Anne Frederiks Hoekstra

Categorie Schaatsenmaker
Naam Hoekstra, Anne Frederiks
Geboren Deinum / 22-3-1876
Overleden Leeuwarden / 20-5-1947

Beschrijving

Anne Frederiks Hoekstra groeide op als oudste zoon in het timmerbedrijf van zijn stiefvader in Boksum. In de Leeuwarder Courant van 15 november 1898 deelt A.F.Hoekstra mee dat hij zich in Hommerts vestigt als timmerman en molenaar. Hij deed daar onderhoudsprojecten en kleine nieuwbouwprojecten en maakte daar ook (in de wintermaanden) schaatsen en beitels.
In de Leeuwarder Courant van 1 januari 1904 adverteerde A.Hoekstra&Co - Schaatsenfabrikanten uit Hommerts - met 1e kwaliteitschaatsen, verkrijgbaar in verschillende modellen.

In mei 1915 verhuisde hij naar Sneek waar hij zich als architect vestigde.

Bron

Aad van den Ouweelen, 2021

 

Produktie

Vestigingsplaats Hommerts
Periode circa 1905

Merktekens

(Onbekend)

Reclames

Advertentie 1904 schaatsenmaker A.Hoekstra, Hommerts
Advertentie schaatsenmaker A.Hoekstra, Hommerts Leeuwarder Courant d.d. 1 januari 1904

Hommerts

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina