Berend Kool

Categorie Schaatsenmaker
Naam Kool, Berend
Geboren Dokkum / 23-2-1792
Overleden Dokkum / 5-2-1835

Beschrijving

Berend Kool was schrijnwerker aan de Koornmarkt in Dokkum. Ook bouwde hij wel molens. Na zijn vroegtijdig overlijden in februari 1835 werd de zaak bij boelgoed verkocht. In de inventaris, die in de Leeuwarder Courant van 10 april 1835 werd vermeld, kwamen 102 schaatsen voor. Zeer waarschijnlijk waren dit elders gemaakte ijzers die door Kool van houten waren voorzien en die hij te koop aanbood.

Bron

Wiebe Blauw, 2018

Produktie

Type schaats Friese schaats
Vestigingsplaats Koornmarkt
Dokkum
Periode 1820 - 1835

Merktekens

Reclames

Advertentie 1835 verkoop inboedel schaatsenmaker B.Kool, Dokkum
Advertentie verkoop inboedel schaatsenmaker B.Kool, Dokkum Leeuwarder Courant d.d. 19 april 1835; o.a. verkoop 102 paar schaatsen

Dokkum

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina