Atze Jans van der Schouw

Categorie Schaatsenmaker
Naam Schouw, Atze Jans van der
Geboren Terherne / 5-7-1785
Overleden Terherne / 5-9-1863

Beschrijving

Zoon van arbeider Jan Hendrik uit Terherne, aldaar overleden op 13 juli 1813. Atze Jans van der Schouw wordt rond 1820 grofsmid in Terherne. Als hij overlijdt in 1863 zet zijn vrouw Sytske Jans Westra de zaak voort. Mogelijk dat zoon Jan Atzes die ook grofsmid is, nog smidswerk in de smederij van zijn vader verricht. Ook worden er nog wel smidsknechten aangenomen. Na de dood van zijn vrouw op 17 januari 1872 worden de smidsgereedschappen, ijzerwerk, manufacturen en meubelen en huisraad bij boedel verkocht. In de inventarislijst die in een advertentie in de Leeuwarder Courant van 23 april 1872 wordt genoemd komt onder het 'ijzerwerk' ook 'eene partij beste Nieuwe Schaatsen en Schaatsijzers' voor.

Bron

Wiebe Blauw

Produktie

Vestigingsplaats Terherne
Periode 1820 - 1860

Merktekens

Terherne

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina