Andries Dirks Bearstra

Categorie Schaatsenmaker
Naam Bearstra, Andries Dirks
Geboren Bears Fr / 5-1-1806
Overleden Suwâld / 22-7-1883

Beschrijving

In de Leeuwarder Courant van 9 januari 1829 adverteert A.H. de Boer, koopman in IJzerwaren te Leeuwarden, met: ‘Beste Vriesche Schaatsen als Tietjerkster’. De advertentie geeft aan dat in Ty­tsjerk een schaatsenmaker moet hebben gewoond. De vraag is wie dat was. Bij de volkstelling van 1829 komt maar één smid in de registers van Ty­tsjerk voor: Andries Bearstra. Zijn broer Sake Dirks Bearstra is echter ook smid. Dat blijkt in maart 1828 wanneer Sake het overlijden van zijn buurman Jochem Inia aangeeft bij de Burgerlijke Stand. Als beroep wordt bij Sake Dirks Bearstra dan aangegeven dat hij grofsmid is. Als hij in 1820 in Hurdegaryp trouwt wordt hij smidsknecht genoemd. Op basis hiervan mag worden aangenomen dat Sake en Andries Bearstra de makers waren van de in de advertentie genoemde ‘Tietjerkster’ schaatsen.

Zie ook Sake Dirks Bearstra - Tytsjerk.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Friese schaats
Vestigingsplaats Tytsjerk
Periode 1829

Merktekens

Tytsjerk

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina