Albert Lolkes Smid

Categorie Schaatsenmaker
Naam Smid, Albert Lolkes
Geboren Hindeloopen / 7-4-1831
Overleden Hindeloopen / 5-4-1895

Beschrijving

Zoon van de smid Lolke Jelles Smid (Hindeloo­pen, 1783-1853). Zijn tien jaar oudere broer neemt na de dood van hun vader de smederij over en Albert is dan smidsknecht bij zijn broer. Later krijgt hij zelf een smederij aan de Tuinen. De broers Smid hebben dan elk een smederij in Hindeloopen. In 1879 neemt Albert de smederij van Jorritsma aan ’t Oost over. In De Navorscher van 1885 wordt gesproken van ‘Hindelooper’ schaatsen zonder vermelding van de maker ervan. Aangezien Albert Smid al vanaf circa 1865 smid is in Hindeloopen, is het aannemelijk dat hij de maker is van de ‘Hindelooper’ schaatsen, immers hij heeft al een langere traditie van schaatsenmaken kunnen opbouwen. Waarschijnlijk maakten ook zijn vader en zijn broer al schaatsen. De elfstedenrijder Ype Smid uit Hindeloopen die in 1929 tweede was in de Tolhúster Tocht en derde in de Elfstedentocht van 1933 is geen kleinzoon van Albert Smid.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Friese schaats
Vestigingsplaats Tuinen
Hindeloopen
Periode 1880

Merktekens

Hindeloopen

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina