Arend Jan Somsen

Categorie Schaatsenmaker
Naam Somsen, Arend Jan

Beschrijving

Omstreeks 1858 trok de hoefsmid Leendert Willem van Driel van het dorp Gameren in de Bommelerwaard naar de pas drooggevallen Haarlemmermeer. Hij wilde zijn smederij in het nieuwe land voortzetten en vestigde in Nieuw Vennep. Drie van zijn zoons, Peter Johannes, Govert Willem en Jan kozen voor het vak van hun vader.
Peter begon een smederij in Hillegom, Govert vestigde zich in Hoofddorp en Jan bleef in de smederij van zijn vader in Nieuw Vennep. Peter van Driel overlijdt vin 1888.

De jonge smid Hendrik Jan Somsen, uit Aalten, werd aangetrokken. Hij trouwt daar in 1889 met de weduwe Pietje van Driel-Beukers. Zij kregen twee kinderen. Hendrik Somsen overlijdt in 1891. De twee jaar jongere broer van Hendrik, Arend Jan Somsen zet de smederij voort. Pietje Somsen- Beukers deed het huishouden en zorgde voor de opvoeding van haar twee kinderen. Opnieuw werd dus een Somsen smid in Hillegom. Jan, zoals hij werd genoemd, was toen 27 jaar en hij zou zijn leven lang in Hillegom blijven.

Bron

Website Somsen  Stichting Foundation

Uitgave Somson Horizon
Jaargang 9 – nummer 17 – mei 2016, blz. 16 t/m 18

Produktie

Type schaats Ouderkerker schaats
Vestigingsplaats Hillegom
Periode circa 1890 - 1940

Merktekens

Merkteken schaatsenmaker Somsen, Hillegom

Fotogalerij

Ouderkerker schaats schaatsenmaker Somsen, Hillegom
Ouderkerker schaats schaatsenmaker Somsen, Hillegom
Merkteken schaatsenmaker Somsen, Hillegom
Merkteken schaatsenmaker Somsen, Hillegom

Hillegom

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina