Anton, Gert, Herman, Theo Jansen

Categorie Schaatsenmaker
Naam Jansen, Anton, Gert, Herman, Theo
Geboren Hengelo Gld
Overleden Hengelo Gld

Beschrijving

In de jaren zestig en zeventig van de 20ste eeuw zijn door de schoenenfabriek Quick van de familie Jansen kunstschaatsen en noren op de markt gebracht. Waarschijnlijk zijn de ijzers en onderstellen geleverd door Nijdam in Oudeschoot.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Metalen Noren, Metalen kunstschaats
Vestigingsplaats Hengelo Gld
Periode 1960 - 1975

Merktekens

QUICK

Hengelo Gld

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina