UGB (Uniforme Gegevens Beschrijving) Y-1942-03

Y-1942-03

IJswegen Hoorn naar Enkhuizen-Medemblik


Rubriek Herkomst Kenmerk
Titel van de kaart Kaart

IJswegen Hoorn naar Enkhuizen-Medemblik

West - Friesland

Jaar van uitgifte Dossier 02/03 1942
Druk   1e druk
Oplage    
Prijs Dossier-02 Papier f 0,35, bij aanschaf alle drie f 0,75  (leden ANWB en IJHN)
f 0,70 bij aanschaf alle drie f 1,50 (niet leden)
Uitgever Kaart IJsver. Hollands Noorderkwartier en Ned. Toeristenbond A.N.W.B.
Ontwerper – Cartograaf   J(an) Trouw
Drukker Dossier-01 K 92 zou voor Alcar – Amsterdam staan.
Kaartnummer / totaal serie
(bijv. 1/1 of 2/3)
Waarneming 1/1. Kaart is wel tegelijk met twee andere kaarten van Noord-Holland uitgegeven.
Schaal Waarneming 1:50.000
Plaats van Legenda Kaart Links
Plaats van Windroos Kaart Rechts onderaan
Formaat inclusief Marge (h x b) Waarneming

36,5 x 52 cm

Formaat exclusief marge (kader)  (h x b) Waarneming

33,5 x 50 cm

Formaat gevouwen  (spiegel) (h x b) Waarneming 18 x 13 cm 
Aantal segmenten in 1 kolom (boven naar beneden) Waarneming 2 - ook andere verdelingen komen voor, dus waarschijnlijk niet gevouwen verkocht
Aantal segmenten in 1 rij
(van links naar rechts) 
Waarneming 5 - ook andere verdelingen komen voor, dus waarschijnlijk niet gevouwen verkocht
Aantal kleuren en ondergrond kleur Waarneming

Licht Blauw-donker Blauw-Zwart op grauw-witte ondergrond

Beschrijving voorzijde (= binnenzijde) Waarneming Kaart 
Beschrijving achterzijde (= buitenzijde) Waarneming Geheel blanco
Kenmerkende verschillen met eventuele vorige druk Waarneming n.v.t.
Bronnen, noten en/of referenties Dossier 01

Zie hiervoor www.hongs.nl/knum.asp zowel ‘achtergrond’, als ‘de lijst’

Bronnen, noten en/of referenties Dossier 02 In een “WaterKampioen” uit 1942 stond het volgende stukje over de ijswegenkaarten: Vele watersportmenschen zijn ook ’s winters op het water te vinden, wanneer dat in de ban van het ijs ligt. Zij zullen daarom met vreugde de verschijning van een drietal ijskaarten van Noord-Holland begroeten, die door de Nederlandschen Toeristenbond A.N.W.B., samen met de IJ.H.N., zijn uitgegeven. Deze laatste initialen beteekenen IJsvereniging Hollands Noorderkwartier, d.i. de bekende IJsbond, die ons ’s winters op zulke mooie steden- en dorpentochten vergast. Als twee zulke lichamen  samenwerken, mogen wij iets goeds verwachten en zoo is het. De kaarten zijn eenvoudig en daardoor goedkoop, maar zij geven juist wat de ijstoerist noodig heeft. De kaarten heeten: “Waterland, IJswegen Amsterdam-Zaandam naar Marken-Volendam”, “Noord Holland I, IJswegen Alkmaar-Hoorn naar Purmerend-Zaanstreek”, en “Westfriesland, IJswegen Hoorn naar Enkhuizen-Medemblik”.  De prijs is per stuk f 0.35, per stel f 0.75,  althans voor leden van de A.N.W.B. en IJ.H.N., voor niet leden het dubbele. Zij zijn verkrijgbaar bij alle bondsbureaux.
Bronnen, noten en/of referenties Dossier 03 De Gooi en Eemlander (09-11-1942) z.i. IJswegen Noord-Holland
Dagblad voor Noord-Holland (03-12-1942) z.i. IJswegen Noord-Holland
Bronnen, noten en/of referenties Bronnen Zwerven op de schaats door Holland – K.Sikkema 1942
     

 

Bovenkant van de pagina