Barthelson

Categorie Schaatsenmaker
Naam Barthelson
Geboren Zweden
Overleden Zweden

Beschrijving

Halverwege de 19e eeuw genoot de smid Barthelson in Uppsala bekendheid als een schaatsenmaker die zijn vak verstond. Geen wonder dat de jonge studenten Theorell en Cederblom in 1856 bij hem aanklopten met hun ontwerpen voor twee geheel metalen schaatsen, één voor kunst- en één voor toerrijden.

Aangezien Barthelson nog ambachtelijk te werk ging en vrijwel geen assistentie had, zijn de modellen van Theorell en Cederblom nooit op grote schaal vervaardigd. Toch werd de kwaliteit van zijn product in 1884 - Barthelson was toen inmiddels overleden - nog eens aangehaald in een ingezonden artikel in een landelijk sportblad. Volgens de schrijver - een zekere P.H.S. die al 22 jaar lang fanatiek op zijn schaatsen reed en ze nog nooit had hoeven repareren - gebruikte de smid voor de schenkels het beste materiaal, dat met grote zorg werd gehard en net zo lang gepolijst dat het zo glad was als een scheermes. Barthelsons vakmanschap vormde samen met de aanwijzingen van vooraanstaande schaatsenrijders de verklaring voor het succes van zijn schaatsen.

Bron

Schaatsenmakers Scandinavië periode 1850-1880 op Schaatshistorie.nl. (Niko Mulder)

Produktie

Vestigingsplaats Upsala (Zweden)
Periode circa 1850 - 1860

Upsala (Zweden)

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina