Bonne Lantinga

Categorie Schaatsenmaker
Naam Lantinga, Bonne
Geboren Wergea / 4-1-1900
Overleden onbekend / 8-12-1970

Beschrijving

Bonne Lantinga vormt de derde generatie schaatsenmakende Lantinga’s in Wergea. Hij neemt de smederij van zijn vader Luitzen Lantinga in 1938 over. Er worden schaatsijzers, maar ook complete schaatsen gemaakt. In 1940 wordt door B. Lantinga geadverteerd als schaatsenfabrikant. Ook worden er door hem ijzers geleverd aan onder anderen de firma A.K. Hoekstra. Als schaatshoutmakers dienen Jabik Tabak en Jappy Sytema. De zaak is in 1963 opgeheven.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Produktie

Type schaats Friese doorloper
Vestigingsplaats Kerkbuurt
Wergea
Periode 1938 - 1963

Merktekens

Merkteken schaatsenmaker B.Lantinga, Warga

Fotogalerij

Friese doorloper schaatsenmaker B. Lantinga, Warga
Friese doorloper schaatsenmaker B. Lantinga, Warga
Merkteken friese doorloper schaatsenmaker B. Lantinga, Warga
Merkteken friese doorloper schaatsenmaker B. Lantinga, Warga

Wergea

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina