UGB (Uniforme Gegevens Beschrijving) UGB Y-1921-01

Y-1921-01

Terreinkaart van Noord-Holland benoorden het Noordzee-Kanaal


Rubriek Herkomst Kenmerk
Titel van de kaart Kaart

Terreinkaart van Noord-Holland benoorden het Noordzee-Kanaal
Vierde, verbeterde druk derOfficiëele IJskaart  van den IJsbond "Hollands Noorderkwartier"
Ten dienste der Schaatsenrijders, bevattende de voornaamste waterwegen en in het Bizonder de verkeerswegen der aangesloten Afdeelingen.

Jaar van uitgifte Kaart

1921

Druk Kaart 4e druk
Oplage    
Prijs Kaart

Papier Fl 0,10 voor leden van aangesloten afdeelingen

Uitgever Kaart

IJsbond Hollands Noorderkwartier (IJ.H.N.)

Ontwerper – Cartograaf Kaart

J. Cock, Alkmaar de vice voorzitter van de IJ.H.N.

Drukker Kaart

Lith. J.L.W. Seyffardt, Amsterdam

Kaartnummer / totaal serie
(bijv. 1/1 of 2/3)
Waarneming 1/1
Schaal Kaart

1:150.000

Plaats van Legenda Kaart Rechts bovenaan
Plaats van Windroos Kaart Rechts onderaan
Formaat inclusief Marge (h x b) Waarneming

56,5 x 42,5 cm

Formaat exclusief marge (kader)  (h x b) Waarneming

51 x 36,5 cm

Formaat gevouwen  (spiegel) (h x b) Waarneming

21 x 9,5 cm

Aantal segmenten in 1 kolom (boven naar beneden) Waarneming 6
Aantal segmenten in 1 rij
(van links naar rechts) 
Waarneming 2
Aantal kleuren en ondergrond kleur Waarneming

Rood-Blauw-Zwart op grauw-witte ondergrond

Beschrijving voorzijde (= binnenzijde) Waarneming

Kaart met boven het kader:
Feestgave van den Nederlandsche SchaatsenrijdersbondTer gelegenheid van het zilveren jubileum van den Ijsbond Hollands-Noorderkwartier op den 21 dec. 1920

Beschrijving achterzijde (= buitenzijde) Waarneming

Spiegel bedrukt met titel van de kaart, de ontwerper, de drukker en de prijs.

Kenmerkende verschillen met eventuele vorige druk    
Bronnen, noten en/of referenties Kaart

Bovenaan de spiegel staat nog:
Bekroond: Zilv. Medaille Wintersport
Nat. Tentoonstelling 1904, 's-Gravenhage.

   

 

 

Bovenkant van de pagina