A.J. de Looff

Categorie Schaatsenmaker
Naam Looff, A.J. de
Geboren Wissenkerke / 18-4-1902

Beschrijving

Zoon van de smid Thomas de Looff (Wissenkerk, 1867 – Wissenkerke, 1960), die omstreeks 1925 de smederij van zijn vader overneemt. Hij maakt naast het dagelijkse smidswerk metalen kunstschaatsen. De schaats moet onder de schoen worden geschroefd. Ze worden in en buiten Noord-Beveland verkocht. De Looff maakt de schaatsen altijd ’s avonds na het gewone smidswerk. Hij is een preciese vakman. In de oorlog is hij er mee gestopt

In mei 1936 trouwt Anthonie Jan, hij is dan smid van beroep, en heeft dan al de smederij van zijn vader overgenomen.

 

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Aangepast door Wiebe Blauw, 2018

Produktie

Type schaats Metalen kunstschaats
Vestigingsplaats Wissenkerke
Periode 1925 - 1942

Merktekens

Wissenkerke

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina