Albert van der Lende

Categorie Schaatsenmaker
Naam Lende, Albert van der
Geboren Kuinre / 1-4-1856
Overleden Wolvega / 15-5-1894

Beschrijving

Albert van der Lende, de zoon van bakker Coenraad (Coendert) van der Lende, is grofsmid van beroep. Hij voegde in zijn oudste advertenties aan zijn achternaam Cz toe, dat Coenraadzoon betekent.
Uit advertenties valt af te leiden dat hij een smederij had aan de Hoofdstraat midden in het dorp Wolvega, naast ’t Logement Bosscha, vanaf 1884 tot aan zijn overlijden op 38-jarige leeftijd in 1894 in Wolvega (gelegen in de gemeente Weststellingerwerf).
Hij maakte vooral kook- en kolomkachels, tangen, poken, kolenscheppen enz. Daarnaast adverteerde hij ook met met ‘zijn welbekende eigengemaakte schaatsen voor f 2,50 per paar’.
In 1894 is zijn weduwe genoodzaakt de smederij te verkopen.

 

Bron

Aad van den Ouweelen, 2019

Produktie

Vestigingsplaats Hoofdstraat
Wolvega
Periode circa 1884 - 1894

Reclames

Advertentie 1884 schaatsenmaker A. van der Lende, Wolvega
Advertentie schaatsenmaker A. van der Lende, Wolvega Opregte Steenwijker Courant d.d. 13 oktober 1884
Advertentie 1887 schaatsenmaker A. van der Lende, Wolvega
Advertentie schaatsenmaker A. van der Lende, Wolvega Oprechte Steenwijker Courant d.d. 17 januari 1887
Advertentie 1888 schaatsenmaker A. van der Lende, Wolvega
Advertentie schaatsenmaker A. van der Lende, Wolvega Oprechte Steenwijker Courant d.d. 17 december 1888
Advertentie 1890 schaatsenmaker A. van der Lende, Wolvega
Advertentie schaatsenmaker A. van der Lende, Wolvega Oprechte Steenwijker Courant d.d. 6 januari 1890
Advertentie 1894 verkoop smederij A. van der Lende, Wolvega
Advertentie verkoop smederij A. van der Lende, Wolvega Opregte Steenwijker Courant d.d. 10 december 1894

Wolvega

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina