Binnert Bouma Az

Categorie Schaatsenmaker
Naam Bouma Az, Binnert
Geboren Grou / 24-12-1875
Overleden Grou / 15-11-1944

Beschrijving

Zijn vader Arend Bouma was grossier in dranken. Hij wil zelf graag boer worden, maar nadat hij de ambachtschool heeft gevolgd wordt hij smid. In 1895 neemt hij de smederij van zijn inmiddels overleden oom Binnert Greben aan de Hoofdstraat over. In de Leeuwarder Courant. van 8 januari 1897 vraagt grofsmid en kachelmaker B. Bouma Az een smidsknecht. De vrouw van Bouma, Tryntsje Sikkes Kingma, is een zuster van de vermaarde hardrijdende broers Benedictus, Merk en Marten Kingma, die tussen 1885 en 1905 vele prijzen wonnen bij korte- en lange baanwedstrijden. Bouma is actief lid van de ‘Krite’ van Grou, de plaatselijke Fries-culturele vereniging, waarvoor hij in 1899 concerteert op de trombone. Hij was 23 jaar bestuurslid van de ‘Krite, waarvan 17 jaar voorzitter’. De Friese schilder Ids Wiersma heeft in 1920 een schilderij gemaakt waarop Bouma is afgebeeld, werkend in zijn smederij.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Friese schaats
Vestigingsplaats Hoofdstraat
Grou
Periode 1880 - 1920

Merktekens

Merkteken Friese schaats schaatsenmaker B. Bouma AZ, Grouw

Fotogalerij

Friese schaats schaatsenmaker B. Bouma AZ, Grouw
Friese schaats schaatsenmaker B. Bouma AZ, Grouw
Merkteken Friese schaats schaatsenmaker B. Bouma AZ, Grouw
Merkteken Friese schaats schaatsenmaker B. Bouma AZ, Grouw

Grou

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina