Ate Brinksma

Categorie Schaatsenmaker
Naam Brinksma, Ate
Geboren Wirdum Fr / 25-4-1864
Overleden Wirdum Fr / 29-3-1910

Beschrijving

Ate Brinksma is zoon van timmerman Gerben Johannes Brinksma uit Wirdum. Ate trouwt in 1888 en is dan grofsmid in Wirdum. Samen met timmerman Rienk Sybrandij uit Wirdum maakt Brinksma schaatsen.

Zij adverteren in de Officiële catalogus der Tentoonstelling van oude en nieuwe kunstnijverheid georganiseerd door de vereniging van vak en kunst in Kunstmin te Dordrecht, april 1892:

'Echte Friese schaatsen.

Vervaardigde door A. Brinksma en R. Sybrandi te Wirdum (prov. Friesland)

Deze SCHAATSEN munten uit door vlugheid van model, door deugd van staal, met eene overgeheele hardheid in het staal, en zuiver verloop van hals tot achtereind. De Constructie bevordert het licht- en vlugrijden.

Tevens worden men attent gemaakt, dat deze schaatsen in verschillende maat worden vervaardigd en tegen BILLIJKE PRIJZEN en REMBOURS verzonden.'

Zie ook Rienk Klazes Sybrandij - Wirdum.

Bron

Jan van Eijk (KD-45, pag. 17

Produktie

Vestigingsplaats Wirdum Fr
Periode 1888 - 1900

Merktekens

Wirdum Fr

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina