Anne Yge Damsma

Categorie Schaatsenmaker
Naam Damsma, Anne Yge
Geboren Wergea / 2-2-1844
Overleden Jirnsum / 2-1-1935

Beschrijving

Zoon van de kuiper Yge Damsma (Jirnsum, 1806) uit Wergea. Anne Damsma wordt eerst timmerman in Wergea. Hij is getrouwd met Grietje Kamstra, zuster van de schaatsenmakende timmerlieden Pieter en Sjoerd Kamstra uit Wergea. Van zijn zwagers heeft hij mogelijk het maken van schaatshouten geleerd. Damsma begint in 1880 een eigen aannemers/timmerbedrijf in Jirnsum. In de stille wintertijd maakt hij schaatshouten. De ijzers zijn mogelijk afkomstig van schaatsensmid Gerben Pool in Wergea, die ook ijzers levert voor Pieter en Sjoerd Kamstra. In 1925 neemt zijn zoon Doede Damsma de zaak over.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Friese schaats
Vestigingsplaats Jirnsum
Periode 1880 - 1920

Merktekens

Merkteken schaatsenmaker A. Damsma, Irnsum

Fotogalerij

Friese schaats schaatsenmaker A. Damsma, Irnsum
Friese schaats schaatsenmaker A. Damsma, Irnsum
Merkteken schaatsenmaker A. Damsma, Irnsum
Merkteken schaatsenmaker A. Damsma, Irnsum

Jirnsum

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina