar

1882

2008

Gewest Drenthe van de KNSB

Iezers oer’t ies
75 jaar gewest Drenthe van de KNSB

1933

2011

Friesche IJsbond

'HET SCHAATSENRIJDERSLAND BIJ UITNEMENDHEID'
125 Jaar Friesche IJsbond

1886

  Landelijke vereniging van Schoonrijders

Evert Lautenbach en het schoonrijden in Nederland.

Is geschreven naar aanleiding van het 65 jarig bestaan van de LVS in 2011.
1946

2013

Gewest Noord Brabant - Limburg - Zeeland

2013 -1963, 50 jaar Gewest Noord Brabant - Limburg - Zeeland

1963

2017

Bond van IJsclubs Ooststellingwerf

75 jaar Bond van IJsclubs Ooststellingwerf 1942 - 2017

1942

2022 Landelijke vereniging van Schoonrijders 75 jaar Schoonrijden LVS
Huub Snoep en Ron Couwenhoven
1946

 

Bovenkant van de pagina