Abe Sinnema

Categorie Schaatsenmaker
Naam Sinnema, Abe
Geboren Wergea / 9-11-1890
Overleden Leeuwarden / 27-4-1988

Beschrijving

Abe Sinnema maakt in Wergea al op jonge leeftijd schaatshouten voor schaatsenmakers aldaar. In juni 1919 komt hij naar Leeuwarden. Hij is dan metselaar van beroep. In de jaren twintig begint hij zelf ook schaatsen te monteren. Hij betrekt de ijzers van onder anderen Kees Meinderts in Wergea. In 1924 koopt hij slechts enkele paren ijzers, maar in 1929 maar liefst 166 paar. In de jaren dertig is Abe Sinnema een bekende schaatshoutmaker in Leeuwarden. Op de houten zet hij zijn eigen naamstempel. In de Leeuwarder Courant van 19 december 1939 adverteert hij als volgt: ‘Schaatsenreparatie. Het van ouds vertrouwde en bekende adres, één paar ƒ 1,15, één hout 65 ct. Uitgewerkte modellen een weinig verhoging. Sinnema Oostersingel 80, Leeuwarden.’ Een soortgelijke advertentie staat nog in het Overijsselsch Dagblad van 30 januari 1956. Het is niet waarschijnlijk dat hij dan nog zelf schaatsen maakt, wel repareert hij dan nog houten schaatsen.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Friese doorloper, Friese schaats
Vestigingsplaats Leeuwarden
Periode 1924 - 1940
Reclame Advertentie Leeuwarder Courant

Merktekens

Afbeelding merkteken A.Sinnema Leeuwarden
(in een ovaal)

Fotogalerij

Veiligheidsschaats schaatshoutzetter A.Sinnema, Leeuwarden
Veiligheidsschaats schaatshoutzetter A.Sinnema, Leeuwarden
Merkteken Veiligheidsschaats schaatshoutzetter A.Sinnema, Leeuwarden
Merkteken Veiligheidsschaats schaatshoutzetter A.Sinnema, Leeuwarden
advertentie Sinnema Leeuwarder courant 20 december 1939
advertentie Sinnema Leeuwarder courant 20 december 1939
advertentie Sinnema Leeuwarder courant 30 januari 1956
advertentie Sinnema Leeuwarder courant 30 januari 1956

Leeuwarden

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina