UGB (Uniforme Gegevens Beschrijving) UGB Y-1938-01

UGB Y-1938-01

Kaart der belangrijkste IJswegen in Noord- en Zuid-Holland


Rubriek Herkomst Kenmerk
Titel van de kaart Kaart

Kon. Ned. Toeristenbond (ANWB)
Kaart der belangrijkste IJswegen in Noord- en Zuid-Holland

Jaar van uitgifte Dossier-01

1938?
In of na 1935, maar voor 1957

Druk Dossier-01 1e druk
Oplage Dossier-01 Beperkt
Prijs Dossier-01

N.v.t

Uitgever Kaart

ANWB

Ontwerper – Cartograaf Dossier-01

Onbekend

Drukker Dossier-01

Onbekend

Kaartnummer / totaal serie
(bijv. 1/1 of 2/3)
Waarneming 1/1
Schaal Kaart

1:200.000

Plaats van Legenda Kaart

Links bovenaan, zeer beknopt

Plaats van Windroos Waarneming

Niet aanwezig

Formaat inclusief Marge (h x b) Waarneming

69  X 53,5 cm.   Ook vastgelegd 73,5 X 57 cm

Formaat exclusief marge (kader)  (h x b) Waarneming

67 X 50 cm

Formaat gevouwen  (spiegel) (h x b) Waarneming

10,5 X 10,5 (1)    -   29,5 X 10,5  (2)   -  29,5 X 21 (3)

Aantal segmenten in 1 kolom (boven naar beneden) Waarneming  
Aantal segmenten in 1 rij
(van links naar rechts) 
Waarneming  
Aantal kleuren en ondergrond kleur Dossier-02

Zwart op grauw  gele achtergrond

Beschrijving voorzijde (= binnenzijde) Waarneming

Het in kaart gebrachte gebied is Noord- en Zuid-Holland. Links boven aan de kaart staan alfabetisch de namen van Vaarten, Sloten, Plassen genoemd genummerd van 1 - 152. Op de kaart staan de nummers weer aangegeven bij de desbetreffende waterweg. Opmerkelijk is wel dat een aantal nummers ontbreekt in de lijst en op de kaart. Kennelijk heeft er op zeker moment een selectie plaatsgevonden, maar wenste men niet meer tot hernummering over te gaan. 

Beschrijving achterzijde (= buitenzijde) Waarneming

Geheel blanco

Kenmerkende verschillen met eventuele vorige druk Waarneming N.v.t.
Bronnen, noten en/of referenties Dossier-01

Kaart aangetroffen in archief ANWB. De ANWB kreeg het predicaat Koninklijk in 1935 en de dijk naar Marken (1957) en de verlengde pieren bij IJmuiden (1960) ontbreken. Doordat de ANWB in de periode 1934 (IJskaarten uitgegeven met de ZHIJ) en 1942 (IJskaarten uitgegeven met de IJHN) zeer actief was is aannemelijk te maken dat rond 1938 deze kaart is samengesteld. In die periode zijn ook de eerste IJswegwijzers geplaatst (onthuld). Mogelijk is de kaart intern gebruikt voor ijsberichten.

Kaart is commercieel niet aangetroffen, bovendien is opmerkelijk dat de IJswegen genummerd zijn van 1 -152, maar dat een aantal nummers niet met name genoemd zijn. Als de kaart commercieel zou zijn uitgegeven dan zou het aannemelijk zijn dat een hernummering plaatsgevonden had. In het archief waren wel 2 exemplaren aanwezig, doch zal de oplage beperkt geweest zijn.

Bronnen, noten en/of referenties Dossier-02

In archief zijn in ieder geval  op één kaart, maar misschien op beide kaarten  de waterwegen in Zuid-Holland gedeeltelijk rood en blauw ingekleurd, reden onbekend.

Onder de titel van de kaart staan 152 waterwegen (IJswegen) genoemd.

Uitzoekpunten en opmerkingen

 

Zoek in Regionaal archief Alkmaar bij kranten z.i. ijskaart. Bij kranten de Alkmaarsche Courant van 31 december 1934. Margadant was van district Alkmaar, en Trouw van de IJHN. Hebben zij deze kaart wellicht mede ontworpen? Notulen boek nakijken van IJHN in deze.

Wegwijzers IJsbond, de eerste geplaatst op 3-1934 (z.i. wegwijzers IJsbond zie Telegraaf 5-3-1934)

 

Bovenkant van de pagina