Andries Sjoerds Nieuwland

Categorie Schaatsenmaker
Naam Nieuwland, Andries Sjoerds
Geboren onbekend / 14-6-1845
Overleden Deinum / 19-11-1916

Beschrijving

Andries Nieuwland is een zoon van een timmerman. Andries wordt zelf ook timmerman. In de Leeuwarder Courant van 4 december 1890 adverteert hij met: ‘Beste Friesche Schaatsen, eigengemaakt werk en ruime voorraad, te bekomen bij A. Nieuwland, Timmerman te Deinum. Voor goede kwaliteit wordt ingestaan.’ Het is onbekend wie de ijzers maakt en hoe lang Nieuwland schaatsen heeft gemaakt.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Friese schaats
Vestigingsplaats Deinum
Periode 1890

Merktekens

Reclames

Advertentie 1890 schaatsenmaker A. Nieuwland, Deinum
Advertentie schaatsenmaker A. Nieuwland, Deinum Leeuwarder courant d.d. 2 december 1890

Deinum

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina