Binnert Greben

Categorie Schaatsenmaker
Naam Greben, Binnert
Geboren Grou / 27-7-1816
Overleden Grou / 2-7-1894

Beschrijving

Binnert Greben is een zoon van een smid. Hij heeft zelf een smederij aan de Hoofdstraat in Grou. In de Leeuwarder Courant van 1861 wordt gesproken van ‘Grouster’ schaatsen. In het ‘IJsnommer’ van Eigen Haard van 1880 noemt Waling Dijkstra Grou naast Wergea en IJlst als een van de plaatsen, waar de echte Friese schaatsen vervaardigd worden. Het is zeer waarschijnlijk dat hier Binnert Greben wordt bedoeld, aangezien er al sinds de 18e eeuw Grebens als smid in Grou gevestigd zijn en er blijkens de mededelingen uit de Leeuwarder Courant en van Waling Dijkstra sprake is van een lange schaatsenmakerstraditie in Grou. Bovendien is het van zijn opvolger, zijn neef Binnert Bouma, zeker dat hij schaatsijzers maakte.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Friese schaats
Vestigingsplaats Grou
Periode 1850 - 1890

Merktekens

Grou

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina